Rhagolwg penwythnos UG Cymru

untitled-93 – Copy

Nos Wener mi fydd Aberystwyth yn herio Caerfyrddin mewn gêm dyngedfennol yn y ras i osgoi’r cwymp, tra bydd y ddau uchaf yn mynd benben yn Neuadd y Parc.

Bydd Y Seintiau Newydd yn cynrychioli Cymru yn rowndiau rhagbrofol Cynghrair y Pencampwyr dros yr haf, tra bydd y clwb sy’n gorffen yn 2il, enillwyr Cwpan Cymru ac enillwyr y gemau ail gyfle yn camu i rowndiau rhagbrofol Cynghrair Europa.

Nos Wener, 20 Ebrill

Y Seintiau Newydd v Cei Connah | Nos Wener – 19:45
Mae’r Seintiau wedi sicrhau eu lle yn Ewrop drwy selio’r bencampwriaeth, ac fe all Cei Connah gymryd cam sylweddol tuag at Ewrop pe bae nhw’n ennill yn Neuadd y Parc nos Wener.

Cei Connah sy’n dechrau’r penwythnos yn yr ail safle, driphwynt uwchben Bangor yn dilyn eu buddugoliaeth 1-0 yn erbyn y Dinasyddion ddydd Sadwrn diwethaf.

Mae tîm Andy Morrison wedi ennill eu chwe gêm ddiwethaf gan gadw tair llechen lân ac ildio dim ond tair gôl.

Ond dyw Cei Connah heb sgorio gôl gynghrair yn Neuadd y Parc ers Rhagfyr 2012, ac heb ennill gêm gynghrair oddi cartref yn erbyn YSN ers Hydref 1995.

YSN sydd â’r record ymosodol orau’n y gynghrair, a Chei Connah sydd â’r amddiffyn cryfaf.

Mae’r Seintiau wedi colli pedair gêm gynghrair y tymor hwn (vs Bangor x2, Barri a’r Drenewydd) – mae na 10 mlynedd ers i’r Seintiau golli mwy na pedair gêm gynghrair mewn tymor.

Mae Cei Connah wedi methu a sicrhau trwydded ddomestig i aros yn UG Cymru ar gyfer y tymor nesaf, ond mae’r clwb yn hyderus y bydd eu hapêl yn llwyddiannus cyn y penderfyniad terfynol ar 26 Ebrill.

Gemau diwethaf:
Cei Connah 2-1 Y Seintiau Newydd (07/03/18) Rownd Wyth Olaf Cwpan Cymru
Cei Connah 0-1 Y Seintiau Newydd (24/02/18)
Y Seintiau Newydd 3-0 Cei Connah (19/12/17)
Cei Connah 0-1 Y Seintiau Newydd (20/11/17) Rownd Gynderfynol Cwpan y Gynghrair
Cei Connah 2-2 Y Seintiau Newydd (10/10/17)

Aberystwyth v Caerfyrddin | Nos Wener – 20:00
Hon yw gêm fawr y penwythnos gan y byddai pwynt i Aberystwyth yn ddigon i sicrhau lle’r clwb yn UG Cymru ar gyfer y tymor nesaf ac yn selio lle Caerfyrddin yn y ddau isaf.

Gyda dwy gêm yn weddill pum pwynt sy’n gwahanu’r ddau glwb ac mae angen triphwynt ar Gaerfyrddin os am unrhyw obaith o ddringo o’r ddau isaf.

Ond mae yna ansicrwydd yn yr awyr gan nad yw hi’n glir os y bydd dau glwb yn esgyn o’r cynghreiriau is, a gan nad yw Cei Connah na Bangor wedi derbyn y drwydded ddomestig hyd yma, mae’n bosib na fydd y tîm sy’n gorffen yn 11eg yn syrthio wedi’r cyfan.

Aberystwyth yw’r unig glwb o UG Cymru sydd heb ennill gêm gynghrair yn erbyn Caerfyrddin y tymor hwn – ond fe wnaeth Aber guro’r Hen Aur yn rownd wyth olaf Cwpan Cymru fis diwethaf.

Er bod Aberystwyth mewn safle gwael yn UG Cymru, fe all y clwb sicrhau eu lle yn rowndiau rhagbrofol Cynghrair Europa pe bae nhw’n trechu Cei Connah yn rownd gynderfynol Cwpan Cymru fis nesaf.

Gemau diwethaf:
Caerfyrddin 1-3 Aberystwyth (06/03/18) Rownd Wyth Olaf Cwpan Cymru
Caerfyrddin 3-3 Aberystwyth (25/02/18)
Aberystwyth 1-2 Caerfyrddin (01/01/18)
Caerfyrddin 1-0 Aberystwyth (26/12/17)

Dydd Sadwrn, 21 Ebrill

Met Caerdydd v Y Bala | Dydd Sadwrn – 14:30
Ar ôll colli eu pedair gêm ddiwethaf mae’r Bala bellach allan o’r ras am yr ail safle ac wedi llithro i’r 4ydd safle, bum pwynt o dan Bangor.

Ond mae gan criw Colin Caton record 100% yn erbyn Met Caerdydd ar ôl ennill pob un o’u saith gêm yn erbyn Met ers i’r myfyrwyr gael dyrchafiad i UG Cymru yn haf 2016.

Tydi’r Bala heb sgorio mwy na dwywaith mewn unrhyw gêm ers mis Hydref (22 gêm ers ennill 1-3 yn erbyn Y Drenewydd).

Mae’n debygol y bydd capten Y Bala, Chris Venables yn gwneud ei 400fed ymddangosiad yn UG Cymru gan ddod y 19eg chwaraewr i gyrraedd y garreg filltir.

Mae hi wedi bod yn gyfnod caled i hogiau Christian Edwards sydd wedi colli 10 o’u 12 gêm ddomestig ddiwethaf, ac ond wedi curo Caerfyrddin (11eg) yn ystod y rhediad hwnnw.

Efallai bod Met Caerdydd wedi bod yn canolbwyntio’n fwy ar gystadlaethau’r prifysgolion gan iddyn nhw ennill Cwpan Prifysgolion Cymru ym mis Mawrth drwy drechu Prifysgol Hartpury yn y ffeinal.

Pe bae’r Bala’n ennill a Bangor yn methu a churo’r Derwyddon ddydd Sul yna fe fyddai’r gêm rhwng Bangor a’r Bala ar y penwythnos olaf yn un allweddol yn y ras am Ewrop (os all Cei Connah orffen yn ail ac ennill Cwpan Cymru, yna mi fydd y tîm sy’n gorffen yn 3ydd yn camu i Ewrop).

Gemau diwethaf:
Y Bala 1-0 Met Caerdydd (24/02/18)
Met Caerdydd 1-2 Y Bala (16/12/17)
Y Bala 2-1 Met Caerdydd (26/08/17)

Llandudno v Y Barri | Dydd Sadwrn – 14:30
Mae’r Barri wedi sicrhau’r 7fed safle a cadarnhau eu lle yn y gemau ail gyfle yn dilyn eu gêm gyfartal yn erbyn Y Drenewydd y penwythnos diwethaf.

Roedd Y Barri wedi ennill chwe gêm yn olynol cyn rhannu’r pwyntiau ar Barc Jenner brynhawn Sul diwethaf, ond mae nhw’n parhau i fod yr unig glwb o UG Cymru sydd heb golli ers yr hollt.

Mae Llandudno (9fed) wedi selio eu lle yn y gynghrair ar gyfer y tymor nesaf, ond bydd Iwan Williams yn benderfynol o beidio gadael i’r safonau ddisgyn ac i geisio dringo i’r 8fed safle cyn diwedd y tymor.

Y tîm cartref sydd wedi ennill y dair gêm flaenorol rhwng y clybiau yn UG Cymru.

Gemau diwethaf:
Y Barri 4-1 Llandudno (24/02/18)
Y Barri 2-0 Llandudno (11/11/17)
Llandudno 1-0 Y Barri (16/09/17)

Y Drenewydd v Prestatyn | Dydd Sadwrn – 14:30
Mae Prestatyn yn sicr o syrthio o UG Cymru ar ddiwedd y tymor, ac mi fydd Y Drenewydd yn benderfynol o orffen y tymor yn gryf.

Mae Prestatyn ar rediad o 16 gêm heb ennill ym mhob cystadleuaeth (cyfartal 2, colli 14) ac am ddychwelyd i Gynghrair Huws Gray ar ôl un tymor yn ôl yn y brif adran.

Er hynny, mae Gareth Wilson wedi arwyddo cytundeb newydd yr wythnos yma i aros fel rheolwr Prestatyn ar gyfer y tymor nesaf.

Ionawr 2014 oedd y tro diwethaf i Brestatyn guro’r Drenewydd yn UG Cymru.

Y Drenewydd a’r Bala yw’r unig glybiau sydd heb ildio yn erbyn Prestatyn yn UGC y tymor hwn.

Gemau diwethaf:
Prestatyn 0-1 Y Drenewydd (25/02/18)
Y Drenewydd 3-0 Prestatyn (13/01/18)
Prestatyn 0-0 Y Drenewydd (23/10/17)

Dydd Sul, 22 Ebrill

Bangor v Derwyddon Cefn | Dydd Sul – 15:00 (S4C)
Mae Bangor wedi methu a sicrhau’r drwydded ddomestig i gael chwarae yn UG Cymru y tymor nesaf – mae’r clwb wedi apelio ac mi fydd y penderfyniad terfynol yn cael ei wneud ddydd Iau nesaf, 26 Ebrill.

Ers i’r datganiad gael ei wneud mae Bangor wedi chwarae dwy gêm gan golli’r ddwy yn erbyn Cei Connah, felly tybed os yw’r ansicrwydd yn cael dylanwad ar berfformiad y Dinasyddion?

Mae’r Derwyddon wedi ennill eu dwy gêm ddiwethaf ac yn gobeithio ennill tair gêm yn olynol yn UG Cymru am y tro cyntaf ers bron i 15 mlynedd (Medi-Hydref 2003).

Dyw’r tîm cartref heb sgorio yn y dair gêm rhwng y timau y tymor hwn.

Tydi’r Derwyddon heb gadw llechen lân yn ail ran y tymor, ond dyw Bangor ond wedi sgorio saith gôl yn eu saith gêm gynghrair ddiwethaf.

Gemau diwethaf:
Derwyddon Cefn 0-2 Bangor (23/02/18)
Derwyddon Cefn 0-2 Bangor (16/12/17)
Bangor 0-1 Derwyddon Cefn (27/10/17)

Bydd uchafbwyntiau holl gemau UG Cymru i’w gweld ar Sgorio ddydd Llun am 5:35 ar S4C.