Rhagolwg penwythnos UG Cymru

IMG_4950

Mae’r penwythnos yn dechrau’n fuan unwaith eto gan y bydd Y Bala v Derwyddon Cefn yn cael ei darlledu’n fyw ar Facebook nos Iau.

Nos Iau, 8 Chwefror

Y Bala v Derwyddon Cefn | Nos Iau – 19:45 (Facebook Live)
Bydd y ddau dîm yma wedi bod yn fodlon gyda’u gemau cyfartal y penwythnos diwethaf ar ddechrau ail ran y tymor.

1-1 oedd hi rhwng Y Bala a Chei Connah ar Lannau Dyfrdwy nos Iau diwethaf, gyda’r Derwyddon hefyd yn casglu pwynt gartref yn erbyn YSN (2-2).

Tydi’r ddau dîm yma heb sgorio mwy na dwy gôl mewn gêm ers ganol Hydref.

Mae hogiau Huw Griffiths ar rediad o bedair gêm heb golli (cyfartal 3, ennill 1), ond tydi’r Bala erioed wedi colli gartref yn erbyn Derwyddon yn UG Cymru.

Gemau diwethaf:
Y Bala 2-1 Derwyddon Cefn (22/12/17)
Derwyddon Cefn 3-0 Y Bala (21/09/17)

Nos Wener, 9 Chwefror

Y Seintiau Newydd v Bangor | Nos Wener – 19:45
Bydd hi’n 1af yn erbyn 2il ar Neuadd y Parc nos Wener gyda’r ddau dîm yn mynd benben lai na mis ers i’r Seintiau guro Bangor ar y penwythnos olaf cyn yr hollt (2-1).

Er cael gêm gyfartal ar y Graig y penwythnos diwethaf, mae’r Seintiau wedi aros 12 pwynt yn glir uwchben Bangor ar frig tabl UGC ac yn llygadu eu seithfed pencampwriaeth yn olynol.

Dim ond pedwar pwynt sy’n gwahanu’r pedwar clwb yn y ras am yr 2il safle a lle sicr yn Ewrop.

Ond mae gorffen yn 3ydd wedi bod yn ddigon i sicrhau lle’n Ewrop am y tri tymor diwethaf hefyd (gan bod enillydd Cwpan Cymru yn y 3 uchaf), felly mae digon yn y fantol yn y Chwech Uchaf.

Mae Bangor wedi curo’r Seintiau yn Nantporth y tymor yma, ond mae ‘na dros chwe mlynedd ers i’r Dinasyddion ennill oddi cartref yng Nghroesoswallt (Tachwedd 2011).

Gemau diwethaf:
Y Seintiau Newydd 2-1 Bangor (13/01/18)
Bangor 5-2 Y Seintiau Newydd (11/08/17)

Aberystwyth v Llandudno | Nos Wener – 20:00
Mae’r clybiau yma wedi cwrdd wyth gwaith yn UG Cymru, a dim ond unwaith mae’r tîm cartref wedi ennill – sef gêm gyntaf Llandudno yn y brif adran nôl yn Awst 2015 (Llan 3-2 Aber).

Felly dyw Aber erioed wedi curo Llandudno ar Goedlan y Parc yn UG Cymru (cyfartal 1, colli 3).

Mae Aberystwyth saith pwynt yn glir o’r ddau isaf ac wyth pwynt o dan y 7fed safle – felly osgoi’r cwymp ydi’r nod cyntaf i dîm Neville Powell.

Ar ôl sgorio dim ond tair gôl mewn saith gêm gynghrair, fe lwyddodd Llandudno i daro tair heibio i’r Drenewydd Sadwrn diwethaf – ond ar ôl ildio dim ond tair gôl mewn saith gêm gynghrair, fe ildion nhw bedair yn erbyn y Robiniaid (colli 3-4).

Gemau diwethaf:
Llandudno 2-3 Aberystwyth (14/10/17)
Aberystwyth 0-2 Llandudno (18/08/17)

Dydd Sadwrn, 10 Chwefror

Caerfyrddin v Y Drenewydd | Dydd Sadwrn – 14:30
Ar ôl curo Prestatyn y penwythnos diwethaf, mae Caerfyrddin wedi codi oddi ar waelod y tabl am y tro cyntaf ers mis Hydref.

Ond wedi’r newyddion da, daeth y datganiad ddydd Llun bod rheolwr Caerfyrddin, Mark Aizlewood wedi ei ganfod yn euog o dwyll ariannol mewn llys barn ac y byddai’n colli ei swydd ar Barc Waun Dew.

Mae ‘na dal saith pwynt o fwlch rhwng yr Hen Aur a diogelwch yn 10fed safle cyn dechrau’r penwythnos ond bydd y rheolwr dros-dro, Neil Smothers yn benderfynol o gau’r bwlch yn rhagor ddydd Sadwrn.

Yn dilyn eu buddugoliaeth oddi cartref yn Llandudno Sadwrn diwethaf (3-4), mae’r Drenewydd wedi dringo i’r 7fed safle.

Mae’r Robiniaid wedi ennill pedair o’u pum gêm gynghrair ddiwethaf, yn cynnwys buddugoliaethau yn erbyn Y Seintiau Newydd a Met Caerdydd, ac mae hogiau Chris Hughes eisoes wedi curo Caerfyrddin deirgwaith y tymor yma.

Gemau diwethaf:
Caerfyrddin 0-2 Y Drenewydd (11/11/17)
Caerfyrddin 0-2 Y Drenewydd (24/10/17) Rownd Wyth Olaf Cwpan y Gynghrair
Y Drenewydd 4-1 Caerfyrddin (26/08/17)

Prestatyn v Y Barri | Dydd Sadwrn – 14:30
Mae Prestatyn wedi llithro i waelod tabl UG Cymru yn dilyn naw colled yn olynol.

Ond mae’r Barri’n hafal ar bwyntiau gyda’r Drenewydd yn y ras am y 7fed safle a lle yn y gemau ail gyfle.

Roedd hi’n fuddugoliaeth swmpus i’r Barri y tro diwethaf i’r timau gwrdd ym mis Rhagfyr gyda Jordan Cotterill a Macauley Southam yn sgorio ddwywaith i dîm Gavin Chesterfield (4-0).

Ond Prestatyn oedd yr enillwyr yn yr ornest rhwng y ddau glwb ar Erddi Bastion ar ddechrau’r tymor, ac mae tair o bedair buddguoliaeth Prestatyn y tymor yma wedi dod o gemau cartref, felly fydd hi ddim yn gêm hawdd i griw’r Barri.

Gemau diwethaf:
Y Barri 4-0 Prestatyn (23/12/17)
Prestatyn 1-0 Y Barri (19/08/17)

Dydd Sul, 11 Chwefror

Met Caerdydd v Cei Connah | Dydd Sul – 14:30
Ar ôl colli 3-0 ym Mangor y penwythnos diwethaf bydd Christian Edwards yn disgwyl ymateb gan ei chwaraewyr brynhawn Sul.

Dim ond un gôl sydd wedi ei sgorio yn y ddwy gêm rhwng y clybiau y tymor yma.

Cei Connah sydd wedi cael y gorau o’r gemau blaenorol rhwng y ddau glwb gan ennill pedwar o’r chwe gêm rhwng y timau yn UG Cymru – a’r ddwy gêm arall yn ddi-sgôr.

Felly bydd y myfyrwyr yn anelu am eu buddugoliaeth cyntaf erioed yn erbyn Cei Connah yn UGC ar ôl methu a sgorio yn eu herbyn yn eu pum gêm ddiwethaf (Met ond wedi sgorio unwaith mewn chwe gêm yn erbyn Cei Connah yn UG Cymru).

Gemau diwethaf:
Met Caerdydd 0-0 Cei Connah (26/11/17)
Cei Connah 1-0 Met Caerdydd (23/09/17)

Bydd uchafbwyntiau holl gemau UG Cymru i’w gweld ar Sgorio bob prynhawn Llun am 5:35 ar S4C.