Rhagolwg penwythnos UG Cymru

Barry Town United Vs Newtown

Nos Wener mi fydd Bangor yn herio Cei Connah yn y ras am yr ail safle, tra bo’r Drenewydd a’r Barri’n hafal ar bwyntiau cyn i’r clybiau fynd benben brynhawn Sadwrn yn y frwydr i sicrhau lle yn y gemau ail gyfle.

Nos Wener, 16 Chwefror

Bangor v Cei Connah | Nos Wener – 19:45
Ar ôl colli 3-0 yn erbyn YSN nos Wener diwethaf fe lithrodd Bangor o’r 2il safle i lawr i’r 4ydd safle.

Cei Connah sydd yn 2il bellach ar ôl curo Met Caerdydd yng Nghyncoed brynhawn Sul (0-2).

Ond mae gorffen yn 3ydd wedi bod yn ddigon i sicrhau lle’n Ewrop am y tri tymor diwethaf hefyd (gan bod enillydd Cwpan Cymru yn y 3 uchaf), felly mae digon yn y fantol yn y Chwech Uchaf.

Dyw Bangor heb golli dim un o’u pum gêm gynghrair ddiwethaf yn erbyn Cei Connah (ennill 3, cyfartal 2).

Tydi’r Dinasyddion heb golli dim un o’u pum gêm gynghrair ddiwethaf yn Stadiwm Glannau Dyfrdwy (ers Tachwedd 2014), ond fe wnaethon nhw golli 0-2 gartref vs Cei Connah ar ddechrau’r tymor diwethaf.

Yn y 12 gêm gynghrair ddiwethaf rhwng y clybiau, dim ond unwaith mae un tîm wedi sgorio mwy na dwy gôl (Cei Connah 1-3 Bangor – Hydref 2015).

Dyma’r 4ydd tro i’r clybiau gwrdd y tymor yma gan i Gei Connah guro Bangor yn Nghwpan y Gynghrair ym mis Hydref.

Gemau diwethaf:
Cei Connah 0-2 Bangor (17/11/17)
Cei Connah 2-0 Bangor (03/10/17) Ail Rownd Cwpan y Gynghrair
Bangor 1-0 Cei Connah (26/09/17)

Aberystwyth v Prestatyn | Nos Wener – 20:00
Cafodd Prestatyn wythnos o seibiant wedi i’w gêm yn erbyn Y Barri gael ei gohirio Sadwrn diwethaf oherwydd y tywydd gwlyb.

Prestatyn oedd yr unig glwb gollodd ddwywaith yn erbyn Aberystwyth yn rhan gynta’r tymor, ac roedd eu hymweliad diwethaf â Choedlan y Parc yn un gofiadwy am y rhesymau anghywir gan i dîm Neville Powell daro saith gôl y diwrnod hwnnw (saith sgoriwr gwahanol).

Dyw Prestatyn ond wedi ennill unwaith oddi cartref y tymor yma (Cfin 0-3 Pres).

Mae Aberystwyth wedi ennill pump o’u chwe gêm gartref ddiwethaf ym mhob cysadleuaeth.

Gemau diwethaf:
Aberystwyth 7-1 Prestatyn (16/12/17)
Prestatyn 1-2 Aberystwyth (28/10/17)

Dydd Sadwrn, 17 Chwefror

Met Caerdydd v Derwyddon Cefn | Dydd Sadwrn – 14:30
Colli oedd hanes y ddau glwb yma’r penwythnos diwethaf a bydd y ddau reolwr yn disgwyl am ymateb brynhawn Sadwrn.

Dyw Met Caerdydd heb sgorio yn eu dwy gêm ers yr hollt a bydd angen i’r myfyrwyr ddechrau tanio os am godi momentwm cyn y gemau ail gyfle.

Roedd y Derwyddon yn hynod anlwcus i ildio gôl hwyr yn erbyn Y Bala nos Iau ddiwethaf, ond bydd Huw Griffiths yn cymryd balchder o berfformiad calonogol ei dîm.

Mae’r clybiau yma wedi cwrdd bedair gwaith yn UGC ond dyw’r Derwyddion heb lwyddo i guro’r myfyrwyr hyd yma (cyfartal 2, colli 2).

Gemau diwethaf:
Met Caerdydd 1-1 Derwyddon Cefn (19/11/17)
Derwyddon Cefn 0-3 Met Caerdydd (12/08/17)

Llandudno v Caerfyrddin | Dydd Sadwrn – 14:30
Mae’r Hen Aur ar rediad o dair buddugoliaeth yn olynol, ond mae’r clwb yn dal saith pwynt y tu ôl i ddiogelwch y 10fed safle.

Mae Llandudno wedi llithro i’r 9fed safle ar ôl ennill dim ond un o’u naw gêm gynghrair ddiwethaf (Ban 0-1 Llan).

Dyw Caerfyrddin heb guro Llandudno ers yr ornest cyntaf rhwng y clybiau yn UGC yn Hydref 2015 (Llan 1-2 Cfin).

Yn y pum gêm ers hynny, mae Llandudno wedi ennill pedair cyn cael gêm ddi-sgôr y tro diwethaf i’r clybiau gwrdd ym mis Rhagfyr.

Dyw Caerfyrddin heb sgorio yn eu pedair gêm ddiwethaf yn erbyn Llandudno (ers Rhagfyr 2015).

Gemau diwethaf:
Caerfyrddin 0-0 Llandudno (09/12/17)
Llandudno 3-0 Caerfyrddin (12/08/17)

Y Drenewydd v Y Barri | Dydd Sadwrn – 14:30
Mae’r ddau glwb yn hafal ar bwyntiau yn y ras am y 7fed safle, ond mae gan Y Barri gêm wrth gefn.

Does neb wedi sgorio llai o goliau oddi cartref na’r Barri y tymor hwn (5 gôl mewn 11 gêm).

Mae’r Drenewydd wedi ennill pump o’u chwe gêm gartref ddiwethaf ym mhob cysadleuaeth.

Kayne McLaggon yw’r unig chwaraewr o’r Chwech Isaf i gyrraedd ffigyrau dwbl y tymor yma (11 gôl).

Gemau diwethaf:
Y Drenewydd 3-0 Y Barri (18/11/17)
Y Barri 2-0 Y Drenewydd (09/09/17)

Bydd uchafbwyntiau holl gemau UG Cymru i’w gweld ar Sgorio bob prynhawn Llun am 5:35 ar S4C.