Mwy o Sgorio

Mwy o Sgorio
Sion Richards

Sion Richards

Dydd Mawrth, 9 Jan 2018, 12:26

Pennod gyntaf cyfres newydd sbon sy’n dathlu’r gorau o fyd pêl-droed Cymru a thu hwnt. Bydd Dylan Ebenezer yn cael cwmni’r cyn-chwaraewr rhyngwladol, Malcolm Allen, a seren y sioe gerdd Shrek: The Musical, Steffan Harri, am sgwrs hwyliog ar y soffa. Mwy o Sgorio, nos Fercher am 6:30 ar S4C.

Bydd cyfle i weld cyfweliad arbennig rhwng Ben Davies, seren Tottenham Hotspur a Chymru, a’r gohebydd adnabyddus Sean Fletcher, tra bydd un o glybiau bychain y wlad yn wynebu her y ciciau cythreulig o’r smotyn yn ‘Pendro’.

Rhoddir sylw i’r diweddaraf o Uwch Gynghrair Cymru JD a chawn glywed hanes tîm Merched y Rhyl hefyd.