Rhagolwg penwythnos UG Cymru

Barry-45

Un lle sydd ar ôl yn y Chwech Uchaf, a gyda dim ond dwy gêm yn weddill tan yr hollt i’r rhan fwyaf o glybiau’r gynghrair, mae hi’n mynd i fod yn ddiweddglo dramatig i rhan gynta’r tymor yn Uwch Gynghrair Cymru.

Nos Wener, 5 Ionawr

Bangor v Y Drenewydd | Nos Wener – 19:45
Mae Bangor yn saff o’u lle yn y Chwech Uchaf, ac er bod Y Drenewydd chwe phwynt o dan Y Barri (6ed), tydyn nhw ddim allan o’r ras gan fod gan y Robiniaid gêm wrth gefn i’w chwarae yn erbyn Met Caerdydd nos Fawrth.

Bydd Y Drenewydd yn llawn hyder yn dilyn eu buddugoliaeth oddi cartref yn erbyn Y Seintiau Newydd y penwythnos diwethaf (2-4).

Doedd tîm Chris Hughes ond wedi sgorio tair gôl mewn naw gêm oddi cartref y tymor yma, cyn rhwydo pedair yn Neuadd y Parc.

Yn dilyn rhediad o naw gêm heb golli ym mhob cystadleuaeth, fe gafodd Bangor eu curo ar ddydd Calan drwy gôl hwyr Marc Williams (0-1).

Dyw Bangor heb sgorio yn eu tair gêm ddiwethaf (Cfin 0-0 Ban, Llan 0-0 Ban, Ban 0-1 Llan).

Gêm ddiwethaf:
Y Drenewydd 1-2 Bangor (04/11/17)

Prestatyn v Y Seintiau Newydd | Nos Wener – 19:45
Mae’r Seintiau Newydd naw pwynt yn glir ar frig tabl UG Cymru ac yn dechrau llygadu eu 7fed pencampwriaeth yn olynol.

Ar ôl colli yn erbyn Y Drenewydd ddydd Sadwrn diwethaf, cafwyd ymateb cadarn gan y Seintiau wrth iddynt drechu’r Bala yn y gwynt a’r glaw nos Fawrth (0-3).

Mae Prestatyn ar rediad o chwe colled yn olynol yn UG Cymru, ac heb sgorio yn eu tair gêm ddiwethaf.

Dyw tîm Neil Gibson heb ennill gêm gartref ers 20 Hydref (Pres 4-2 Ban) – colli chwech yn olynol ym mhob cystadleuaeth yn Stadiwm Motion Finance ers hynny.

Gêm ddiwethaf:
Y Seintiau Newydd 6-1 Prestatyn (14/10/17)

Dydd Sadwrn, 6 Ionawr

Caerfyrddin v Derwyddon Cefn | Dydd Sadwrn – 14:30
Mae’r gwynt yn hwyliau’r Hen Aur ar ôl cyflawni’r dwbl dros Aberystwyth.

Roedd hi’n edrych yn hynod ddu ar Gaerfyrddin fis yn ôl, ond mae tîm Aizlewood ar rediad o dair gêm heb golli (ennill 2, cyfartal 1), ac bellach mae’r bwlch rhwng yr Hen Aur a diogelwch y 10fed safle lawr i chwe phwynt.

Er mae’r Barri sydd yn y 6ed safle ar ddechrau’r penwythnos, byddai rhai’n dadlau mae’r Derwyddon (7fed) yw’r ffefrynnau i gyrraedd y Chwech Uchaf oherwydd y gemau sydd ar ôl.

Mae’r ddau glwb yn hafal ar bwyntiau ac mae’r Barri angen herio Cei Connah (2il) a’r Bala (4ydd) cyn yr hollt tra bod y Derwyddon yn wynebu Caerfyrddin (12fed) a Llandudno (8fed).

Targed cyntaf Huw Griffiths bydd curo Caerfyrddin yn UG Cymru am y tro cyntaf ers Chwefror 2008 (3-1) – Karl Connolly yn rhwydo ddwywaith i’r Derwyddon, a Danny Thomas yn rhwydo i’r Hen Aur.

Dyw Caerfyrddin heb golli dim un o’u 11 gêm gynghrair ddiwethaf yn erbyn y Derwyddon (ennill 8, cyfartal 3).

Gêm ddiwethaf:
Derwyddon Cefn 0-0 Caerfyrddin (21/10/17)

Cei Connah v Y Barri | Dydd Sadwrn – 14:30
Bydd Cei Connah yn gwneud popeth y medran nhw i ddal eu gafael ar y Seintiau sydd wedi agor dipyn o flwch ar frig y tabl.

Ond mae’r frwydr am yr ail safle, a lle sicr yn Ewrop yn un agos hefyd gyda pedwar clwb cryf yn cystadlu am y tocyn i rowndiau rhagbrofol Gynghrair Europa.

Mae’r Barri’n dechrau’r prynhawn yn y 6ed safle ar wahaniaeth goliau ac mi fydd hi’n dipyn o her i dîm Gavin Chesterfield ddal eu gafael ar le yn y Chwech Uchaf gan bod eu dwy gêm sy’n weddill yn erbyn Cei Connah (2il) a’r Bala (4ydd).

Aeth Y Barri ar rediad o bedair gêm heb golli (ennill 3, cyfartal 1), cyn colli yng Nghampws Cyncoed y penwythnos diwethaf.

Gêm ddiwethaf:
Y Barri 0-1 Cei Connah (29/10/17)

Llandudno v Y Bala | Dydd Sadwrn – 14:30
Mae Llandudno’n parhau i fod yn y ras am y Chwech Uchaf ar ôl gôl funud olaf i guro Bangor ar ddydd Calan (0-1).

Honno oedd trydedd llechen lân Llandudno yn olynol (5 llechen lân yn eu 6 gêm ddiwethaf ym mhob cystadleuaeth).

Mae’r Bala wedi sicrhau lle yn Chwech Uchaf er waetha’r dechrau araf (roedd Y Bala’n y 9fed safle tan ganol mis Hydref).

Mae’r Bala wedi ennill eu tair gêm ddiwethaf yn erbyn Llandudno.

Gêm ddiwethaf:
Y Bala 2-1 Llandudno (03/11/17)

Met Caerdydd v Aberystwyth | Dydd Sadwrn – 17:30 (S4C)
Mae myfyrwyr Met Caerdydd wedi sicrhau eu lle yn y Chwech Uchaf am yr ail dymor yn olynol.

Gyda gêm wrth gefn, mae eu tair gêm sy’n weddill cyn yr hollt yn erbyn tri o’r pedwar clwb isaf yn y gynghrair, felly mae disgwyl i’r myfyrwyr ddringo’n uwch i fyny’r tabl cyn diwedd y mis.

Met Caerdydd sydd â’r record amddiffynnol gorau yn UGC – ildio 13 mewn 19 (0.7 gôl y gêm) gan gadw 10 llechen lân.

Mae Aber allan o’r ras am y Chwech Uchaf ac felly am orffen yn y Chwech Isaf am y 3ydd tymor yn olynol (2014/15 oedd y tro diwethaf iddynt gyrraedd y 6 Uchaf).

Roedd hi’n Nadolig i’w anghofio i dîm Neville Powell sydd wedi colli eu tair gêm ddiwethaf.

Ar ôl canlyniad rhagorol yn erbyn Prestatyn yng nghanol mis Rhagfyr (7-1), fe gollodd Aber yn erbyn YSN (4-0) cyn colli ddwywaith yn erbyn Caerfyrddin dros yr Ŵyl.

Mae’r clwb yn edrych dros eu ‘sgwyddau gan mae dim ond triphwynt sy’n gwahanu Aber a Phrestatyn (11eg) ar ddechrau’r penwythnos.

Mae Met wedi ennill pob un o’u tair gêm yn erbyn Aberystwyth ers eu dyrchafiad i UG Cymru.

Cafodd John McKenna brynhawn i’w anghofio y tro diwethaf i’r timau gwrdd wrth sgorio dwy gôl i’w rwyd ei hun ar Goedlan y Parc ym mis Medi (0-2)!

Bydd y timau’n cwrdd eto cyn diwedd y mis ym 4edd rownd Cwpan Cymru.

Gêm ddiwethaf:
Aberystwyth 0-2 Met Caerdydd (09/09/17)

Bydd uchafbwyntiau holl gemau UG Cymru i’w gweld ar Sgorio bob prynhawn Llun am 5:35 ar S4C.