Rhagolwg penwythnos UG Cymru

Newtown vs Barry Kenton 3

Tra bo’r ddau ar y copa yn cael toriad o’r cynghrair mae ‘na gyfle i weddill y pac gau’r bwlch ar y brig dros y penwythnos.

Nos Wener, 12 Hydref

Aberystwyth v Caernarfon | Nos Wener – 19:45
Gyda dim ond un pwynt o’u tair gêm gynghrair ddiwethaf, mae Aberystwyth wedi llithro i’r 9fed safle.

Ers eu buddugoliaeth gampus yn erbyn Y Bala ym mis Medi (3-2), dyw Aber heb ennill dim un o’u pedair gêm ganlynol (3 UGC, 1 Cwpan MG).

Dyw Caernarfon, ar y llaw arall, ond wedi colli un o’u pum gêm ddiwethaf ac mi fydd y Cofi Army yn teithio i Goedlan y Parc yn disgwyl dim llai na triphwynt.

Tydi’r clybiau heb gwrdd yn UG Cymru ers Ebrill 2009, ond mae angen mynd holl ffordd yn ôl i 1996 ar gyfer buddugoliaeth ddiwethaf y Cofis yng Nghoedlan y Parc (5-4) pan sgoriodd hyfforddwr presennol Aberystwyth, Gavin Allen i’r Gwyrdd a’r Duon.

Canlyniadau diwethaf yn UGC:
Aberystwyth: ❌✅➖❌❌
Caernarfon: ✅❌✅➖➖

Llanelli v Met Caerdydd | Nos Wener – 19:45
Bydd Llanelli yn cwrdd â Met Caerdydd am y tro cyntaf erioed yn Uwch Gynghrair Cymru nos Wener.

Yn dilyn eu buddugoliaeth y penwythnos diwethaf dyw Llanelli bellach ond pwynt y tu ôl i Gaerfyrddin a Llandudno ar waelod y tabl, ac fe all y cochion ddringo o’r ddau isaf nos Wener.

Mae Met Caerdydd wedi dioddef o gamgymeriadau elfennol gan eu golwyr y tymor yma, a dyw’r myfyrwyr ond wedi cadw un llechen lân ers mis Ionawr.

Canlyniadau diwethaf yn UGC:
Llanelli: ❌❌❌❌✅
Met Caerdydd: ✅❌❌✅❌

Y Bala v Y Drenewydd | Nos Wener – 19:45
Mae’r Drenewydd ar rediad cryf ar ôl ennill eu pedair gêm ddiwethaf (3 UGC, 1 Cwpan MG), ac fe all y Robiniaid godi’n hafal ar bwyntiau gyda’r Seintiau pe bae nhw’n curo’r Bala nos Wener.

Mae tîm Chris Hughes wedi ennill pob un o’u gemau cartref y tymor yma (yn cynnwys curo’r Bala), ond dim ond wedi ennill un o’u pum gêm oddi cartref, ac hynny yn erbyn Llanelli (12fed).

Mae’r Bala hefyd wedi ennill eu pedair gêm gartref y tymor hwn, ac fe all criw Colin Caton ddringo uwchben Y Drenewydd dros y penwythnos pe bae nhw’n gallu cadw eu record 100% ym Maes Tegid.

Canlyniadau diwethaf yn UGC:
Y Bala: ✅❌➖✅➖
Y Drenewydd: ❌❌✅✅✅

Dydd Sadwrn, 13 Hydref

Y Barri v Caerfyrddin | Dydd Sadwrn – 14:30
Bydd Caerfyrddin yn teithio i’r Barri yn chwilio am eu buddugoliaeth gyntaf ar Barc Jenner yn UG Cymru er mwyn dod a rhediad gwael i ben.

Mae’r Hen Aur ar rediad o bum gêm heb fuddugoliaeth ym mhob cystadleuaeth ac wedi llithro i’r ddau isaf yn UG Cymru.

Mae’r Barri yn un arall o’r clybiau sydd wedi ennill pob un o’u gemau cartref y tymor hwn.

Canlyniadau diwethaf yn UGC:
Y Barri: ❌✅✅✅❌
Caerfyrddin: ✅❌➖❌❌


Bydd uchafbwyntiau holl gemau UG Cymru i’w gweld ar Sgorio bob prynhawn Llun am 5:30 ar S4C.