Rhagolwg penwythnos UG Cymru

Llanelli20 v2

Gyda dim ond un pwynt yn gwahanu’r tri uchaf, a dim ond dau bwynt yn gwahanu’r tri isaf, mae’n gyfnod cyffrous yn Uwch Gynghrair Cymru.

Nos Wener, 2 Tachwedd

Aberystwyth v Y Seintiau Newydd | Nos Wener – 19:45
Y Seintiau Newydd sydd ar frig y tabl o drwch blewyn, ond mi fydd y pencampwyr yn awyddus i fynd bedwar pwynt yn glir nos Wener.

Fe gafodd y Seintiau fagliad bach dros y penwythnos gyda gêm gyfartal 1-1 yn Y Drenewydd, ond ers hynny mae’r tîm ar y top wedi trechu Llandudno (0-5) yng Nghwpan Nathaniel MG.

Mae Aberystwyth wedi bod ar rediad da dros yr wythnosau diweddar gan ennill oddi cartref yn erbyn Llandudno a Llanelli yn eu dwy gêm ddiwethaf.

Ond dyw’r Gwyrdd a’r Duon heb ennill yn erbyn Y Seintiau Newydd ers 11 mlynedd (Awst 2007).

Ar ôl colli 6-0 yn Neuadd y Parc yn gynharach yn y tymor, bydd Neville Powell yn mynnu gwell perfformiad gan ei garfan y penwythnos yma.

Canlyniadau diwethaf yn UGC:
Aberystwyth: ❌❌➖✅✅
YSN: ❌✅✅✅➖

Derwyddon Cefn v Y Drenewydd | Nos Wener – 19:45
Deg gêm i fynd tan yr hollt yn y gynghrair ac mae’r Drenewydd yn eistedd yn gyfforddus yn y 4ydd safle ar ôl dechrau cryf i’r tymor.

Dyw’r Robiniaid ond wedi colli un o’u chwe gêm ddiwethaf yn UG Cymru, gan ennill pedair o rheiny.

Ond roedd ‘na siom i’r Drenewydd nos Fawrth wrth iddyn nhw golli 1-0 yn erbyn Cambrian a Clydach yn rownd wyth olaf Cwpan Nathaniel MG, gan ddod y trydydd clwb o UG Cymru i golli yn erbyn Cambrian yn y gystadleuaeth eleni (Aberystwyth, Y Barri, Y Drenewydd).

Mae’r Derwyddon yn dal i stryffaglu tua’r gwaelod ar ôl ennill dim ond un o’u chwe gêm ddiwethaf.

Canlyniadau diwethaf yn UGC:
Derwyddon Cefn: ➖✅❌➖➖
Y Drenewydd: ✅✅❌✅➖

Dydd Sadwrn, 3 Tachwedd

Caerfyrddin v Caernarfon | Dydd Sadwrn – 14:30
Ar ôl pum colled yn olynol roedd criw Caerfyrddin yn falch o gasglu pwynt yn erbyn Met Caerdydd y penwythnos diwethaf.

Er hynny, dyw’r Hen Aur heb ennill dim un o’u wyth gêm ddiwethaf ym mhob cystadleuaeth ac mae angen buddugoliaeth ar dîm Neil Smothers.

Mae Caernarfon hefyd wedi gorfod disgwyl sbel ers eu buddugoliaeth ddiwethaf (3-0 yn erbyn Llanelli ar 22 Medi) ac mae’r Caneris wedi cael pedair gêm gyfartal mewn pum gêm ers hynny.

Mae degawd wedi mynd heibio ers i’r clybiau gwrdd yn UG Cymru, ond fe wnaeth y Cofis lwyddo i guro Caerfyrddin yng Nghwpan Cymru ‘nôl yn Rhagfyr 2016.

Canlyniadau diwethaf yn UGC:
Caerfyrddin: ❌❌❌❌➖
Caernarfon: ➖➖➖❌➖

Cei Connah v Llanelli | Dydd Sadwrn – 14:30
Dim ond pwynt sy’n gwahanu Cei Connah a’r Seintiau ar ddechrau’r penwythnos a bydd y Nomadiaid yn disgwyl dim llai na triphwynt ddydd Sadwrn i gadw’r pwysau ar y pencampwyr.

Roedd hi’n gêm hynod un-ochrog rhwng y ddau dîm wrth i Gei Connah daro saith yn erbyn Llanelli ar y penwythnos agoriadol.

Bydd Cei Connah yn llawn hyder ar ôl curo’r Bala nos Fawrth i selio eu lle yn rownd gynderfynol Cwpan Nathaniel MG.

Mae cochion Llanelli wedi colli naw o’u 10 gêm ddiwethaf, ond yn rhyfeddol tydyn nhw ond dau bwynt o dan diogelwch y 10fed safle.

Canlyniadau diwethaf yn UGC:
Cei Connah: ✅✅✅❌➖
Llanelli: ❌✅❌❌❌

Y Bala v Met Caerdydd | Dydd Sadwrn – 19:30 (S4C)
Dros hanner ffordd at yr hollt ac mae’r ras i gyrraedd y Chwech Uchaf wedi dechrau.

Mae’r Bala wedi sicrhau lle yn y Chwech Uchaf yn eu pedwar tymor diwethaf, tra bod Met Caerdydd hefyd wedi cyrraedd yr hanner uchaf yn eu dau dymor ers ennill dyrchafiad i’r Uwch Gynghrair.

Mae’r clybiau’n dechrau’r penwythnos yn y 5ed a’r 6ed safle, a byddai buddugoliaeth i’r myfyrwyr yn eu codi uwchben criw Colin Caton.

Dyw Met Caerdydd erioed wedi ennill oddi cartref yn erbyn Y Bala, na chwaith wedi cael pwynt yno yn y pedair gêm flaenorol rhwng y clybiau ar Faes Tegid felly fydd hi’n dipyn o her i hogiau Christian Edwards nos Sadwrn.

Nos Fawrth, fe sicrhaodd Met Caerdydd eu lle yn rownd gynderfynol Cwpan Nathaniel MG gan guro Hwlffordd (6-0), ond colli oedd hanes Y Bala gartref yn erbyn Cei Connah (0-1).

Canlyniadau diwethaf yn UGC:
Y Bala: ✅➖✅✅❌
Met Caerdydd: ✅❌✅➖➖

Dydd Sul, 4 Tachwedd

Y Barri v Llandudno | Dydd Sul – 14:30
Mae’r Barri’n hedfan ger y brig ar ôl ennill chwech o’u saith gêm gynghrair ddiwethaf.

Y Barri yw’r unig glwb sydd â record 100% gartref yn UG Cymru y tymor hwn (chwarae 5 = ennill 5).

Mae Llandudno ar rediad o chwe gêm gynghrair heb fuddugoliaeth (cyfartal 1, colli 5), ac ond wedi sgorio saith gôl yn eu 12 gêm yn UGC y tymor hwn.

Dim ond unwaith y tymor hwn y mae Llandudno wedi sgorio ddwywaith mewn gêm gynghrair, ac roedd hynny yn eu buddgoliaeth o 2-0 yn erbyn Y Barri ‘nôl ym mis Medi.

Canlyniadau diwethaf yn UGC:
Y Barri: ✅❌✅✅✅
Llandudno: ❌❌❌❌➖

Bydd uchafbwyntiau holl gemau UG Cymru i’w gweld ar Sgorio bob prynhawn Llun am 5:30 ar S4C.