Mwy o Sgorio

Osian Roberts
Sion Richards

Sion Richards

Dydd Mercher, 16 May 2018, 09:20

Huw Griffiths, rheolwr Derwyddon Cefn, sy’n ymuno â Dylan Ebenezer a Malcolm Allen i drafod y diweddaraf o’r byd pêl-droed a gemau ail gyfle Uwch Gynghrair Cymru JD. Bydd sgwrs arbennig gydag Osian Roberts, aelod o dîm hyfforddi Cymru, yn edrych yn ol ar flwyddyn o newidiadau mawr i’r tim cenedlaethol, wrth i Ryan Giggs gymryd yr awenau fel rheolwr. Bydd sylw hefyd i rowndiau terfynol cenedlaethol Ysgolion Cymru.

Gwyliwch y sgwrs rhwng Dylan Ebenezer ac Osian Roberts yn llawn, ar Mwy o Sgorio am 6.30pm nos Fercher, S4C, neu ar alw ar s4c.cymru.