Rhagolwg gemau Merched Cymru

Football – FIFA Women’s World Cup 2019 – Qualifying Round Group 1 – England v Wales
Sion Richards

Sion Richards

Dydd Mawrth, 5 Meh 2018, 14:34

Bydd Merched Cymru yn wynebu Bosnia & Herzegovina a Rwsia yng ngemau rhagbrofol Cwpan y Byd 2019 dros y pythefnos nesaf. Mae tîm Jayne Ludlow yn ddiguro yng ngrŵp 1 wedi pum gêm ac yn eistedd yn yr ail safle, dim ond dau bwynt tu ôl i Loegr sydd ar frig y grŵp.

Gyda thair gêm yn weddill yng ngemau rhagbrofol Cwpan y Byd 2019, mae Cymru yn llygadu eu lle yn Ffrainc blwyddyn nesaf wedi dechrau diguro i’w grŵp.

Mae Cymru yn eistedd yn yr ail safle dim ond dau bwynt tu ôl i Loegr sydd ar frig y grŵp.

Fe all tîm Jayne Ludlow ddringo i’r brig os yn fuddugol yn erbyn Bosnia nos Iau, gan bo Rwsia yn herio Lloegr nos Wener.

Os yw Merched Cymru yn gorffen yn yr ail safle yn grŵp 1 fe all y tîm sicrhau lle yn y gemau ail gyfle – ond dim ond y pedwar tîm sydd â’r record orau yn eu grŵp o’r saith grŵp sy’n sicrhau lle yn y gemau ail gyfle.

Dyw tîm Merched Cymru erioed wedi sicrhau eu lle yng Nghwpan y Byd – felly mae cryn dipyn o ddiddordeb yn y gemau nesaf.

Cymru v Bosnia & Herzegovina | Nos Iau, 7 o Fehefin – 19:00
Bydd Tîm Jayne Ludlow yn croesawu Bosnia i Stadiwm Liberty, Abertawe nos iau gyda Chymru yn gobeithio dringo i frig eu grŵp.

Llwyddodd Cymru i sicrhau buddugoliaeth 0-1 oddicartref ym Mosnia yn ôl yn Nhachwedd, ymosodwraig Yeovil Kayleigh Green yn rhwydo unig gôl y gêm.

Dim ond un gêm mae Bosnia wedi ennill yn y grŵp hyd yn hyn, sef buddugoliaeth 0-1 yn erbyn Kazakhstan sydd ar waelod y grwp.

Cymru v Rwsia | Nos Fawrth, 12 o Fehefin – 19:00
Cafodd Cymru gêm gyfartal 0-0 yn erbyn Rwsia yn ôl yn yr Hydref ac mi fydd y gwledydd yn cwrdd eto nos Fawrth nesaf yn Stadiwm Casnewydd.