Mwy o Sgorio

Sion Richards

Sion Richards

Dydd Mercher, 23 Mai 2018, 10:52

Dylan Ebenezer a’r ddau gyn-chwaraewr rhyngwladol, Owain Tudur Jones a Malcolm Allen, sy’n edrych yn ol ar y tymor pel-droed ym mhennod ola’r gyfres. Mae hi wedi bod yn dymor o gyffro, dathlu, sioc a siom yn Uwch Gynghrair Cymru JD, a bydd y criw’n trafod y cyfan oll, yn ogystal a’r diweddaraf gan dimau dynion a merched Cymru. Bydd rhifyn arbennig iawn o her Pendro – y ciciau cythreulig o’r smotyn – wrth i dim cyflwyno Sgorio fynd amdani a sylw i gem hanesyddol i dim dyfarnu benywaidd.

Mwy o Sgorio, nos Fercher am 6:30 ar S4C.