Rhagolwg penwythnos UG Cymru

DANILE SHEEHAN (GOLD ABERYSTYWTH) RYAN WADE (GREEN ABERYSTYWTH)

Mae penwythnos cyffrous arall o gemau UG Cymru o’n blaenau ni gyda’r cyfan yn dechrau nos Wener pan bydd y Derwyddon yn herio Bangor yn y Chwech Uchaf, ac mi fydd yr ornest fawr rhwng Caerfyrddin ac Aberystwyth ger gwaelod y tabl yn dod a’r penwythnos i ben nos Sul.

Nos Wener, 23 Chwefror

Derwyddon Cefn v Bangor | Nos Wener – 19:45
Wedi i’r Derwyddon guro Met Caerdydd y penwythnos diwethaf (1-3) mae’r myfyrwyr wedi llithro yn y ras am yr ail safle.

Mae Cei Connah (2il) a Bangor (3ydd) yn hafal ar bwyntiau, tra bo’r Bala ddau bwynt y tu ôl iddyn nhw gyda gêm wrth gefn – ond mae gorffen yn 3ydd wedi bod yn ddigon i sicrhau lle’n Ewrop am y tri tymor diwethaf hefyd (gan bod enillydd Cwpan Cymru yn y 3 uchaf), felly mae digon yn y fantol yn y Chwech Uchaf.

Tydi Bangor heb ennill dim un o’u pedair gêm oddi cartref ddiwethaf yn UG Cymru, ac ond wedi ennill un o’u chwe gêm oddi cartref ddiwethaf, ac hynny ar y Graig yn erbyn y Derwyddon ym mis Rhagfyr (0-2).

Byddai buddugoliaeth i’r Derwyddon yn eu codi’n hafal ar bwyntiau gyda Met Caerdydd (5ed), ac fe all gorffen yn 5ed fod yn arwyddocaol ac o bosib sicrhau gêm gartref yn y gemau ail gyfle.

Dyw’r Derwyddon heb ennill gartref yn erbyn Bangor ers Mawrth 2009.

Gemau diwethaf:
Derwyddon Cefn 0-2 Bangor (16/12/17)
Bangor 0-1 Derwyddon Cefn (27/10/17)

Dydd Sadwrn, 24 Chwefror

Cei Connah v Y Seintiau Newydd | Dydd Sadwrn – 14:00
Mae’r Seintiau’n dechrau’r penwythnos 12 pwynt yn glir ar frig y tabl ac angen 10 pwynt o’u wyth gêm sy’n weddill i sicrhau’r bencampwriaeth.

Bydd Scott Ruscoe yn gobeithio am fuddugoliaeth yn dilyn eu colled yn erbyn Dumbarton yn rownd gynderfynol Cwpan Irn Bru y penwythnos diwethaf.

YSN sydd â’r record ymosodol orau’n y gynghrair, a Chei Connah sydd â’r amddiffyn cryfaf.

Dyw Cei Connah heb sgorio gôl gynghrair yn Neuadd y Parc ers Rhagfyr 2012, ac heb ennill gêm gynghrair oddi cartref yn erbyn YSN ers Hydref 1995.

Bydd y timau’n cwrdd eto’r penwythnos nesaf yn rownd wyth olaf Cwpan Cymru.

YSN sydd wedi gyrru Cei Connah allan o Gwpan Cymru y ddau dymor diwethaf, ac allan o Gwpan y Gynghrair am yr eildro’n olynol eleni.

Gemau diwethaf:
Y Seintiau Newydd 3-0 Cei Connah (19/12/17)
Cei Connah 0-1 Y Seintiau Newydd (20/11/17) Rownd Gynderfynol Cwpan y Gynghrair
Cei Connah 2-2 Y Seintiau Newydd (10/10/17)

Y Barri v Llandudno | Dydd Sadwrn – 16:15
Dim ond dau bwynt sy’n gwahanu’r Barri (7fed) a Llandudno (8fed) yn y ras i gyrraedd y gemau ail gyfle.

Mae’r Barri wedi ennill eu dwy gêm ers yr hollt ac yn eistedd ar frig y Chwech Isaf gyda gêm wrth gefn.

Dyw tîm Gavin Chesterfield ond wedi colli un o’u chwe gêm gartref ddiwethaf yn UGC (ennill 4, cyfartal 1, colli 1).

Dyw Llandudno ond wedi ennill un o’u pum gêm oddi cartref ddiwethaf (ennill 1, cyfartal 2, colli 2), ac ond wedi sgorio tair gôl yn y bum gêm hynny.

Gemau diwethaf:
Y Barri 2-0 Llandudno (11/11/17)
Llandudno 1-0 Y Barri (16/09/17)

Y Bala v Met Caerdydd | Dydd Sadwrn – 17:30
Mae gan criw Colin Caton record 100% yn erbyn Met Caerdydd ar ôl ennill pob un o’u chwe gêm yn erbyn Met ers i’r myfyrwyr gael dyrchafiad i UG Cymru yn haf 2016.

Mae hi’n gyfnod anodd i hogiau Christian Edwards sydd wedi colli chwech o’u saith gêm ddiwethaf ym mhob cystadleuaeth ac ond wedi curo Caerfyrddin (11eg) yn ystod y rhediad hwnnw.

Dyw Met ond wedi ennill dwy o’u 12 gêm gynghrair ddiwethaf (Cfin 0-2 Met, Met 3-0 Bar).

Mae’r Bala, ar y llaw arall, ar rediad cryf ac ond wedi colli un o’u naw gêm ddiwethaf (Bala 0-3 YSN).

Er hynny, dyw Hogiau’r Llyn heb sgorio mwy nac un gôl yn eu chwe gêm ddiwethaf, ac heb sgorio mwy na dwywaith mewn gêm ers mis Hydref.

Gemau diwethaf:
Met Caerdydd 1-2 Y Bala (16/12/17)
Y Bala 2-1 Met Caerdydd (26/08/17)

Dydd Sul, 25 Chwefror

Prestatyn v Y Drenewydd | Dydd Sul – 14:30
Mae Prestatyn yn dechrau’r penwythnos ar waelod y tabl, 10 pwynt o dan diogelwch y 10fed safle ac yn edrych yn hynod debygol o syrthio o’r gynghrair ar ddiwedd y tymor.

Mae’r ddau glwb wedi derbyn dirywon sylweddol yn dilyn y gêm ddiwethaf rhwng y clybiau ble aeth hi’n flêr rhwng y chwaraewyr a’r timau hyfforddi.

Ionawr 2014 oedd y tro diwethaf i Brestatyn guro’r Drenewydd yn UG Cymru (4 mlynedd yn ôl).

Mae Prestatyn ar rediad o 11 gêm heb fuddugoliaeth ym mhob cystadleuaeth (cyafartal 1, colli 10).

Gemau diwethaf:
Y Drenewydd 3-0 Prestatyn (13/01/18)
Prestatyn 0-0 Y Drenewydd (23/10/17)

Caerfyrddin v Aberystwyth | Dydd Sul – 17:15 (S4C)
Gyda wyth pwynt yn gwahanu Caerfyrddin (11eg) ac Aberystwyth (10fed), mae hon yn gêm anferth i’r Hen Aur yn eu hymdrech i osgoi’r cwymp.

Aberystwyth oedd yr unig glwb i golli ddwywaith yn erbyn Caerfyrddin yn rhan gynta’r tymor.

Mae Caerfyrddin wedi ennill eu dwy gêm gartref ddiwethaf, ac wedi sgorio 12 gôl yn eu pedair gêm ddiwethaf ym mhob cystadleuaeth (4-1 vs Air, 3-1 v Pres, 3-2 v Dre, colli 3-2 v Llan).

Mae ychwanegiad Mark Jones i garfan Caerfyrddin wedi profi i fod yn effeithiol gan fod cyn-flaenwr Aber wedi sgorio unwaith a chreu pedair gôl yn ei dair gêm ers dychwelyd i Barc Waun Dew.

Byddai buddugoliaeth i Aberystwyth yn ergyd anferthol i obeithion Caerfyrddin a Phrestatyn o oroesi yn y gynghrair.

Mi fydd y clybiau’n cwrdd eto’r penwythnos nesaf yn rownd wyth olaf Cwpan Cymru.

Gemau diwethaf:
Aberystwyth 1-2 Caerfyrddin (01/01/18)
Caerfyrddin 1-0 Aberystwyth (26/12/17)

Bydd uchafbwyntiau holl gemau UG Cymru i’w gweld ar Sgorio bob prynhawn Llun am 5:35 ar S4C.