Mwy o Sgorio

david brooks
Sion Richards

Sion Richards

Dydd Mercher, 14 Maw 2018, 12:47

Ymunwch a Dylan Ebenezer a Malcolm Allen i drin a thrafod holl straeon mawr y byd pel-droed a’r diweddaraf am y tim cenedlaethol. Cawn sgwrs gyda David Brooks, un o ser ifanc Cymru, yn ogystal a phrofi penwythnos prysur Ffiona Evans, sy’n ymgeleddwr i dim dynion Aberystwyth ac yn chwarae dros dim y merched. Bydd cyfle i weld y diweddaraf o gyffro Uwch Gynghrair Cymru JD a bydd un o dimau lleol Cymru’n wynebu her Pendro. Mwy o Sgorio, nos Fercher am 6:30 ar S4C.