Rhagolwg penwythnos UG Cymru

Connahs Quay Rushton

Hanner ffordd drwy’r tymor ac mae hi’n fwy cyffrous nac y buodd hi ers blynyddoedd ger brig y tabl yn UG Cymru.

Nos Wener, 14 Rhagfyr

Caerfyrddin v Y Barri | Nos Wener – 19:45
Ar ôl ennill wyth o’u 11 gêm gynghrair ddiwethaf, dyw’r Barri ond un pwynt y tu ôl i Gei Connah ar gopa’r cynghrair.

Mae Caerfyrddin bellach bum pwynt uwchben y ddau isaf ar ôl colli dim ond un o’u pum gêm gynghrair ddiwethaf.

Ond dyw’r Hen Aur heb ennill gartref yn erbyn Y Barri yn UG Cymru ers mis Mawrth 2000.

Gôl y cefnwr chwith Chris Hugh oedd y gwahaniaeth rhwng y ddau dîm yn gynharach yn y tymor (Barri 1-0 Cfin).

Canlyniadau diwethaf yn UGC:
Caerfyrddin: ➖✅❌✅➖
Y Barri: ✅✅➖❌✅

Caernarfon v Aberystwyth | Nos Wener – 19:45
Byddai buddugoliaeth i Gaernarfon yn eu codi i’r 6ed safle dros nos, ac yn eu gadael o fewn pwynt i Aberystwyth yn y ras am y Chwech Uchaf.

Mae Cofis Sean Eardley ar rediad o dair gêm gynghrair heb golli (ennill 2, cyfartal 1) ac yn llygadu eu lle yn yr hanner uchaf gan mae dim ond pedwar pwynt sy’n gwahanu Caernarfon (7fed) a’r Bala (4ydd).

Ond Aberystwyth yw’r tîm i’w guro y dyddiau yma, gan bod hogiau Neville Powell ar rediad arbennig o saith gêm heb golli yn UG Cymru, eu cyfnod gorau yn y gynghrair ers tair blynedd.

Fe ddechreuodd y rhediad di-guro gyda gêm ddi-sgôr gartref yn erbyn y Cofis nôl ym mis Hydref.
Ond dyw Aber heb ennill gêm gynghrair ar yr Oval ers Medi 2006.

Canlyniadau diwethaf yn UGC:
Caernarfon: ➖❌✅✅➖
Aberystwyth: ✅✅✅✅➖

Derwyddon Cefn v Cei Connah | Nos Wener – 19:45
Am y tro cyntaf ers chwe mlynedd, rydyn ni hanner ffordd trwy’r tymor yn UG Cymru ac mae ‘na dîm gwahanol i’r Seintiau Newydd ar frig y tabl.

Bangor oedd y clwb diwethaf oni bai am y Seintiau i fod ar y brig wedi 16 o gemau yn y tymor, hynny yn 2012/13, ond fe orffennodd y Dinasyddion yn y 3ydd safle y flwyddyn honno, 25 o bwyntiau y tu ôl i’r pencampwyr, Y Seintiau Newydd.

Dyw’r Nomadiaid ond wedi colli un o’u 11 gêm gynghrair ddiwethaf (3-0 vs YSN), ond y syndod efallai yw bod Cei Connah ond wedi casglu dau bwynt yn fwy eleni nac oedd ganddyn nhw yr adeg yma’r tymor diwethaf.

Gyda dim ond un buddugoliaeth yn eu saith gêm gynghrair ddiwethaf ac wyth pwynt yn gwahanu’r Derwyddon a’r 6ed safle, mae’n edrych yn anhebygol y bydd hogiau Huw Griffiths yn gallu ail-adrodd campau llynedd a sicrhau lle yn y Chwech Uchaf.

Cei Connah oedd yn fuddugol yn y gêm gyfatebol yn gynharach yn y tymor, ond fe allai hi wedi bod yn stori wahanol pe bae capten y Derwyddon Neil Ashton heb fethu cic o’r smotyn a chael cerdyn coch yn Stadiwm Glannau Dyfrdwy (Cei 3-1 Cefn).

Tydi’r Derwyddon ond wedi colli un o’u pum gêm gartref ddiwethaf yn erbyn Cei Connah yn UG Cymru.

Canlyniadau diwethaf yn UGC:
Derwyddon Cefn: ➖➖✅❌➖
Cei Connah: ➖✅➖➖✅

Met Caerdydd v Llanelli | Nos Wener – 19:45
Ers ennill 0-2 oddi cartref yn Llanelli ym mis Hydref, mae Met Caerdydd wedi mynd ar rediad o chwe gêm gynghrair heb fuddugoliaeth.

Mae’r myfyrwyr wedi cyrraedd y Chwech Uchaf yn eu dau dymor blaenorol yn UG Cymru ond gyda dim ond chwe gêm i fynd tan yr hollt, mae criw Christian Edwards saith pwynt y tu ôl i’r Drenewydd yn y 6ed safle ac mae ganddyn nhw fynydd i’w ddringo os ydyn nhw am osgoi treulio ail ran y tymor yn y Chwech Isaf.

Mae Llanelli wedi ildio o leiaf pum gôl yn eu tair gêm oddi cartref ddiwethaf yn UG Cymru, ac wedi colli yn Llangefni y penwythnos diwethaf, felly bydd angen gwell perfformiad amddiffynnol gan hogiau Andy Hill ar Gampws Cyncoed nos Wener.

Canlyniadau diwethaf yn UGC:
Met Caerdydd: ➖❌❌❌➖
Llanelli: ❌❌❌✅➖

Y Bala v Y Seintiau Newydd | Nos Wener – 19:45
Bydd Y Bala’n gobeithio codi’n hafal ar bwyntiau gyda’r Seintiau Newydd ar Faes Tegid nos Wener.

Gêm ddi-sgôr oedd hi rhwng y ddau dîm yn gynharach yn y tymor, ond bydd prif-sgorwyr y gynghrair, Steven Tames (Bala) a Greg Draper (YSN) yn gobeithio gallu ychwanegu at eu cyfanswm o 12 gôl yr un dros y penwythnos.

Mae’r Seintiau’n sicr wedi bod fymryn yn sigledig eleni ac wedi colli pedair o’u 16 gêm gynghrair y tymor yma.

Dyw’r Seintiau heb golli mwy na pedair gêm gynghrair mewn tymor ers 2007/08 pan gollon nhw chwech o’u 34 gêm gan orffen yn ail tu ôl i Lanelli.

Ond tydi’r Seintiau erioed wedi colli yn erbyn Y Bala yn UG Cymru (ennill 19, cyfartal 10, colli 0), ac mae’r pencampwyr wedi sgorio o leiaf tair gôl ar eu tri ymweliad diwethaf â Maes Tegid.

Canlyniadau diwethaf yn UGC:
Y Bala: ❌✅✅❌➖
YSN: ➖❌❌✅➖

Dydd Sadwrn, 15 Rhagfyr

Y Drenewydd v Llandudno | Nos Sadwrn – 19:30 (S4C)
Parc Latham fydd lleoliad y gêm fyw y penwythnos yma wrth i’r Robiniaid groesawu Llandudno, gan anelu i barhau â’u record di-guro gartref yn UG Cymru y tymor yma.

Ond fe roedd ‘na sioc ar Barc Latham y penwythnos diwethaf wrth i’r Drenewydd golli gartref yn erbyn Y Rhyl yn nhrydedd rownd Cwpan Cymru.

Ar ôl dau dymor yn y Chwech Isaf, mae’r Drenewydd yn dechrau’r penwythnos yn y 6ed safle ac yn benderfynol o ddychwelyd i’r Chwech Uchaf eleni.

Mae Llandudno ar y llaw arall yn cael tymor rhwystredig ac wedi llithro i waelod y tabl yn dilyn eu rhediad hiraf erioed heb fuddugoliaeth yn UG Cymru (10 gêm – colli 9, cyfartal 1).

Fe ddechreuodd Llandudno’r tymor yn gadarn yn amddiffynnol gan ildio dim ond tair gôl mewn chwe gêm a chadw pedair llechen lân, yn cynnwys eu gêm ddi-sgôr gartref yn erbyn Y Drenewydd.

Ond ar ôl ennill dwy gêm yn olynol yn erbyn Y Barri a Met Caerdydd ym mis Medi mae hi wedi bod yn dri mis caled heb fuddugoliaeth i Landudno yn UG Cymru.

Yn yr wyth tymor ers newid y strwythur i’r 12 Disglair mae’r clwb sydd ar waelod y tabl wedi 16 o gemau wedi gorffen yn y ddau isaf ar saith achlysur (7/8), OND… dim ond 4 o’r 7 tîm hynny syrthiodd o’r gynghrair (gan i glybiau eraill fethu cael trwydded ddomestig).

Felly mae hanner y clybiau oedd ar waelod y tabl wedi 16 o gemau wedi llwyddo i osgoi’r cwymp rywsut neu’i gilydd!

Bangor yw’r unig glwb i fod ar waelod y tabl wedi 16 gêm ac i lwyddo i ddringo o’r ddau isaf gan orffen yn y 10fed safle yn 2014/15.

Enillodd Llandudno yn erbyn Llansawel yng Nghwpan Cymru y penwythnos diwethaf – a’i dyna’r fuddugoliaeth oedd ei hangen ar dîm Iwan Williams i ysgogi’r hogiau i ddechrau dringo o’r dyfnderoedd?

Canlyniadau diwethaf yn UGC:
Y Drenewydd: ➖➖✅➖❌
Llandudno: ➖❌❌❌❌

Bydd uchafbwyntiau holl gemau UG Cymru i’w gweld ar Sgorio bob prynhawn Llun am 5:30 ar S4C.