Rhagolwg penwythnos UG Cymru

Barry vs Llandudno21

Bydd y ddau ar y brig, Cei Connah a’r Barri yn mynd benben brynhawn Sadwrn, tra bydd Y Seintiau Newydd yn gobeithio dringo o’r trydydd safle.

Nos Wener, 9 Tachwedd

Llandudno v Y Bala | Nos Wener – 19:45
Yn dilyn rhediad o saith gêm gynghrair heb fuddugoliaeth (cyfartal 1, colli 6) mae Llandudno wedi llithro i’r ddau isaf yn UG Cymru.

Fe dorrodd y newyddion yng nghanol wythnos bod Llandudno wedi arwyddo’r gŵr profiadol 37 mlwydd oed, Gary Taylor-Fletcher i gryfhau’r garfan.

Dyw’r Bala bellach ond bum pwynt o’r copa ar ôl ennill tair o’u pedair gêm gynghrair ddiwethaf.

Mae hogiau Colin Caton eisoes wedi curo Llandudno’r tymor hwn (2-1) diolch i goliau gan Stuart J Jones ac Henry Jones.

Canlyniadau diwethaf yn UGC:
Llandudno: ❌❌❌➖❌
Y Bala: ➖✅✅❌✅

Y Seintiau Newydd v Caernarfon | Nos Wener – 19:45
Mae’r Seintiau mewn safle cwbl anghyfarwydd, yn drydydd yn UG Cymru tu ôl i Gei Connah a’r Barri.

Y Seintiau sydd yn dal i fod â’r record ymosodol a’r record amddiffynnol orau yn y cynghrair, ond ar ôl dwy gêm heb ennill mae tîm Scott Ruscoe ddau bwynt y tu ôl i’r ddau ar y brig.

Bydd y Seintiau’n falch o ddychwelyd i Neuadd y Parc ble mae nhw wedi sgorio 26 ac ildio dim ond dwywaith mewn chwe gêm gynghrair y tymor yma.

Ar ôl ennill pedair o’u saith gêm gyntaf, mae Caernarfon bellach ar rediad o chwe gêm gynghrair heb fuddugoliaeth.

Enillodd YSN 0-3 ar yr Oval yn gynharach yn y tymor, a byddai triphwynt arall nos Wener yn mynd a’r pencampwyr yn ôl i frig y tabl dros nos.

Mae degawd wedi mynd heibio ers y tro diwethaf i Gaernarfon chwarae oddi cartref yn erbyn YSN, colli 6-0 oedd eu hanes bryd hynny gyda rheolwr presennol y pencampwyr, Scott Ruscoe yn rhwydo ddwywaith i’r Seintiau.

Canlyniadau diwethaf yn UGC:
YSN: ✅✅✅➖❌
Caernarfon: ➖➖❌➖❌

Dydd Sadwrn, 10 Tachwedd

Caerfyrddin v Derwyddon Cefn | Dydd Sadwrn – 14:30
Mae hi’n gêm fawr rhwng yr Hen Aur a’r Derwyddon, dau glwb sy’n brwydro ger y gwaelod a dim ond un pwynt yn eu gwahanu.

Daeth Caerfyrddin a rhediad o wyth gêm heb fuddugoliaeth i ben drwy drechu Caernarfon mewn gêm gyffrous ar Barc Waun Dew y penwythnos diwethaf (4-3).

Enillodd y Derwyddon yn gyfforddus yn y gêm gyfatebol rhwng y ddau dîm (4-0), ond ers hynny dyw hogiau Huw Griffiths ond wedi ennill un mewn saith.

Canlyniadau diwethaf yn UGC:
Caerfyrddin: ❌❌❌➖✅
Derwyddon Cefn: ✅❌➖➖➖

Cei Connah v Y Barri | Dydd Sadwrn – 14:30
Yng Nglannau Dyfrdwy mae gêm fawr y penwythnos wrth i’r ddau ar y brig frwydro i aros ar y copa.

Gwahaniaeth goliau’n unig sy’n gwahanu Cei Connah a’r Barri sydd â record hafal yn UG Cymru eleni (ennill 9, cyfartal 1, colli 3).

Mae’r Barri wedi ennill saith o’u wyth gêm gynghrair ddiwethaf ac wedi achosi sawl sioc y tymor hwn, yn cynnwys eu buddugoliaeth 2-0 yn erbyn Cei Connah ar Barc Jenner.

Ond mae ‘na 16 mlynedd ers y tro diwethaf i’r Barri ennill gêm gynghrair oddi cartref yn erbyn Cei Connah.

Canlyniadau diwethaf yn UGC:
Cei Connah: ✅✅❌➖✅
Y Barri: ❌✅✅✅✅

Y Drenewydd v Llanelli | Dydd Sadwrn – 14:30
Ar ôl dau dymor yn y Chwech Isaf, mae’r Drenewydd yn dechrau’r penwythnos yn y 5ed safle ac yn benderfynol o ddychwelyd i’r Chwech Uchaf eleni.

Mae’r Robiniaid eisoes wedi curo Llanelli ar Barc Stebonheath y tymor hwn (1-3), ond dyw’r Drenewydd heb ennill dim un o’u saith gêm gartref ddiwethaf yn erbyn Llanelli yn UGC (ers 2004).

Mae cochion Llanelli wedi colli 10 o’u 11 gêm ddiwethaf, ac yn eistedd ar waelod y tabl.

Canlyniadau diwethaf yn UGC:
Y Drenewydd: ✅❌✅➖➖
Llanelli: ✅❌❌❌❌

Dydd Sul, 11 Tachwedd

Met Caerdydd v Aberystwyth | Dydd Sul – 14:30
Mae Aberystwyth ar rediad rhagorol, wedi ennill eu tair gêm ddiwethaf yn cynnwys buddugoliaeth hanesyddol yn erbyn Y Seintiau Newydd y penwythnos diwethaf.

Wrth i Aber ddringo un ffordd, mae Met wedi llithro’r ffordd arall ac mae’r myfyrwyr yn yr hanner isaf ar ôl ennill dim ond un o’u pum gêm gynghrair ddiwethaf.

Chwaraeodd Met Caerdydd yn wych ar Goedlan y Parc yn gynharach y tymor hwn i sicrhau’r fuddugoliaeth (1-4), a fyddai na ddim llawer wedi proffwydo bryd hynny y byddai Aber uwchben Met yn y tabl ar ddechrau mis Tachwedd.

Os yw rhediad arbennig Aberystwyth am barhau, yna bydd rhaid iddyn nhw guro Met Caerdydd yn UG Cymru am y tro cyntaf erioed.

Canlyniadau diwethaf yn UGC:
Met Caerdydd: ❌✅➖➖❌
Aberystwyth: ❌➖✅✅✅

Bydd uchafbwyntiau holl gemau UG Cymru i’w gweld ar Sgorio bob prynhawn Llun am 5:30 ar S4C.