Rhagolwg penwythnos UG Cymru

AFC Telford United vs Harrogate Town

Yn dilyn drama Cwpan Cymru dros yr wythnos ddiwethaf, mae’r sylw’n troi yn ôl tuag at y gynghrair y penwythnos yma gyda’r cyfan yn dechrau nos Wener yn y frwydr fawr am yr ail safle rhwng Bangor a’r Bala.

Nos Wener, 9 Mawrth

Bangor v Y Bala | Nos Wener – 19:45
Bydd hi’n dipyn o gêm yn Nantporth nos Wener wrth i’r Bala obeithio dringo uwchben Bangor i’r ail safle.

Dau bwynt sy’n gwahanu’r ddau glwb, ond mae gan Y Bala gêm wrth gefn i’w chwarae yn erbyn y Seintiau y penwythnos nesaf.

Pe bae Bangor yn methu ennill y gêm hon nos Wener, yna fe all y Seintiau selio’r bencamwpriaeth y penwythnos nesaf (pe bae nhw’n curo Met Caerdydd a’r Bala yn eu gemau nesaf).

Mae Bangor wedi llwyddo i gyrraedd rownd gynderfynol Cwpan Cymru felly mae ganddynt gyfle arall i sicrhau pêl-droed Ewropeaidd (trwy ennill y gwpan), ond bydd Y Bala’n benderfynol o gyrraedd yr ail safle i sicrhau eu tocyn nhw i Ewrop.

Bangor sydd wedi cael y gorau o’r gemau rhwng y timau’r tymor hwn wrth gadw dwy lechen lân yn erbyn Y Bala hyd yma a tharo pum gôl yn yr ornest ddiwethaf rhwng y clybiau ar lannau’r Fenai.

Ond mae’r Bala ar rediad cryf ac ond wedi colli un o’u 10 gêm ddiwethaf (Bala 0-3 YSN).

Er hynny, dyw Hogiau’r Llyn heb sgorio mwy nac un gôl yn eu saith gêm ddiwethaf, ac heb sgorio mwy na dwywaith mewn gêm ers mis Hydref.

Mae Bangor wedi ennill pedair o’u pum gêm ddiwethaf ym mhob cystadleuaeth gan gadw pedair llechen lân.

Gemau diwethaf:
Bangor 5-0 Y Bala (24/11/17)
Y Bala 0-1 Bangor (07/10/17)

Caerfyrddin v Y Barri | Nos Wener – 19:45
Byddai buddugoliaeth i’r Barri ar Barc Waun Dew nos Wener yn sicrhau eu lle yn UG Cymru ar gyfer y tymor nesaf.

Mae tîm Gavin Chesterfield driphwynt yn glir yn y ras am y 7fed safle ac mewn safle cryf i gyrraedd y gemau ail gyfle ar ôl ennill eu tair gêm ers yr hollt – yr unig glwb i wneud hynny.

Gyda dim ond chwe gêm yn weddill gan Gaerfyrddin, ac wyth pwynt yn eu gwahanu o ddiogelwch y 10fed safle, byddai dim llai na triphwynt yn plesio Neil Smothers nos Wener.

Mae Caerfyrddin wedi ildio tair gôl ym mhob un o’u tair gêm ddiwethaf ac heb gadw llechen lân yn 2018.

Er y buddugoliaethau, dyw’r Barri chwaith heb gadw llechen lân ers dydd San Steffan, a does neb wedi sgorio llai o goliau oddi cartref na thîm Gavin Chesterfield y tymor yma (7 gôl mewn 12 gêm).

Mae ’na 18 mlynedd ers i Gaerfyrddin guro’r Barri yn UG Cymru (Mawrth 2000).

Gemau diwethaf:
Caerfyrddin 1-2 Y Barri (15/12/17)
Y Barri 3-1 Caerfyrddin (21/09/17)

Llandudno v Prestatyn | Nos Wener – 19:45
Mae angen buddugoliaeth ar Landudno i aros yn y ras am y 7fed safle, ond byddai colled i Brestatyn yn eu gadael mewn sefyllfa truenus ar waelod y tabl.

Unig gysur Prestatyn yw bod ganddynt gêm wrth gefn i’w chwarae i geisio gau’r bwlch o 11 pwynt rhyngddyn nhw a diogelwch y 10fed safle.

Ers curo Prestatyn ym mis Tachwedd (buddugoliaeth gyntaf Iwan Williams wrth y llyw), dyw Llandudno ond wedi ennill dwy o’u 11 gêm gynghrair ers hynny.

Dyw Prestatyn ond wedi ennill un o’u 13 gêm oddi cartref yn UGC y tymor hwn (Cfin 0-3 Pres).

Ers y fuddugoliaeth honno yn erbyn Caerfyrddin ym mis Tachwedd, mae Prestatyn ar rediad o 12 gêm heb ennill ym mhob cystadleuaeth (cyfartal 1, colli 11).

Gemau diwethaf:
Prestatyn 1-3 Llandudno (24/11/17)
Llandudno 2-2 Prestatyn (07/09/17)

Dydd Sadwrn, 10 Mawrth

Cei Connah v Derwyddon Cefn | Dydd Sadwrn – 14:30
Yn dilyn eu buddugoliaeth gampus yn erbyn y Seintiau yng Nghwpan Cymru nos Fawrth, mi fydd Cei Connah yn llawn hyder cyn herio’r Derwyddon brynhawn Sadwrn.

Mae’r Nomadiaid yn dechrau’r penwythnos driphwynt o dan Bangor ac angen ennill i aros yn y ras am yr ail safle.

Cei Connah sydd â’r record amddiffynnol gryfaf yn UGC, a dyw’r tîm heb ildio mwy nac unwaith yn eu chwe gêm ddiwethaf ym mhob cystadleuaeth.

Mae’r gemau rhwng y clybiau yma’n tueddu i fod yn gemau agos gan nad oes mwy na dwy gôl wedi cael ei sgorio yn dim un o’r saith gêm ddiwethaf rhwng y ddau dîm.

Dyw’r Derwyddon heb ennill gêm UGC oddi cartref yng Nglannau Dyfrdwy ers dros naw mlynedd (Tachwedd 2008).

Gemau diwethaf:
Cei Connah 1-1 Derwyddon Cefn (29/12/17)
Derwyddon Cefn 0-1 Cei Connah (26/12/17)

Y Drenewydd v Aberystwyth | Dydd Sadwrn – 14:30
Bydd y ddau dîm yma’n dal i ddathlu wedi eu buddugoliaethau yn rownd wyth olaf Cwpan Cymru nos Fawrth i sicrhau gêm yn erbyn ei gilydd yn y rownd gynderfynol fis nesaf.

Mae hi wedi bod yn dymor digon diflas i’r ddau glwb yn y gynghrair, ond byddai cyrraedd ffeinal y gwpan gyda’r posibiliad o fynd i Ewrop yn troi tymor siomedig i fod yn un arbennig.

Aber enillodd y gêm ddiwethaf rhwng y timau ond dyw hogiau Neville Powell ond wedi ennill dwy o’u 13 gêm gynghrair oddi cartref y tymor hwn (vs Prestatyn a Llandudno).

Mae’r Drenewydd wedi sgorio ym mhob un o’u gemau ers colli 4-0 yng Nghei Connah ym mis Rhagfyr (11 gêm ers hynny ym mhob cystadleuaeth).

Dyw Aber ond wedi colli un o’u wyth gêm ddiwethaf ym mhob cystadleuaeth (ennill 4, cyfartal 3).

Gemau diwethaf:
Aberystwyth 3-0 Y Drenewydd (24/11/17)
Y Drenewydd 4-0 Aberystwyth (16/09/17)

Met Caerdydd v Y Seintiau Newydd | Dydd Sadwrn – 19:00 (S4C)
Nos Sadwrn mi fydd y pencampwyr yn teithio i’r brif ddinas, ac mi fydd Met Caerdydd yn gobeithio casglu eu buddugoliaeth gyntaf erioed yn erbyn y Seintiau.

Roedd na siom anferthol i’r Seintiau nos Fawrth wrth golli 2-1 yn erbyn Cei Connah yn rownd wyth olaf Cwpan Cymru, ac felly dyma’r tro cyntaf ers wyth mlynedd i’r Seintiau fethu a chyrraedd y rownd gynderfynol.

Mae’r golled yn dod dim ond tair wythnos ers i dîm Scott Ruscoe gael eu curo gan Dumbarton yn rownd gynderfynol Cwpan Irn Bru, ac mae breuddwyd y quadruple bellach wedi ei hanneru wrth i’r Seintiau lygadu’r dwbl (Cwpan y Gynghrair ac UG Cymru).

Mae’r Seintiau’n dechrau’r penwythnos 12 pwynt yn glir ar frig tabl UGC – ac angen dim mwy nac wyth pwynt o’u saith gêm sy’n weddill i sicrhau’r bencampwriaeth (gall y swm ostwng yn dibynnu ar ganlyniadau nos Wener).

Dyw hi heb fod yn gyfnod hawdd i hogiau Christian Edwards sydd wedi colli saith o’u wyth gêm ddiwethaf ym mhob cystadleuaeth ac ond wedi curo Caerfyrddin (11eg) yn ystod y rhediad hwnnw.

Met Caerdydd yw unig glwb UGC i golli bob gêm ers yr hollt y tymor hwn, a dyw’r myfyrwyr ond wedi sgorio unwaith yn eu chwe gêm ddiwethaf.

Tydi Met ond wedi sgorio unwaith yn y bum gêm ddiwethaf yn erbyn YSN, a cic o’r smotyn oedd honno, felly mae ‘na 520 munud o bêl-droed wedi’w chwarae rhwng y timau ers i’r myfyrwyr sgorio o chwarae agored yn erbyn y Seintiau.

Ond ar ôl colli 1-0 yn erbyn y Seintiau yn rownd derfynol Cwpan y Gynghrair ym mis Ionawr mi fydd criw Christian Edwards yn ysu i gael talu’r pwyth yn ôl o flaen y camerâu nos Sadwrn.

Gemau diwethaf:
Met Caerdydd 0-1 Y Seintiau Newydd (20/01/18) Rownd Derfynol Cwpan y Gynghrair
Y Seintiau Newydd 2-1 Met Caerdydd (28/10/17)
Met Caerdydd 0-0 Y Seintiau Newydd (15/09/17)

Bydd uchafbwyntiau holl gemau UG Cymru i’w gweld ar Sgorio bob prynhawn Llun am 5:35 ar S4C.