Rhagolwg penwythnos UG Cymru

Dpr_PcdX4AAQfeg

Am gêm sydd ganddon ni o’n blaenau yn fyw ar Sgorio nos Sadwrn, y ddau ar y brig yn mynd benben a chyfle i Gei Connah gamu pum pwynt yn glir uwchben y Seintiau.

Nos Wener, 19 Hydref

Caernarfon v Y Drenewydd | Nos Wener – 19:45
Yn dilyn tair gêm gyfartal yn olynol, mae Caernarfon wedi llithro i’r hanner isaf, ac wrth edrych yn ôl ar y perfformiadau mi fydd Sean Eardley yn teimlo, ar noson arall, byddai’r Cofis wedi gallu ennill un, os nad y dair gêm hynny.

Mae’r Drenewydd un pwynt uwchben y Canerîs ar ôl ennill pob un o’u gemau cartref y tymor hwn, yn cynnwys buddugoliaeth 2-0 yn erbyn Caernarfon ym mis Awst.

Yn y bedair gêm gynghrair ddiwethaf rhwng y clybiau yma ar yr Oval, dim ond un gôl sydd wedi ei sgorio (1-0 i Gaernarfon yn 2007 + tair gêm ddi-sgôr)!

Canlyniadau diwethaf yn UGC:
Caernarfon: ❌✅➖➖➖
Y Drenewydd: ❌✅✅✅❌

Y Barri v Llanelli | Nos Wener – 19:45
Mae’r Barri wedi ennill pob un o’u gemau cartref yn UGC y tymor hwn ac yn gobeithio parhau â’u record berffaith ar Barc Jenner nos Wener.

Dyw Llanelli heb gael y dechrau gorau i’w tymor, ond byddai buddugoliaeth yn eu codi oddi ar waelod y tabl.

Gêm gyfartal oedd hi rhwng y ddau glwb ar Barc Stebonheath yn gynharach yn y tymor, ond Y Barri sydd wedi ennill pob un o’r chwe gêm blaenorol rhwng y ddau glwb ar Barc Jenner yn UGC.

Canlyniadau diwethaf yn UGC:
Y Barri: ✅✅✅❌✅
Llanelli: ❌❌❌✅❌

Dydd Sadwrn, 20 Hydref

Caerfyrddin v Y Bala | Dydd Sadwrn – 14:30
Fe welson ni un o’r goliau fwyaf cofiadwy yn hanes UG Cymru pan aeth y ddau dîm yma benben ar noson agoriadol y tymor gyda rabona Henry Jones yn cipio’r penawdau mewn buddugoliaeth o 2-1 i’r Bala ar Faes Tegid.

Dyw’r Bala heb golli ar Barc Waun Dew ers bron i bum mlynedd pan rwydodd Christian Doidge a Cortez Belle i Gaerfyrddin ym mis Tachwedd 2013 (2-0).

Mae’r Hen Aur ar rediad o chwe gêm heb fuddugoliaeth ym mhob cystadleuaeth ac wedi llithro i’r ddau isaf yn UG Cymru.

Canlyniadau diwethaf yn UGC:
Caerfyrddin: ❌➖❌❌❌
Y Bala: ❌➖✅➖✅

Derwyddon Cefn v Met Caerdydd | Dydd Sadwrn – 14:30
Mae Met Caerdydd yn dechrau’r penwythnos yn y 6ed safle ar ôl ennill pump a cholli pump yn UGC hyd yma, ac mae rhywun yn teimlo bod yna gêr arall i ddod gan y myfyrwyr.

Roedd Huw Griffiths yn dathlu y tro diwethaf i’r myfyrwyr ymweld â’r Graig pan sicrhaodd y Derwyddon eu lle yn Ewrop gan ennill ffeinal y gemau ail gyfle nôl ym mis Mai.

Roedd angen gôl ‘anarferol’ i wahanu’r timau yma ar Gampws Cyncoed yn gynharach yn y tymor!

Canlyniadau diwethaf yn UGC:
Derwyddon Cefn: ✅❌➖✅❌
Met Caerdydd: ❌❌✅❌✅


Llandudno v Aberystwyth | Dydd Sadwrn – 14:30
Mae hon yn gêm allweddol i’r ddau glwb sydd yn ceisio brwydro i ddod allan o’r dyfnderoedd yn UGC.

Fe gafodd Llandudno grasfa gan y Seintiau nos Fercher (6-1) ac roedd Iwan Williams yn feirniadol iawn o’i chwaraewyr wedi’r gêm yn dilyn eu pedwaredd colled yn olynol.

Sgoriodd Declan Walker gôl arbennig i sicrhau’r triphwynt i Aberystwyth yn erbyn Llandudno ar noson agoriadol y tymor.

Canlyniadau diwethaf yn UGC:
Llandudno: ✅❌❌❌❌
Aberystwyth: ✅➖❌❌➖

Y Seintiau Newydd v Cei Connah | Nos Sadwrn – 19:30 (S4C)
Mae hi am fod yn dipyn o gêm yn Neuadd y Parc gyda’r Seintiau’n gwybod y byddai buddugoliaeth yn eu codi uwchben Cei Connah i frig y tabl.

Ond wedi saith buddugoliaeth yn olynol, mae’r hyder yn sicr yn uchel yng ngharfan Andy Morrison.

Mae Cei Connah eisoes wedi curo’r Seintiau unwaith y tymor hwn, a byddai triphwynt arall yn mynd a’r Nomadiaid bum pwynt yn glir ar y copa.

Mae’r Seintiau wedi sgorio cyfartaledd o 4.6 gôl y gêm gartref yn Neuadd y Parc y tymor hwn, felly bydd angen i Gei Connah fod ar eu gorau os am ennill gêm oddi cartref yn erbyn y Seintiau am y tro cyntaf ers 23 o flynyddoedd (Hydref 1995)!

Canlyniadau diwethaf yn UGC:
YSN: ✅➖❌✅✅
Cei Connah: ✅✅✅✅✅

Bydd uchafbwyntiau holl gemau UG Cymru i’w gweld ar Sgorio bob prynhawn Llun am 5:30 ar S4C.