Rhagolwg penwythnos UG Cymru

c9

Dim ond pedwar pwynt sy’n gwahanu naw tîm yn Uwch Gynghrair Cymru, felly pa glybiau fydd yn manteisio ac yn dringo’r tabl erbyn diwedd y penwythnos…

Nos Wener, 21 Medi

Y Seintiau Newydd v Y Bala | Nos Wener – 19:45
Y Seintiau yw’r ceffylau blaen, driphwynt yn glir, ac mi fydd hi’n her i unrhyw un geisio eu rhwystro rhag cael eu dwylo ar tlws y cynghrair am yr wythfed tymor yn olynol.

Mae tîm Scott Ruscoe wedi sgorio 17 gôl yn eu pedair gêm gynghrair ddiwethaf gan gadw pedair llechen lân yn olynol.

Bydd Y Bala’n gobeithio ennill oddi cartref am y tro cyntaf y tymor hwn i gau’r bwlch ar y Seintiau ar frig Uwch Gynghrair Cymru.

Mae’r Bala wedi ennill eu tair gêm gartref, ond wedi colli eu tair gêm oddi cartref yn UGC y tymor hwn (vs Drenewydd, Y Barri ac Aberystwyth).

Dyw’r Bala erioed wedi curo Y Seintiau Newydd yn UG Cymru (28 gêm – YSN wedi ennill 19, cyfartal 9).

Mae’r Seintiau wedi sgorio 30 o goliau yn eu wyth gêm gynghrair ddiwethaf yn erbyn Y Bala (sgorio o leiaf tair gôl ym mhob un o’u chwe gêm gynghrair ddiwethaf yn erbyn Y Bala).

Canlyniadau diwethaf yn UGC:
YSN – ❌✅✅✅✅
Y Bala – ❌✅❌✅❌

Dydd Sadwrn, 22 Medi

Caerfyrddin v Aberystwyth | Dydd Sadwrn – 14:30
Mae Caerfyrddin wedi colli eu tair gêm oddi cartref yn UGC hyd yma, ond mae’r Hen Aur wedi bod yn gryf gartref ar Barc Waun Dew, ac heb ildio yn eu tair gêm gartref hyd yma.

Dyw Caerfyrddin heb golli dim un o’u pedair gêm gynghrair ddiwethaf yn erbyn Aberystwyth ers y grasfa 0-5 ar Barc Waun Dew ym mis Medi 2016.

Bydd Neville Powell yn gobeithio gall ei dîm adeiladu ar eu canlyniad rhagorol yn erbyn Y Bala y penwythnos diwethaf, ond byddai buddugoliaeth i’r Hen Aur (10fed) yn eu codi uwchben Aberystwyth (7fed).

Canlyniadau diwethaf yn UGC:
Caerfyrddin – ❕❌✅✅❌
Aberystwyth – ❌❌✅❌✅

Caernarfon v Llanelli | Dydd Sadwrn – 14:30
Bydd y ddau newydd-ddyfodiaid yn cwrdd ar yr Oval brynhawn Sadwrn.

Mae hi wedi bod yn ddechrau rhagorol i’r tymor i Gofis Sean Eardley sydd wedi sicrhau buddugoliaethau yn erbyn tri o’r clybiau orffenodd yn y Chwech Uchaf y tymor diwethaf.

Dyw Caernarfon ond wedi sgorio tair gôl mewn chwe gêm, ond mae’r dair yna wedi bod yn ddigon i ennill 1-0 yn erbyn Derwyddon Cefn, Met Caerdydd a Chei Connah.

Mae Llanelli ar y llaw arall wedi llithro i waelod y tabl ar ôl colli pedair o’u chwe gêm yn UGC hyd yma, gan ildio 18 gôl (cyfartaledd o 3 gôl y gêm).

Dyma’r tro cyntaf i’r timau gwrdd yn y brif adran ers mis Mawrth 2009 pan enillodd Llanelli yn gyfforddus ar yr Oval (0-5).

Canlyniadau diwethaf yn UGC:
Caernarfon – ❌✅❌✅❌
Llanelli – ✅❕❌❌❌

Y Barri v Derwyddon Cefn | Dydd Sadwrn – 14:30
Mae Dreigiau Gavin Chesterfield wedi curo’r Bala a Chei Connah ar Barc Jenner y tymor hwn ac yn anelu i barhau â’u record 100% gartref.

Enillodd y Derwyddon eu dwy gêm gynghrair yn erbyn Y Barri y tymor diwethaf gan sicrhau eu lle yn y Chwech Uchaf.

Mae ‘na dros 15 mlynedd ers i’r Barri guro’r Derwyddon ar Barc Jenner mewn gêm gynghrair pan sgoriodd Adebayo Akinfenwa i’r Barri mewn buddugoliaeth swmpus (6-0) ym mis Mawrth 2003.

Canlyniadau diwethaf yn UGC:
Y Barri – ✅❕✅❌✅
Derwyddon Cefn – ❌❌✅❌✅

Y Drenewydd v Met Caerdydd | Dydd Sadwrn – 14:30
Mae’r Drenewydd wedi ennill eu dwy gêm gartref y tymor hwn, ond heb ennill dim un o’u pedair gêm oddi cartref yn UGC.

Ar ôl ennill eu dwy gêm agoriadol mae Met Caerdydd wedi colli yn erbyn Caernarfon, Caerfyrddin a Llandudno ac wedi colli gafael ar y Seintiau ar y brig.

Mae’r clybiau eisoes wedi cwrdd unwaith y tymor hwn ar y penwythnos agoriadol pan enillodd Met Caerdydd 2-1 diolch i goliau gan Eliot Evans a Dan Spencer.

Canlyniadau diwethaf yn UGC:
Y Drenewydd – ✅❕✅❌❌
Met Caerdydd – ✅❌❌✅❌

Llandudno v Cei Connah | Nos Sadwrn – 19:30 (S4C)
Ar ôl dechrau araf i’r tymor, mae pethau’n gwella yn Llandudno.

Methodd Llandudno a sgorio yn eu tair gêm agoriadol, ond ar ôl ennill eu dwy gêm gynghrair ddiwethaf yn erbyn Y Barri (2-0) a Met Caerdydd (0-1), mae gwell hwyliau ar Iwan Williams a’i hogiau erbyn hyn.

Mae’r amddiffyn wedi bod yn gryf yn Llandudno gyda cyn-chwaraewyr Cei Connah, Kai Edwards a Mike Pearson wedi datbyglu partneriaeth gadarn yn y cefn ers ymuno dros yr haf – Llandudno wedi cadw pedair llechen lân ac ond wedi ildio tair gôl mewn chwe gêm yn UGC y tymor hwn.

Ond sgorio goliau yw’r broblem yn dal i fod – dim ond Caernarfon (3) sydd wedi sgorio llai na Llandudno (4) y tymor hwn.

Mae Cei Connah yn dechrau’r penwythnos driphwynt y tu ôl i’r Seintiau ac yn barod i fantesitio ar unrhyw fagliad gan y pencampwyr.

Dechreuodd y Nomadiaid y tymor ar dân gan ennill eu tair gêm agoriadol yn UGC yn cynnwys chwalfa 0-7 yn Llanelli, ac ennill gemau cartref yn erbyn YSN ac Aberystwyth.

Ond wedi i Andy Morrison gael ei enwi yn Reolwr y Mis yn UGC ar gyfer mis Awst, fe gollodd Cei Connah ddwy gêm gynghrair yn olynol ar ddechrau mis Medi, gan fethu sgorio yn erbyn Y Barri (2-0) a Chaernarfon (0-1).

Enillodd Cei Connah yn gyfforddus yn erbyn Y Drenewydd y penwythnos diwethaf (3-1), a gyda Llandudno wedi dechrau tanio’n ddiweddar fe all hon fod yn dipyn o gêm o flaen y camerau byw ar Barc Maesdu nos Sadwrn.

Canlyniadau diwethaf yn UGC:
Llandudno – ❕❕❌✅✅
Cei Connah – ✅❌❌✅✅

Bydd uchafbwyntiau holl gemau UG Cymru i’w gweld ar Sgorio bob prynhawn Llun am 5:35 ar S4C.