Mwy o Sgorio

Parc Jenner, Barri
Sion Richards

Sion Richards

Dydd Mercher, 21 Maw 2018, 12:53

Rhaglen arbennig o’r gyfres gylchgrawn bêl-droed o Barc Jenner, y Barri, yng nghwmni Dylan Ebenezer a Malcolm Allen. Byddwn yn dilyn carfan Cymru C y tu ol i’r llenni ac yn gweld uchafbwyntiau eu gem ryngwladol gyntaf erioed yn erbyn Lloegr C. Bydd sgwrs hefyd gyda Rob Page, rheolwr tim dan 21 Cymru. Cawn ddod i adnabod un o ser Uwch Gynghrair Cymru JD yn well a bydd cyfle hefyd i weld cyffro rownd gynderfynol Cwpan Ieuenctid Cymru.

Y cyfan ar Mwy o Sgorio, heno am 6.30 ar S4C.