Rhagolwg: Cei Connah v Bangor

bang v cei con
Rhys Llwyd

Rhys Llwyd

Dydd Gwener, 6 Ebr 2018, 13:18

Bydd Cei Connah’n cwrdd â Bangor yn rownd gynderfynol Cwpan Cymru nos Sadwrn, 7 Ebrill gyda’r cyfan yn fyw ar S4C am 19:30.

Nos Sadwrn, 7 Ebrill

Cei Connah v Bangor | Nos Sadwrn – 19:35, Stadiwm Corbett Sports, Y Rhyl (S4C)
Gwahanieth goliau’n unig sy’n gwahanu’r ddau glwb yma yn y ras am yr ail safle, felly mae’n gaddo i fod yn gêm galed ac yn gêm agos yn y Rhyl nos Sadwrn.

Er bod Cei Connah’n uwch na Bangor yn y tabl (ar wahaniaeth goliau), mae tîm Kevin Nicholson eisoes wedi curo’r Nomadiaid deirgwaith yn UG Cymru y tymor hwn, gan gadw tair llechen lân.

Dyma’r tro cyntaf i’r clybiau gwrdd yng Nghwpan Cymru ers i Fangor ennill 0-2 yn Stadiwm Glannau Dyfrdwy yn y 4edd rownd ar eu ffordd i’r ffeinal yn 2012/13.

Bu’n rhaid i Gei Connah drechu Cwmbrân Celtic, Porthmadog a’r Seintiau Newydd i gyrraedd y rownd gynderfynol eleni, a nawr mae criw Andy Morrison yn gobeithio cyrraedd y rownd derfynol am yr eildro yn eu hanes.

Mae ‘na 20 mlynedd ers i Gei Connah gyrraedd y ffeinal, ac hynny yn erbyn Bangor ar y Cae Ras yn 1998 – ond colli ar giciau o’r smotyn oedd eu hanes wedi i’r gêm orffen yn 1-1 (Neville Powell oedd rheolwr Cei Connah y diwrnod hwnnw).

Fe wnaeth tîm o Gei Connah ennill Cwpan Cymru unwaith fel ‘Cei Connah & Shotton’ yn 1929 – ond aeth y clwb i’r wal chwe mis yn ddiweddarach – ffurfwyd y clwb newydd 17 mlynedd yn ddiweddarach.

Mae gan clwb Bangor dipyn o hanes yng Nghwpan Cymru ar ôl ennill y gystadleuaeth ar wyth achlysur – ond erbyn hyn mae ‘na wyth mlynedd hir wedi mynd heibio ers i’r Dinasyddion godi’r cwpan.

Mae Bangor wedi cyrraedd y rownd gynderfynol eleni heb orfod herio clwb o UG Cymru (curo Cwmamman Utd, Llanrhaeadr a Phenydarren).

Bydd hogiau Kevin Nicholson yn llawn hyder ar ôl pump o’u chwe gêm ddiwethaf ym mhob cystadleuaeth (colli 1-2 vs Bala).

Mae ‘na chwe cerdyn coch wedi eu dangos yn yr wyth gêm ddiwethaf rhwng y timau… tair o rheiny i gapten Cei Connah, George Horan sydd yn digwydd bod wedi ei wahardd y penwythnos hwn!

Bydd y clybiau’n cwrdd unwaith yn rhagor y penwythnos nesaf mewn gêm dyngedfennol am y ras am yr ail safle a lle yn Ewrop, ond mae’n siwr y byddai’r ddau reolwr yn cyfaddef mae codi Cwpan Cymru yw’r flaenoriaeth i’r ddau glwb erbyn hyn.

Gemau diwethaf:
Bangor 1-0 Cei Connah (16/02/18)
Cei Connah 0-2 Bangor (17/11/17)
Cei Connah 2-0 Bangor (03/10/17) Ail Rownd Cwpan y Gynghrair
Bangor 1-0 Cei Connah (26/09/17)

Bydd uchafbwyntiau holl gemau’r penwythnos i’w gweld ar Sgorio ddydd Llun am 5:35 ar S4C.