Llanelli v Y Barri – yn fyw ar S4C

Barry Vs Bala 38
Rhys Llwyd

Rhys Llwyd

Dydd Mercher, 22 Awst 2018, 14:48

Bydd y penwythnos yn dechrau nos Wener gyda gêm fyw rhwng Llanelli a’r Barri, dau o gyn-gewri’r de sydd wedi codi o’r lludw a dychwelyd i Uwch Gynghrair Cymru – y cyfan yn fyw ar S4C am 19:30.

Nos Wener, 24 Awst

Llanelli v Y Barri | Nos Wener – 19:35 (S4C)
Mae llai na pum mlynedd wedi mynd heibio ers i’r ddau glwb yma gwrdd ym mhedwaredd haen pyramid pêl-droed Cymru (Trydedd Adran y De), ond nawr mae Llanelli a’r Barri yn ôl yn yr uchelfannau.

Bu’r ddau glwb yn llwyddiannus yn y gorffennol gan ennill pencampwriaeth UG Cymru, a phroblemau oddi ar y cae oedd ar fai wrth i’r clybiau fynd i’r wal gan orfod ail-ddechrau yn yr adrannau is.

Colli’n drwm oedd hanes y ddau dîm ar y penwythnos agoriadol ond roedd yna achos dathlu y penwythnos diwethaf wrth i Lanelli a’r Barri sgorio goliau hwyr i sicrhau triphwynt yr un.

Yn sicr roedd yna elfen o lwc ym muddugoliaeth Y Barri gan i Kayne McLaggon rwydo’r gôl fuddugol gyda’i law ac fe orffennodd Y Bala’r gêm gyda dim ond wyth chwaraewr ar y cae yn dilyn eu protestiadau ffyrnig.

Mae’n gaddo i fod yn dipyn o achlysur ar Barc Stebonheath wrth i ddau o gyn-gewri’r de gyfarfod yn UG Cymru am y tro cyntaf ers tymor 2002/03.