Llandudno v Cei Connah – yn fyw ar S4C

BarryTown_H-14
Rhys Llwyd

Rhys Llwyd

Dydd Iau, 20 Medi 2018, 12:02

Dau gawr o’r gogledd sy’n cwrdd mewn gêm fyw o Uwch Gynghrair Cymru JD, yng nghwmni Dylan Ebenezer a’r cyn-chwaraewyr rhyngwladol Owain Tudur Jones a Malcolm Allen.

Llandudno v Cei Connah | Nos Sadwrn – 19:30 (S4C)
Ar ôl dechrau araf i’r tymor, mae pethau’n gwella yn Llandudno.

Methodd Llandudno a sgorio yn eu tair gêm agoriadol, ond ar ôl ennill eu dwy gêm gynghrair ddiwethaf yn erbyn Y Barri (2-0) a Met Caerdydd (0-1), mae gwell hwyliau ar Iwan Williams a’i hogiau erbyn hyn.

Mae’r amddiffyn wedi bod yn gryf yn Llandudno gyda cyn-chwaraewyr Cei Connah, Kai Edwards a Mike Pearson wedi datbyglu partneriaeth gadarn yn y cefn ers ymuno dros yr haf – Llandudno wedi cadw pedair llechen lân ac ond wedi ildio tair gôl mewn chwe gêm yn UGC y tymor hwn.

Ond sgorio goliau yw’r broblem yn dal i fod – dim ond Caernarfon (3) sydd wedi sgorio llai na Llandudno (4) y tymor hwn.

Canlyniadau diwethaf yn UGC:
Llandudno – ❕❕❌✅✅
Cei Connah – ✅❌❌✅✅

Mae Cei Connah yn dechrau’r penwythnos driphwynt y tu ôl i’r Seintiau ac yn barod i fantesitio ar unrhyw fagliad gan y pencampwyr.

Dechreuodd y Nomadiaid y tymor ar dân gan ennill eu tair gêm agoriadol yn UGC yn cynnwys chwalfa 0-7 yn Llanelli, ac ennill gemau cartref yn erbyn YSN ac Aberystwyth.

Ond wedi i Andy Morrison gael ei enwi yn Reolwr y Mis yn UGC ar gyfer mis Awst, fe gollodd Cei Connah ddwy gêm gynghrair yn olynol ar ddechrau mis Medi, gan fethu sgorio yn erbyn Y Barri (2-0) a Chaernarfon (0-1).

Enillodd Cei Connah yn gyfforddus yn erbyn Y Drenewydd y penwythnos diwethaf (3-1), a gyda Llandudno wedi dechrau tanio’n ddiweddar fe all hon fod yn dipyn o gêm o flaen y camerau byw ar Barc Maesdu nos Sadwrn.

Fe all hi fod yn noson gofiadwy i Danny Hughes, sy’n debygol o ddod y cyntaf i chwarae 100 o gemau i Landudno yn UG Cymru, tra bod Toby Jones hefyd yn paratoi i wneud ei 100fed ymddangosiad yn y gynghrair.