Mwy o Sgorio

International Football – Friendly – Wales v Slovenia
Sion Richards

Sion Richards

Dydd Mercher, 7 Mar 2018, 12:34

John Hartson, un o arwyr mawr pel-droed Cymru gyda 51 cap i’w wlad, sy’n ymuno a Dylan Ebenezer ac Owain Tudur Jones ar y soffa. Bydd un o arwyr presennol y tim cenedlaethol, Chris Gunter, hefyd ar y rhaglen yn sgwrsio a’r comediwr Elis James. Cawn glywed barn y criw yn y stiwdio ar bawb a phopeth ym myd pel-droed Cymru, yn cynnwys Cwpan Cymru JD.

Mwy o Sgorio, nos Fercher am 6:30 ar S4C.