Penwythnos olaf cyn yr hollt

DSC_2226

Mi fydd hi’n achlysur arbennig ar y Graig brynhawn Sadwrn pan bydd y Derwyddon a Llandudno yn cystadlu i sicrhau lle yn y Chwech Uchaf.

Dydd Sadwrn, 13 Ionawr

Aberystwyth v Cei Connah | Dydd Sadwrn – 17:15
Bydd Cei Connah yn gwneud popeth y medran nhw i ddal eu gafael ar y Seintiau sydd wedi agor bwlch o naw pwynt ar frig y tabl.

Ond mae’r frwydr am yr ail safle, a lle sicr yn Ewrop yn un agos hefyd gyda pedwar clwb o safon yn cystadlu am y tocyn i rowndiau rhagbrofol Cynghrair Europa.

Mae Cei Connah ar rediad cryf ac heb golli mewn pedair gêm (ennill 3, cyfartal 1), gan ond ildio unwaith mewn pedair gêm.

Mae Aberystwyth, ar y llaw arall, ar rediad o bedair gêm heb fuddugoliaeth (colli 3, cyfartal 1).

Mae Cei Connah wedi ennill eu tair gêm ddiwethaf yn erbyn Aberystwyth gan sgorio 12 gôl (5-1, 1-3, 4-0).

Cei Connah sydd â’r record amddifynnol gryfaf yn UG Cymru – ildio 16 gôl mewn 21 gêm.

Mae bron i bedair mlynedd ers i Aber ennill gartref yn erbyn Cei Connah – 2-1 ym mis Mawrth 2014.

Gêm ddiwethaf:
Cei Connah 5-1 Aberystwyth (08/12/17)

Caerfyrddin v Met Caerdydd | Dydd Sadwrn – 17:15
Mae Met Caerdydd wedi ennill eu dwy gêm gynghrair ddiwethaf yn erbyn Caerfyrddin gan sgorio naw o goliau (5-0, 0-4).

Dim ond Cei Connah (16) sydd wedi ildio llai na Met Caerdydd (17) y tymor hwn.

Roedd hi’n edrych yn hynod ddu ar Gaerfyrddin fis yn ôl, ond bellach mae tîm Aizlewood wedi cau’r bwlch ar Aber yn y 10fed safle i saith pwynt.

Mae’r golwr Lee Idzi wedi cadw tair llechen lân ym mhum gêm ddiwethaf yr Hen Aur, ac hefyd wedi cyfrannu’n ymosodol pan rwydodd gôl syfrdanol o’i gwrt ei hun yn erbyn Aberystwyth ar ddydd Calan.

Gêm ddiwethaf:
Met Caerdydd 5-0 Caerfyrddin (04/11/17)

Derwyddon Cefn v Llandudno | Dydd Sadwrn – 17: 15 (S4C)
Hon yw gêm fawr y penwythnos gan y bydd y tîm buddugol yn sicrhau lle yn y Chwech Uchaf, a cewch weld y cyfan yn fyw ar S4C.

Byddai pwynt yn ddigon i’r Derwyddon i sicrhau lle yn yr hanner uchaf am y tro cyntaf yn eu hanes, ond mae Llandudno wedi bod yn gryf yn ddiweddar ac mi fydd hogiau Iwan Williams yn hyderus o’u gallu i guro ar y Graig.

Dyw Llandudno ond wedi colli un o’u saith gêm ddiwethaf, er bod tair o rheiny wedi gorffen yn ddi-sgôr.

Doedd Llandudno heb ildio mewn 360 munud cyn ildio’n hwyr yn erbyn Y Bala ddydd Sadwrn diwethaf.

Adeg yma’r tymor diwethaf, roedd gan y Derwyddon 19pt yn y 10fed safle – cynnydd mawr eleni gan eu bod yn 6ed gyda 30pt.

Gêm ddiwethaf:
Llandudno 1-2 Derwyddon Cefn (30/10/17)

Y Barri v Y Bala | Dydd Sadwrn – 17:15
Yn fathemategol, dyw’r Barri ddim allan o’r ras am y Chwech Uchaf… ond byddai angen iddyn nhw guro’r Bala o saith gôl os am unrhyw siawns o hynny i ddigwydd – hyd yn oed wedyn, mae’n dibynnu ar ganlyniad y gêm rhwng y Derwyddon a Llandudno, felly mae’n hynod anhebygol!

Sgoriodd Les Davies ddwywaith yn y gêm ddiwethaf rhwng y timau wrth i’r Bala ennill 2-0 ar Faes Tegid.

Hon fydd 600fed gêm Colin Caton wrth y llyw i’r Bala a’r nod iddo fo bydd codi’n hafal ar bwyntiau gyda Bangor erbyn diwedd y penwythnos.

Mae’r Barri wedi colli eu dwy gêm ddiwethaf o 3-0 (vs Met a Cei Connah).

Gêm ddiwethaf:
Y Bala 2-0 Y Barri (21/10/17)

Y Drenewydd v Prestatyn | Dydd Sadwrn – 17:15
Mae gemau diweddar Y Drenewydd wedi bod llawn goliau, gydag o leiaf pedair gôl ym mhob un o’u pum gêm ddiwethaf, yn cynnwys buddugoliaethau gwych gartref yn erbyn Met Caerdydd (3-2), ac oddi cartref yn erbyn YSN (2-4).

Roedd y Robiniaid yn colli 2-0 ar yr egwyl yn y ddwy gêm honno.

Mae’r ddwy gêm gynghrair ddiwethaf rhwng y timau yma wedi gorffen yn gyfartal.

Mae Prestatyn ar rediad o saith colled yn olynol yn UG Cymru, ac wedi llithro i’r ddau safle isaf.

Dyw Prestatyn heb ennill gêm gynghrair oddi cartref ar Barc Latham ers Hydref 2012 (1-4).

Gêm ddiwethaf:
Prestatyn 0-0 Y Drenewydd (23/10/17)

Y Seintiau Newydd v Bangor | Dydd Sadwrn – 17:15
Mae Bangor wedi ennill eu dwy gêm ddiwethaf yn erbyn YSN ac mae’n amser talu’r pwyth yn ôl i dîm Scott Ruscoe.

Achosodd y Dinasyddion dipyn o sioc ar benwythnos agoriadol y tymor gan guro’r pencampwyr 5-2 ar lannau’r Fenai.

Mae’r Seintiau Newydd bellach naw pwynt yn glir ar frig tabl UG Cymru ac yn dechrau llygadu eu 7fed pencampwriaeth yn olynol.

Ar ôl colli yn erbyn Y Drenewydd ar ddydd Calan, mae’r Seintiau wedi ymateb yn gadarn gan guro dwy gêm oddi cartref yn erbyn Y Bala (0-3) a Phrestatyn (1-4).

Dyw Bangor ond wedi colli un o’u 10 gêm gynghrair ddiwethaf (0-1 vs Llandudno).

Bydd prif sgoriwr UG Cymru, Greg Draper (15 gôl) yn gobeithio ychwanegu at ei gyfanswm brynhawn Sadwrn gan mae ei gôl nesaf bydd ei 100fed gôl yn y gynhrair.

Gêm ddiwethaf:
Bangor 5-2 Y Seintiau Newydd (11/08/17)

Bydd uchafbwyntiau holl gemau UG Cymru i’w gweld ar Sgorio bob prynhawn Llun am 5:35 ar S4C.