Mwy o Sgorio

Iwan a Malcolm 101
Sion Richards

Sion Richards

Dydd Mawrth, 27 Chw 2018, 12:34

Bydd Dylan Ebenezer yn cael cwmni dau gyn-chwaraewr rhyngwladol ar y soffa, wrth i Iwan Roberts a Malcolm Allen ymuno am sgwrs i drafod y diweddaraf o’r byd pel-droed.

Bydd cyfle i ddod i adnabod clwb Penydarren yn well cyn eu gem fawr yng Nghwpan Cymru yn erbyn Bangor. Bydd Owain Tudur Jones yn teithio i Gdansk i gwrdd ag Adam Owen, Cymro sy’n rheoli tim ym mhrif gynghrair Gwlad Pwyl. Byddwn hefyd yn gweld y diweddaraf o gemau tim Merched Cymru yng Nghwpan Cyprus.

Y cyfan ar Mwy o Sgorio, nos Fercher am 6.30 ar S4C.