Mwy o Sgorio

Sion Richards

Sion Richards

Dydd Mercher, 4 Ebr 2018, 11:30

Bydd Malcolm Allen yn ymuno a Dylan Ebenezer ar y soffa i roi’r byd pel-droed Cymreig yn ei le. Bydd sgwrs arbennig rhwng Neil Warnock, rheolwr Caerdydd, a Rhydian Bowen Phillips, wrth i’r Adar Gleision baratoi am wythnos anferth yn y ras am ddyrchafiad i Uwch Gynghrair Lloegr. Bydd Andy Morrison, cyn-gapten Manchester City, yn edrych yn ol ar ei gyfnod gydag un o dimau mwya’r byd, a chawn glywed pa un yw Gol y Mis ar gyfer mis Mawrth.

Mwy o Sgorio, nos Fercher am 6:30 ar S4C.