Rhagolwg penwythnos UG Cymru

NCM_4165

Dim ond tair wythnos sy’n weddill yn nhymor Uwch Gynghrair Cymru ac mae’n hynod o dynn yn y ras i sicrhau pêl-droed Ewropeaidd.

Bydd Y Seintiau Newydd yn cynrychioli Cymru yn rowndiau rhagbrofol Cynghrair y Pencampwyr dros yr haf, tra bydd y clwb sy’n gorffen yn 2il, enillwyr Cwpan Cymru ac enillwyr y gemau ail gyfle yn camu i rowndiau rhagbrofol Cynghrair Europa.

Nos Wener, 13 Ebrill

Y Bala v Y Seintiau Newydd | Nos Wener – 19:45
Mae’r Seintiau wedi sicrhau eu lle yn Ewrop drwy selio’r bencampwriaeth, ond mae gobeithion Y Bala o gyrraedd Ewrop wedi cymryd dipyn o ergyd yn yr wythnosau diwethaf.

Mae criw Colin Caton wedi colli eu tair gêm ddiwethaf gan syrthio i’r 4ydd safle, bum pwynt o dan Cei Connah a Bangor.

Os all Cei Connah orffen yn ail ac ennill Cwpan Cymru, yna mi fydd y tîm sy’n gorffen yn 3ydd yn camu i Ewrop, ac efallai mae dyna yw’r nod realistig i’r Bala erbyn hyn gan eu bod eisiau chwarae Bangor ar benwythnos ola’r tymor.

Mae’r Seintiau wedi ennill 3-0 yn eu tair gêm yn erbyn Y Bala y tymor hwn, felly tydi’r Bala heb sgorio yn erbyn YSN y tymor yma.

Yn rhyfeddol, dyw’r Bala heb sgorio mwy na dwywaith mewn unrhyw gêm ers mis Hydref (21 gêm ers ennill 1-3 yn erbyn Y Drenewydd).

Mae’r Seintiau wedi selio eu 12fed pencampwriaeth, a’r seithfed yn olynol yn nhymor cyntaf Scott Ruscoe wrth y llyw.

Ond yn y bedair blynedd diwethaf mae’r Seintiau wedi colli o leiaf unwaith ym mhob tymor ar ôl sicrhau’r bencampwriaeth… yn y pedwar tymor diwethaf (heb gynnwys y tymor yma) mae’r Seintiau wedi colli 11 o’u 128 gêm gynghrair (8.6%) – ond wedi colli 5 o’u 17 gêm ar ôl sicrhau’r bencampwriaeth (29%).

Mae’r Seintiau wedi colli pedair gêm gynghrair y tymor hwn (vs Bangor x2, Barri a’r Drenewydd) – mae na 10 mlynedd ers i’r Seintiau golli mwy na pedair gêm gynghrair mewn tymor.

Bydd Y Bala’n gobeithio ail-adrodd campau fis Ebrill diwethaf pan enillon nhw yn erbyn Y Seintiau Newydd am y tro cyntaf erioed, ac hynny yn rownd derfynol Cwpan Cymru (2-1).

Mae’n debygol y bydd capten Y Bala, Chris Venables yn gwneud ei 400fed ymddangosiad yn UG Cymru gan ddod y 19eg chwaraewr i gyrraedd y garreg filltir.

Gemau diwethaf:
Y Seintiau Newydd 3-0 Y Bala (16/03/18)
Y Bala 0-3 Y Seintiau Newydd (02/01/18)
Y Seintiau Newydd 3-0 Y Bala (19/08/17)

Prestatyn v Aberystwyth | Nos Wener – 19:45
Mae Prestatyn yn sicr o syrthio o UG Cymru ar ddiwedd y tymor, ond dyw Aberystwyth ddim yn ddiogel o’r cwymp chwaith.

Gyda tair gêm yn weddill, mae yna bum pwynt yn gwahanu Caerfyrddin (11eg) ac Aberystwyth (10fed), ac mi fydd Aber eisiau agor y bwlch ymhellach cyn i’r ddau glwb gwrdd y penwythnos nesaf.

Byddai buddugoliaeth i Aberystwyth yn golygu y byddai’n rhaid i Gaerfyrddin guro Llandudno ddydd Sadwrn os am osgoi’r cwymp y penwythnos hwn.

Er bod Aberystwyth mewn safle gwael yn UG Cymru, fe all y clwb sicrhau eu lle yn rowndiau rhagbrofol Cynghrair Europa pe bae nhw’n trechu Cei Connah yn rownd gynderfynol Cwpan Cymru fis nesaf.

Mae Prestatyn ar rediad o 15 gêm heb ennill ym mhob cystadleuaeth (cyfartal 2, colli 13) ac am ddychwelyd i Gynghrair Huws Gray ar ôl un tymor yn ôl yn y brif adran.

Gemau diwethaf:
Aberystwyth 1-1 Prestatyn (16/02/18)
Aberystwyth 7-1 Prestatyn (16/12/17)
Prestatyn 1-2 Aberystwyth (28/10/17)

Dydd Sadwrn, 14 Ebrill

Cei Connah v Bangor | Dydd Sadwrn – 14:30
Byddai neb wedi rhagweld y grasfa roddodd Cei Connah i Fangor yn rownd gynderfynol Cwpan Cymru y penwythnos diwethaf, yn enwedig gan mae gwahanieth goliau’n unig sy’n gwahanu’r ddau glwb yn y ras am yr ail safle.

Roedd tîm Andy Morrison yn llawn haeddu’r fuddugoliaeth nos Sadwrn diwethaf (6-1) gyda’r blaenwr corfforol Andy Owens yn serennu i’r Nomadiaid gan rwydo hatric.

Er bod Cei Connah’n uwch na Bangor yn y tabl (ar wahaniaeth goliau), mae tîm Kevin Nicholson eisoes wedi curo’r Nomadiaid deirgwaith yn UG Cymru y tymor hwn, gan gadw tair llechen lân.

Ond Cei Connah sydd â’r record amddiffynnol gryfaf yn UG Cymru.

Mae ‘na chwe cerdyn coch wedi eu dangos yn y naw gêm ddiwethaf rhwng y timau… tair o rheiny i gapten Cei Connah, George Horan sydd wedi ei wahardd y penwythnos hwn!

Os bydd Y Bala wedi colli yn erbyn YSN nos Wener, yna byddai buddugoliaeth i Gei Connah neu Bangor yn golygu bod Y Bala allan o’r ras am yr ail safle.

Mae Cei Connah a Bangor wedi methu a sicrhau trwydded ddomestig i aros yn UG Cymru ar gyfer y tymor nesaf, ond mae ganddynt gyfle i apelio cyn y penderfyniad terfynol ar 26 Ebrill.

Gemau diwethaf:
Cei Connah 6-1 Bangor (07/04/17) Rownd Gynderfynol Cwpan Cymru
Bangor 1-0 Cei Connah (16/02/18)
Cei Connah 0-2 Bangor (17/11/17)
Cei Connah 2-0 Bangor (03/10/17) Ail Rownd Cwpan y Gynghrair
Bangor 1-0 Cei Connah (26/09/17)

Derwyddon Cefn v Met Caerdydd | Dydd Sadwrn – 14:30
Dim ond un pwynt sy’n gwahanu’r ddau glwb ac fe all gorffen yn 5ed yn hytrach nac yn 6ed fod yn arwyddocaol yn y gemau ail gyfle er mwyn sicrhau gêm gartref yn y rownd gynderfynol.

Bydd y Derwyddon yn hyderus ar ôl curo’r myfyrwyr ym mis Chwefror, ac yn dilyn eu buddugoliaeth yn erbyn Y Bala yn eu gêm ddiwethaf.

Ond Met oedd yn fuddugol ar eu hymweliad diwethaf i’r Graig, ar benwythnos agoriadol y tymor.

Mae hi wedi bod yn gyfnod caled i hogiau Christian Edwards sydd wedi colli naw o’u 11 gêm ddomestig ddiwethaf, ac ond wedi curo Caerfyrddin (11eg) yn ystod y rhediad hwnnw.

Efallai bod Met Caerdydd wedi bod yn canolbwyntio’n fwy ar gystadleuthau’r prifysgolion gan iddyn nhw ennill Cwpan Prifysgolion Cymru ym mis Mawrth drwy drechu Prifysgol Hartpury yn y ffeinal.

Gemau diwethaf:
Met Caerdydd 1-3 Derwyddon Cefn (17/02/18)
Met Caerdydd 1-1 Derwyddon Cefn (19/11/17)
Derwyddon Cefn 0-3 Met Caerdydd (12/08/17)

Caerfyrddin v Llandudno | Dydd Sadwrn – 15:30
Mae angen triphwynt ar Gaerfyrddin os am unrhyw obaith gwirioneddol o osgoi’r cwymp.

Byddai buddugoliaeth i Aberystwyth ym Mhrestatyn nos Wener yn golygu y byddai’n rhaid i Gaerfyrddin guro Llandudno ddydd Sadwrn os am osgoi’r cwymp y penwythnos hwn.

Ond mae yna ddryswch yn yr awyr gan nad yw hi’n sicr y bydd dau glwb yn esgyn o’r cynghreiriau is, a gan nad yw Cei Connah na Bangor wedi derbyn y drwydded ddomestig hyd yma, mae’n bosib na fydd y tîm sy’n gorffen yn 11eg yn syrthio wedi’r cyfan.

Mae Llandudno wedi selio eu lle yn y gynghrair ar gyfer y tymor nesaf ac yn dilyn eu buddugoliaeth a’u llechen lân yn erbyn Aberystwyth yn eu gêm ddiwethaf, mi fydd Iwan Williams yn benderfynol o orffen y tymor gyda rhediad cryf.

Dyw Caerfyrddin heb sgorio gôl gartref yn erbyn Llandudno ers Rhagfyr 2015.

Gemau diwethaf:
Llandudno 3-2 Caerfyrddin (17/02/18)
Caerfyrddin 0-0 Llandudno (09/12/17)
Llandudno 3-0 Caerfyrddin (12/08/17)

Dydd Sul, 15 Ebrill

Y Barri v Y Drenewydd | Dydd Sul – 15:30 (S4C)
Byddai gêm gyfartal yn ddigon i’r Barri sicrhau’r 7fed safle a chadarnhau eu lle yn y gemau ail gyfle.

Mae’r Barri wedi ennill eu chwe gêm ers yr hollt gan sgorio 14 o goliau, ildio dim ond tair gôl, ac mae’r golwr Mike Lewis wedi cadw tair llechen lân yn olynol.

Ond mae hi wedi bod yn dymor sâl i’r Drenewydd yn UG Cymru, ac mae’n hynod debygol na fydd y Robiniad yn cyrraedd y gemau ail gyfle am y tro cyntaf ers pum mlynedd.

Mae’r ddau glwb wedi bod heb eu prif flaenwr yn ddiweddar ond mae’n debygol y bydd Kayne McLaggon (12 gôl gynghrair) yn dychwelyd i dîm Y Barri y penwythnos hwn yn dilyn anaf i’w ffêr ym mis Chwefror.

Roedd yr ymosodwr wedi teithio gyda’r tîm i Brestatyn y penwythnos diwethaf cyn i’r gêm honno gael ei gohirio am y trydydd tro!

O ran Y Drenewydd, mae anaf Jamie Reed yn un fwy difrifol gan na fydd yn gallu chwarae eto’r tymor yma, a bydd gofyn i’w prif sgoriwr Nick Rushton i arwain y llinell flaen unwaith eto (8 gôl gynghrair).

Gemau diwethaf:
Y Drenewydd 1-2 Y Barri (17/02/18)
Y Drenewydd 3-0 Y Barri (18/11/17)
Y Barri 2-0 Y Drenewydd (09/09/17)

Bydd uchafbwyntiau holl gemau UG Cymru i’w gweld ar Sgorio ddydd Llun am 5:35 ar S4C.