Rhagolwg penwythnos UG Cymru

P8126706

Mae’r penwythnos yn dechrau gyda gêm fawr rhwng Caernarfon a’r Bala yn fyw ar Facebook nos Wener am 7:45.

Nos Wener, 5 Hydref

Caernarfon v Y Bala | Nos Wener – 19:45 (Facebook Live)
Bydd Sgorio yn darlledu’n fyw o Gaernarfon nos Wener pan fydd y Cofis yn croesawu criw Colin Caton i’r Oval gyda’r ddau glwb yn hafal ar bwyntiau yn y Chwech Uchaf.

Hon fydd y gêm gyntaf erioed rhwng Caernarfon a’r Bala yn UG Cymru, ac mae’n gaddo i fod yn gêm agos gan bod record y ddau glwb yr un fath y tymor hwn (ennill 4, cyfartal 1, colli 3), ond bod gwahaniaeth goliau’r Bala un yn well na’r Caneris.

Mae cyfartaledd y dorf ar yr Oval wedi bod dipyn uwch na gweddill clybiau’r cynghrair y tymor hwn (oddeutu 900), a bydd Sean Eardley yn gobeithio gall y Cofi Army ysbrydoli ei dîm i drechu clwb cryf arall yn dilyn buddugoliaethau blaenorol Caernarfon yn erbyn Cei Connah, Met Caerdydd a’r Derwyddon Cefn yn gynharach y tymor yma.

Mae’r Bala wedi ennill eu pedair gêm ym Maes Tegid y tymor hwn, ond heb ennill dim un o’u pedair gêm oddi cartref yn Uwch Gynghrair Cymru (un pwynt allan o 12).

Ond fe enillodd Y Bala’n gyfforddus ar eu taith i’r Fflint yng Nghwpan y Gynghrair nos Fawrth (1-5), ac wedi cyfnod allan o’r tîm gydag anaf fe rwydodd Kieran Smith hatric i Hogiau’r Llyn yn y grasfa ar Gae Castell i roi hwb i hyder Y Bala cyn eu hymweliad â’r Oval.

Canlyniadau diwethaf yn UGC:
Caernarfon: ❌✅❌✅➖
Y Bala: ❌✅❌➖✅

Derwyddon Cefn v Aberystwyth | Nos Wener – 19:45
Mae’r Derwyddon yn dechrau’r penwythnos yn y ddau isaf, ond byddai buddugoliaeth nos Wener yn eu codi uwchben Aberystwyth (8fed).

Dyw’r Derwyddon ond wedi ennill dwy o’u wyth gêm gynghrair hyd yma, y ddwy fuddugoliaeth gartref ar y Graig, a bydd angen dechrau pigo pwyntiau’n fwy cyson os am gyrraedd y Chwech Uchaf eto eleni.

Bydd Aberystwyth yn gobeithio sicrhau eu buddugoliaeth gyntaf oddi cartref yn UGC y tymor hwn.

Canlyniadau diwethaf yn UGC:
Derwyddon Cefn: ✅❌✅❌➖
Aberystwyth: ✅❌✅➖❌

Dydd Sadwrn, 6 Hydref

Caerfyrddin v Y Seintiau Newydd | Dydd Sadwrn – 14:30
Bydd Y Seintiau Newydd yn benderfynol o ennill ar Barc Waun Dew yn dilyn eu colled drom yn erbyn Met Caerdydd y penwythnos diwethaf.

Mae’r Seintiau eisoes wedi curo Caerfyrddin yn gyfforddus y tymor hwn (6-0), ac wedi sgorio o leiaf pum gôl ym mhob un o’u tair gêm ddiwethaf yn erbyn yr Hen Aur.

Dyw Caerfyrddin heb golli gartref yn UG Cymru y tymor hwn (ennill 2, cyfartal 2), ond ar ôl colli eu pedair gêm oddi cartref mae tîm Neil Smothers yn eistedd yn agos at waelod y tabl.

Canlyniadau diwethaf yn UGC:
Caerfyrddin: ✅✅❌➖❌
YSN: ✅✅✅➖❌

Llandudno v Llanelli | Dydd Sadwrn – 14:30
Bydd Llandudno a Llanelli yn cwrdd am y tro cyntaf erioed yn UG Cymru brynhawn Sadwrn.

Llandudno sydd wedi sgorio’r nifer lleiaf o goliau yn UGC y tymor hwn (pum gôl mewn wyth gêm), ond fe sgorion nhw bump yn erbyn Y Rhyl yng Nghwpan y Gynghrair nos Fawrth (ennill 3-5).

Mae Llanelli wedi colli eu pum gêm gynghrair ddiwethaf ac angen dechrau tanio os nad ydyn nhw am golli gafael ar weddill y pac.

Mae cochion Andy Hill wedi ildio 24 gôl mewn wyth gêm hyd yn hyn (cyfartaledd o 3 gôl y gêm).

Canlyniadau diwethaf yn UGC:
Llandudno: ❌✅✅❌❌
Llanelli: ❌❌❌❌❌

Y Drenewydd v Y Barri | Dydd Sadwrn – 14:30
Dau dîm sydd efallai wedi synnu nifer y tymor hwn yw’r Drenewydd a’r Barri gyda’r ddau glwb yn dechrau’r penwythnos yn y Chwech Uchaf.

Mae’r Barri wedi ennill pedair o’u pum gêm ddiwethaf a bellach yn hafal ar bwyntiau gyda’r Seintiau Newydd (2il).

Mae’r Robiniaid hefyd wedi dechrau’n gryf gan ennill bob un o’u tair gêm gartref yn UGC hyd yn hyn.

Canlyniadau diwethaf yn UGC:
Y Drenewydd: ✅❌❌✅✅
Y Barri: ✅❌✅✅✅

Dydd Sul, 7 Hydref

Met Caerdydd v Cei Connah | Dydd Sul – 14:30
Roedd hi’n fuddugoliaeth hanesyddol i’r myfyrwyr y penwythnos diwethaf wrth iddyn nhw guro’r Seintiau Newydd am y tro cyntaf erioed.

Y nod y penwythnos hwn – bydd curo Cei Connah am y tro cyntaf erioed!

Dyw’r myfyrwyr heb sgorio yn eu saith gêm ddiwethaf yn erbyn Cei Connah – Met ond wedi sgorio unwaith mewn wyth gêm yn erbyn Cei Connah yn UG Cymru ac hynny yn y gêm gynghrair gyntaf rhwng y clybiau nôl ym mis Medi 2016.

Mae’r Nomadiaid ar rediad cryf, wedi ennill eu pedair gêm gynghrair ddiwethaf, ac wedi trechu Airbus yn Nghwpan y Gynghrair nos Fawrth (5-1) – y tîm cyntaf i guro Airbus y tymor hwn.

Fe all golwr Cei Connah, John Danby wneud ei 100fed ymddangosiad yn UG Cymru brynhawn Sul (99 gêm, 39 llechen lân).

Canlyniadau diwethaf yn UGC:
Met Caerdydd: ❌✅❌❌✅
Cei Connah: ❌✅✅✅✅


Bydd uchafbwyntiau holl gemau UG Cymru i’w gweld ar Sgorio bob prynhawn Llun am 5:30 ar S4C.