Rhagolwg gemau Gŵyl San Steffan Uwch Gynghrair Cymru JD

48396973_2171909612859431_669333377060438016_o
Sion Richards

Sion Richards

Dydd Mawrth, 25 Rhag 2018, 22:49

Rhagolwg gemau Gŵyl San Steffan Uwch Gynghrair Cymru

Dydd Mercher, 26 Rhagfyr

Llanelli v Caerfyrddin | Dydd Mercher – 12:00
Dau dîm sydd tua’r gwaelod yn cyfarfod am y tro cyntaf y tymor hwn yn y ‘Phoenix Derby’.

Tymor siomedig Llanelli yn parhau i waethygu wrth i’r cochion ildio 7 gôl am y 3ydd tro eleni yn erbyn Y Bala y penwythnos diwethaf.

Byddai buddugoliaeth i’r Hen Aur yn eu gadael yn gyfartal ar bwyntiau gyda’r Derwyddon ac o fewn pwynt i Met Caerdydd yn 7fed.

Dyw Caerfyrddin heb guro Llanelli oddi cartref yn yr Uwch Gynghrair ers Medi 2005!

Canlyniadau diwethaf yn UGC:
Llanelli: ❌✅➖❌❌
Caerfyrddin: ✅❌✅➖➖

Dydd Mercher, 26 Rhagfyr

Aberystwyth v Y Drenewydd | Dydd Mercher – 14:30
Wrth i’r ras am y chweched safle boethi, bydd rhaid i Aberystwyth ddechrau ennill eu gemau. Dyw bechgyn Nev Powell heb ennill mewn 3 gêm gynghrair, a gyda Cofis Sean Eardley dim ond pwynt y tu ôl, mae Aber mewn perygl o golli allan ar y Chwech Uchaf.

Dyw’r Drenewydd ddim yn saff eto chwaith – dim ond dau bwynt uwch ben Aber a triphwynt yn uwch na’r Cofis.

Ond, byddai buddugoliaeth ar Ddydd San Steffan yn gam mawr tuag at sicrhau safle o fewn y Chwech Uchaf a chyfle i chwarae’n Ewrop.

Enillodd Aber 5-3 yn y gêm gynghrair diwethaf rhwng y ddau ar Goedlan y Parc y tymor diwethaf.

Canlyniadau diwethaf yn UGC:
Aberystwyth: ✅✅➖❌❌
Y Drenewydd: ✅➖❌✅➖

Caernarfon v Llandudno | Dydd Mercher – 14:30
Mae canlyniadau’r penwythnos yn golygu fod Caernarfon dal o fewn gafael â’r Chwech Uchaf er i fechgyn Sean Eardley golli yn Y Barri. Dim ond pwynt y tu ôl i Aberystwyth a hefo gemau ffafriol ar y gorwel.

Dyw pethau ddim yn gwella i Landudno – crasfa gan Y Seintiau ar y penwythnos yn golygu fod hi’n ddeuddeg gêm heb fuddugoliaeth yn y gynghrair.

Y gêm ar Ddydd San Steffan fydd y tro cyntaf i Iwan Williams ddychwelyd i’r Oval – tipyn dros flwyddyn ers iddo adael am Landudno. Tybed sut groeso fydd yn ei ddisgwyl amdano?

Y gêm yma fydd y cyfarfod cyntaf rhwng y ddau glwb yn Uwch Gynghrair Cymru.

Canlyniadau diwethaf yn UGC:
Caernarfon: ✅✅➖✅❌
Llandudno: ❌❌❌❌❌

Y Bala v Cei Connah | Dydd Mercher – 14:30
Wrth i wythnos arall fynd heibio, y Nomadiaid sydd yn dal i osod y safon. Tair buddugoliaeth yn olynol ac yn dangos dim math o wendid.

Y Bala yw’r gwrthwynebwyr, yn llawn hyder ar ôl sgorio saith yn erbyn Llanelli ar y penwythnos gan gynnwys 4 gôl gan Steven Tames!

Dyw’r Bala heb fedru curo Cei Connah ar Faes Tegid yn y pedwar cyfarfod diwethaf rhwng y ddau. Arwydd da i ddynion Andy Morrison.

Canlyniadau diwethaf yn UGC:
Y Bala: ✅❌➖➖✅
Cei Connah: ➖➖✅✅✅

Y Barri v Met Caerdydd | Dydd Mercher – 12:30
Mae bechgyn Gavin Chesterfield yn dal i wthio’r Nomadiaid yn yr Uwch Gynghrair – pedair gêm heb golli a tair buddugoliaeth yn olynol i’r Dreigiau.

Dim ond pwynt tu ôl i Gei Connah ar y brig ac wedi sicrhau eu lle yn y Chwech Uchaf gyda phedair gêm yn weddill cyn yr hollt.

Ar ôl colled drwm yn erbyn y Nomadiaid ar y penwythnos, mae safle yn y Chwech Uchaf yn edrych yn annhebygol iawn i Met – siomedig gan ystyried fod y myfyrwyr wedi cyrraedd rownd derfynol y gemau ail gyfle yn eu dau dymor diwethaf.

Dim ond unwaith mae’r ddau dîm wedi cyfarfod ar Barc Jenner – ar Ddydd San Steffan blwyddyn ddiwethaf gyda Luke Cooper yn sgorio’r unig gôl i gipio’r fuddugoliaeth i’r Barri.

Canlyniadau diwethaf yn UGC:
Y Barri: ➖❌✅✅✅
Met Caerdydd: ❌❌➖✅❌

Y Seintiau Newydd v Derwyddon Cefn | Dydd Mercher – 14:30
Mae canlyniadau diweddar y Nomadiaid a’r Barri yn feddwl ni all Y Seintiau eu dal tan y flwyddyn newydd o leiaf – pum pwynt tu ôl i Gei Connah ar y brig a phedwar pwynt tu ôl i’r Barri yn ail.

Dim ond pwynt tu ôl i Met Caerdydd yn 7fed yw’r Derwyddon ar ôl buddugoliaeth ardderchog oddi cartref yn Aberystwyth.

Dyw’r Derwyddon heb ennill gêm gynghrair ar Neuadd y Parc ers mis Medi 2000! Yr unig dro i Cefn guro’r Seintiau oddi cartref yn yr Uwch Gynghrair.

Canlyniadau diwethaf yn UGC:
Y Seintiau Newydd: ❌✅➖➖✅
Derwyddon Cefn: ✅❌➖❌✅

Bydd uchafbwyntiau gemau San Steffan i’w gweld ar wefan a cyfryngau cymdeithasol Sgorio ar ddydd Gwener, 28 Rhagfyr.