Rhagolwg penwythnos UG Cymru

Barry vs Nomads Away45

Dim ond triphwynt sy’n gwahanu’r pedwar uchaf yn Uwch Gynghrair Cymru, a tra bo’r ceffylau blaen Cei Connah yn brysur yn cystadlu yng Nghwpan Irn Bru, ai’r Seintiau yntau’r Barri fydd yn dringo i’r copa dros y penwythnos…

Dydd Sadwrn, 17 Tachwedd

Llanelli v Derwyddon Cefn | Dydd Sadwrn – 14:30
Ar ôl pum colled yn olynol, bydd Llanelli yn gobeithio dod â’r rhediad truenus i ben yn erbyn y Derwyddon brynhawn Sadwrn.

Dyw Llanelli ond wedi ennill dwy o’u 14 gêm gynghrair y tymor yma, ond daeth un o’r buddugoliaethau hynny ar Y Graig yn erbyn Derwyddon Cefn ‘nôl ym mis Awst – Derwyddon Cefn 2-3 Llanelli.

Mae’r Derwyddon ar rediad o bedair gêm heb golli, a gyda wyth gêm i fynd tan yr hollt a dim ond saith pwynt yn eu gwahanu nhw ac Aberystwyth (6ed), bydd Huw Griffiths yn dal i gredu y gall y Derwyddon ddychwelyd i’r Chwech Uchaf.

Bydd y Derwyddon yn anelu i ennill gêm gynghrair ar Barc Stebonheath am y tro cyntaf ers 2004.

Canlyniadau diwethaf yn UGC:
Llanelli: ❌❌❌❌❌
Derwyddon Cefn: ❌➖➖➖✅

Llandudno v Caerfyrddin | Dydd Sadwrn – 14:30
Mae hon yn gêm fawr ger y gwaelod gan y bydd Llandudno (11eg) yn gobeithio codi’n hafal ar bwyntiau gyda’u gwrthwynebwyr Caerfyrddin (10fed).

Yn dilyn rhediad o wyth gêm gynghrair heb fuddugoliaeth (cyfartal 1, colli 7) mae Llandudno yn ysu am fuddugoliaeth.

Sgoriodd Gary Taylor-Fletcher ddwywaith i Landudno yn eu colled yn erbyn Y Bala y penwythnos diwethaf (2-4), ac ar ôl dim ond un gêm i’w glwb newydd, Taylor-Fletcher yw cydradd brif sgoriwr Llandudno yn UGC y tymor hwn!

Bydd Caerfyrddin yn hynod siomedig o fod wedi colli 2-3 yn erbyn y Derwyddon y penwythnos diwethaf, ac hynny ar ôl bod 2-0 ar y blaen ar yr egwyl.

Gêm ddi-sgôr oedd hi rhwng y ddau dîm yn gynharach yn y tymor, ond Llandudno sydd wedi ennill y dair gêm ddiwethaf rhwng y clybiau yn Stadiwm Giant Hospitality.

Canlyniadau diwethaf yn UGC:
Llandudno: ❌❌➖❌❌
Caerfyrddin: ❌❌➖✅❌

Y Bala v Aberystwyth | Dydd Sadwrn – 14:30
Dyma ddau glwb sydd wedi bod ar dân yn ddiweddar – Y Bala sydd ond wedi colli un o’u wyth gêm gynghrair ddiwethaf – ac Aberystwyth, sydd wedi ennill pedair gêm yn olynol am y tro cyntaf ers pedair mlynedd.

Ers colli 3-2 yn erbyn Aberystwyth ym mis Medi, dim ond Y Barri sydd wedi curo’r Bala yn y gynghrair, ac mae tîm Colin Caton bellach yn hafal ar bwyntiau gyda’r Seintiau Newydd.

Mae Aberystwyth ar rediad o bum gêm heb golli ac yn gobeithio cyrraedd y Chwech Uchaf am y tro cyntaf ers pedair mlynedd.

Canlyniadau diwethaf yn UGC:
Y Bala: ✅✅❌✅✅
Aberystwyth: ➖✅✅✅✅

Y Barri v Y Seintiau Newydd | Dydd Sadwrn – 14:30
Pwy fyddai wedi darogan y byddai’r Barri driphwynt uwchben Y Seintiau Newydd yng nghanol mis Tachwedd?!

Mae hogiau Gavin Chesterfield ar rediad o bum gêm heb golli (ennill 4, cyfartal 1) ac yn brwydro’n galed i gael eu dwylo ar dlws UG Cymru am y tro cyntaf ers 2003.

Mae’r Barri wedi dod yn bell ers colli 5-1 yn erbyn YSN ar benwythnos agoriadol y tymor.

Ar ôl ennill tlws UG Cymru am y seithfed tymor yn olynol, mae’r Seintiau’n siglo eleni ac wedi colli pedair o’u 14 gêm gynghrair y tymor yma.

Dyw’r Seintiau heb golli mwy na pedair gêm gynghrair mewn tymor ers 2007/08 pan gollon nhw chwech o’u 34 gêm gan orffen yn ail tu ôl i Lanelli.

Ond mae ’na 17 mlynedd ers i’r Seintiau Newydd golli yn erbyn Y Barri ar Barc Jenner yn UG Cymru (Hydref 2001).

Canlyniadau diwethaf yn UGC:
Y Barri: ✅✅✅✅➖
YSN: ✅✅➖❌❌

Caernarfon v Met Caerdydd | Dydd Sadwrn – 17:15 (S4C)
Bydd y Cofis a’r myfyrwyr yn mynd benben nos Sadwrn mewn gêm allweddol yn y ras am y Chwech Uchaf.

Mae’r ddau glwb yn dechrau’r penwythnos yn yr hanner isaf ac yn gobeithio cau’r bwlch ar Aberystwyth (6ed).

Mae Met Caerdydd yn eu trydydd tymor yn UG Cymru – ac ar ôl cyrraedd rownd derfynol y gemau ail gyfle yn eu dau dymor diwethaf – Ewrop yn sicr oedd y targed eleni.

Ond ar ôl cyrraedd y Chwech Uchaf yn eu dau dymor blaenorol yn UG Cymru, mae’r myfyrwyr yn stryffaglu eleni ac yn dechrau’r penwythnos yn yr 8fed safle gyda dim ond wyth gêm i fynd tan yr hollt.

Bydd Caernarfon hefyd yn breuddwydio am gyrraedd y Chwech Uchaf yn eu tymor cyntaf ers dychwelyd i Uwch Gynghrair Cymru.

Ar ôl chwe gêm gynghrair heb fuddugoliaeth, pwy fyddai wedi dychmygu y byddai Caernarfon yn ennill oddi cartref yn erbyn Y Seintiau Newydd y penwythnos diwethaf!?

Cic o’r smotyn Nathan Craig oedd unig gôl y gêm ar Neuadd y Parc y penwythnos diwethaf, a dyna oedd y stori i Gaernarfon yn erbyn Met Caerdydd yn gynharach yn y tymor hefyd – Met Caerdydd 0-1 Caernarfon.

Canlyniadau diwethaf yn UGC:
Caernarfon: ➖❌➖❌✅
Met Caerdydd: ✅➖➖❌❌

Bydd uchafbwyntiau holl gemau UG Cymru i’w gweld ar Sgorio bob prynhawn Llun am 5:30 ar S4C.