Rhagolwg penwythnos UG Cymru

Ar ôl wythnos o saib mae’r sylw’n troi yn ôl at y gynghrair, a dim ond pum pwynt sy’n gwahanu’r chwe clwb yn hanner ucha’r tabl ar ddechrau’r penwythnos.

Nos Wener, 30 Tachwedd

Aberystwyth v Caerfyrddin | Nos Wener – 19:45
Mae Aberystwyth wedi ennill pum gêm gynghrair yn olynol – eu rhediad gorau yn UG Cymru ers wyth mlynedd, pan enillon nhw chwe gêm yn olynol ym Mis Mawrth 2010.

Dyw hi’n sicr heb fod yn gyfnod hawdd i dîm Neville Powell gan fod pedair o’r pum gêm hynny wedi bod oddi cartref ble mae Aber wedi sicrhau buddugoliaethau yn erbyn Llandudno, Llanelli, Met Caerdydd a’r Bala, yn ogystal â churo’r Seintiau Newydd gartref ar Goedlan y Parc.

Mae Caerfyrddin wedi agor bwlch o bum pwynt rhyngddyn nhw a’r ddau isaf ar ôl colli dim ond un o’u pedair gêm ddiwethaf.

Gêm gyfartal oedd hi rhwng y ddau glwb yn gynharach yn y tymor (Cfin 2-2 Aber), a dyw Caerfyrddin heb golli ar dim un o’u pum hymweliad diwethaf â Choedlan y Parc (ennill 4, cyfartal 1).

Canlyniadau diwethaf yn UGC:
Aberystwyth: ✅✅✅✅✅
Caerfyrddin: ❌➖✅❌✅

Derwyddon Cefn v Y Bala | Nos Wener – 19:45
Mae ‘na saith gêm i fynd tan yr hollt, ond mae hi am fod yn dipyn o her i’r Derwyddon ddringo i’r Chwech Uchaf gan bod tîm Huw Griffiths naw pwynt y tu ôl i’r Drenewydd (6ed) ar ôl ennill dim ond un o’u chwe gêm ddiwethaf.

Mae’r Bala’n hafal ar bwyntiau âg Aberystwyth yn y 4ydd safle, ond byddai buddugoliaeth yn eu codi uwchben Y Barri i’r 3ydd safle, dros nos o leiaf.

Y Bala oedd yn fuddugol yn y gêm gyfatebol diolch i gôl hwyr hyfryd Henry Jones – (Bala 2-1 Cefn), ond dyw criw Caton heb ennill ar Y Graig ers pedair blynedd.

Canlyniadau diwethaf yn UGC:
Derwyddon Cefn: ➖➖➖✅❌
Y Bala: ✅❌✅✅❌

Dydd Sadwrn, 1 Rhagfyr

Cei Connah v Llandudno | Dydd Sadwrn – 14:30
Cei Connah sy’n arwain y pac yn Uwch Gynghrair Cymru, un pwynt uwchben Y Seintiau Newydd a’r Barri wedi 15 gêm gynghrair.

Er hynny, dyw’r Nomadiaid ond wedi ennill un o’u pum gêm gynghrair ddiwethaf.

Yn dilyn rhediad o naw gêm gynghrair heb fuddugoliaeth (cyfartal 1, colli 8) mae Llandudno wedi llithro i waelod y tabl, ac mae’r nod o gyrraedd y Chwech Uchaf yn edrych yn hynod anhebygol erbyn hyn.

Enillodd Cei Connah yn gyfforddus yn y gêm gyfatebol gyda Callum Morris yn taro hatric ar Barc Maesdu (Llno 0-4 Cei), ond mae ‘na dair blynedd ers i’r Nomadiaid ennill gartref yn erbyn Llandudno.

Canlyniadau diwethaf yn UGC:
Cei Connah: ❌➖✅➖➖
Llandudno: ❌➖❌❌❌

Llanelli v Caernarfon | Dydd Sadwrn – 14:30
Ar ôl canlyniadau cadarnhaol i’r ddau glwb yma yn eu gemau diwethaf mi fyddan nhw’n edrych ymlaen yn arw i gael dychwelyd i’r maes ar gyfer y gêm hon yn dilyn wythnos o seibiant.

Llwyddodd Llanelli i drechu’r Derwyddon am yr eildro’r tymor hwn yn eu gêm ddiwethaf, ac roedd y fuddugoliaeth yn golygu bod tîm Andy Hill yn codi oddi ar waelod y tabl am y tro cyntaf ers mis Medi.

Curo Met Caerdydd oedd hanes Caernarfon yn eu gêm ddiwethaf wrth i’r Cofis sicrhau dwy fuddugoliaeth yn olynol yn UG Cymru am y tro cyntaf ers degawd.

Enillodd Caernarfon yn gyfforddus yn y gêm gyfatebol rhwng y ddau dîm (Cfon 3-0 Llni), a tybed os all y Cofis gwblhau’r dwbl yn erbyn Llanelli gan sicrhau eu buddugoliaeth gyntaf erioed ar Barc Stebonheath yn UG Cymru.

Canlyniadau diwethaf yn UGC:
Llanelli: ❌❌❌❌✅
Caernarfon: ❌➖❌✅✅

Y Seintiau Newydd v Met Caerdydd | Dydd Sadwrn – 14:30
Bydd y Seintiau’n ysu i dalu’r pwyth yn ôl i’r myfyrwyr yn dilyn eu crasfa ar Gampws Cyncoed yn gynharach yn y tymor – (Met 4-1 YSN).

Ac ar ôl colli eto y penwythnos diwethaf yn erbyn Cambrian a Clydach yn rownd gynderfynol Cwpan Nathaniel MG, bydd Scott Ruscoe yn disgwyl am ymateb gan ei chwaraewyr brynhawn Sadwrn.

Mae’r Seintiau’n sicr wedi bod fymryn yn sigledig eleni ac wedi colli pedair o’u 15 gêm gynghrair y tymor yma.

Dyw’r Seintiau heb golli mwy na pedair gêm gynghrair mewn tymor ers 2007/08 pan gollon nhw chwech o’u 34 gêm gan orffen yn ail tu ôl i Lanelli.

Tydi Met Caerdydd heb ennill dim un o’u pum gêm gynghrair ddiwethaf, ond yn wahanol i’r Seintiau, fe lwyddodd Met Caerdydd i selio eu lle yn rownd derfynol Cwpan y Gynghrair drwy guro Cei Connah am y tro cyntaf erioed y penwythnos diwethaf.

Canlyniadau diwethaf yn UGC:
YSN: ✅➖❌❌✅
Met Caerdydd: ➖➖❌❌❌

Y Barri v Y Drenewydd | Nos Sadwrn – 19:30 (S4C)
Mae’n deg dweud bod Y Barri a’r Drenewydd wedi gorgyflawni y tymor yma ac mae’r ddau glwb yn cystadlu yn yr hanner uchaf ar ôl dechrau da i’r tymor.

Mae’r Barri’n dechrau’r penwythnos dim ond un pwynt y tu ôl i’r tîm ar y copa, Cei Connah, tra bo’r Drenewydd ar rediad rhagorol, ac ond wedi colli un o’u wyth gêm gynghrair ddiwethaf.

Doedd Y Barri heb golli gêm gartref ers mis Ionawr cyn eu colled 0-2 yn erbyn Y Seintiau Newydd ar Barc Jenner yn eu gêm ddiwethaf.

Sgoriodd Joe Kenton ddwywaith wrth i’r Drenewydd ennill 2-0 yn y gêm gyfatebol yn gynharach yn y tymor, a bellach, y Robiniaid yw’r unig dîm sydd heb golli gêm gartref yn UG Cymru y tymor hwn.

Ond dyw eu record oddi cartref heb fod cystal gan fod criw Chris Hughes ond wedi ennill dwy o’u wyth gêm gynghrair oddi cartref.

A dyw’r Drenewydd heb ennill oddi cartref ar Barc Jenner ers 17 o flynyddoedd (Mai 2001).

Mi fydd hi’n gêm gyffrous rhwng dau dîm oedd yn y Chwech Isaf y tymor diwethaf, ond sy’n chwarae pêl-droed deiniadol y tymor yma ac yn anelu i sicrhau eu lle yn yr hanner uchaf.

Canlyniadau diwethaf yn UGC:
Y Barri: ✅✅✅➖❌
Y Drenewydd: ✅➖➖✅➖

Bydd uchafbwyntiau holl gemau UG Cymru i’w gweld ar Sgorio bob prynhawn Llun am 5:30 ar S4C.