Rhagolwg Uwch Gynghrair Cymru

untitled-112 – Copy
Sion Richards

Sion Richards

Dydd Sul, 30 Rhag 2018, 12:05

Caerfyrddin v Llanelli yw’r gêm fyw ar ddydd Calan gyda’r darllediad yn dechrau am 17:00 ar S4C, a’r gic gyntaf am 17:15.

Dydd Sul, 30 Rhagfyr

Y Drenewydd v Aberystwyth | Dydd Sul – 14:30

Mae Aber wedi disgyn o‘r Chewch Uchaf ar ôl i Gaernarfon sicrhau pwynt yn erbyn Llandudno ddydd Sadwrn.

Gwahaniaeth goliau yn unig sydd yn cadw’r Cofis uwchben bechgyn Nev Powell.

Mae’r triphwynt ar Goedlan y Parc yn golygu fod Y Drenewydd bron yn saff o safle yn y Chwech Uchaf. Dim ond pwynt fydd angen yn erbyn Aberystwyth i sicrhau cyfle i chwarae yn Ewrop y tymor nesaf i fechgyn Chris Hughes.

Joe Phillips sgoriodd yr unig gôl yn y cyfarfod diwethaf rhwng y ddau dîm ar Barc Latham i gipio’r driphwynt i Aberystwyth ym mis Mawrth.

Canlyniadau diwethaf yn UGC:
Aberystwyth: ✅➖❌❌❌
Y Drenewydd: ➖❌✅➖✅

Dydd Llun, 31 Rhagfyr

Met Caerdydd v Y Barri | Dydd Llun – 13:00

Ar ôl buddugoliaeth arall ar Barc Jenner, Y Barri fydd ar frig y gynghrair ar gychwyn y flwyddyn newydd!

Y Barri wedi llwyddo i ennill 17 o’u 20 gêm ar Barc Jenner yn 2018 – record ardderchog a’r rheswm tu ôl i’r llwyddiant eleni.

Mae’r canlyniad ar Ddydd San Steffan yn golygu fod hi’n fwy neu lai yn amhosib i’r Myfyrwyr orffen yn y Chwech Uchaf – siomedig gan ystyried mai Ewrop oedd y targed i Met eleni!

Dim ond unwaith mae’r ddau dîm wedi cyfarfod ar Gampws Gyncoed yn UG Cymru – Met Caerdydd yn curo’r Barri 3-0 blwyddyn yn union cyn y gêm Dydd Llun.

Canlyniadau diwethaf yn UGC:
Met Caerdydd: ❌➖✅❌❌
Y Barri: ❌✅✅✅✅

Dydd Mawrth, 1 Ionawr

Cei Connah v Y Bala | Dydd Mawrth – 13:00

Mae canlyniad y gêm ar Ddydd San Steffan yn golygu fod y Nomadiad wedi syrthio oddi ar frig y gynghrair am y tro cyntaf ers mis Tachwedd!

Perfformiad gwych arall gan Henry Jones a bechgyn Colin Caton yn golygu fod Y Bala’n aros triphwynt tu ôl i’r Seintiau yn 3ydd safle.

Cafodd Steven Tames ail gerdyn melyn am gicio’r bêl i ffwrdd yn y funud olaf yn erbyn y Nomadiaid – colled enfawr i’r Bala gan ystyried mai Tames yw prif sgoriwr y gynghrair!

Dyw’r Bala heb ennill gêm gynghrair yn Stadiwm Glannau Dyfrdwy ers Medi 2016 gyda cic o’r smotyn gan Lee Hunt yn cipio’r triphwynt i’r Bala.

Canlyniadau diwethaf yn UGC:
Cei Connah: ➖✅✅✅❌
Y Bala: ❌➖➖✅✅

Derwyddon Cefn v Y Seintiau Newydd | Dydd Mawrth – 14:30

Y Seintiau Newydd yn ymestyn eu rhediad i 5 gêm heb golli yn y gynghrair ar ôl rhoi 7 heibio’r Derwyddon ar Ddydd San Steffan gan gynnwys hat-tric wych gan Ryan Brobbel.

Gan fod Y Bala wedi curo’r Nomadiad, dim ond dau bwynt tu ôl i Gei Connah yw’r Seintiau wedi 19 gêm a phedwar pwynt tu ôl i’r Barri ar frig y gynghrair.

Y grasfa yma gan Y Seintiau yw colled fwyaf y tymor i’r Derwyddon sydd pwynt tu ôl i Met Caerdydd yn 8fed safle.

Dyw’r Derwyddon heb ennill gêm gartref yn erbyn Y Seintiau yn UG Cymru JD ers Awst 2007!

Canlyniadau diwethaf yn UGC:
Derwyddon Cefn: ❌➖❌✅❌
Y Seintiau Newydd: ✅➖➖✅✅

Llandudno v Caernarfon | Dydd Mawrth – 14:30
Mae’r frwydr am y chwech uchaf yn parhau wrth i’r Cofis ddringo i’r chweched safle dydd Sadwrn ar ôl y gêm gyfartal 3-3 yn erbyn Llandudno ar Yr Oval.

Gwahaniaeth goliau yn unig sydd yn cadw’r Cofis yn y chwech uchaf.

Dyw pethau ddim yn edrych yn dda i Landudno – deuddeg gêm heb fuddugoliaeth yn y gynghrair bellach.

Dyw’r ddau dîm erioed wedi cyfarfod ar Stadiwm Giant Hospitality yn UG Cymru.

Canlyniadau diwethaf yn UGC:
Llandudno: ❌❌❌❌❌
Caernarfon: ✅✅➖✅❌

Caerfyrddin v Llanelli | Dydd Mawrth – 17:15 (S4C)

Dau dîm sydd tua’r gwaelod yn cyfarfod am y tro cyntaf ar Barc Waun Dew ers tymor 2012/13.

Llanelli wedi ymestyn eu mantais yn y ras i osgoi’r cwymp yn dilyn y gêm gyfartal yn erbyn Caerfyrddin ar Ddydd San Steffan – mae pob pwynt yn bwysig i fechgyn Andy Hill erbyn hyn!

Mae’r pwynt ar Ddydd San Steffan yn golygu fod yr Hen Aur dau bwynt tu ôl i’r Derwyddon Cefn yn 9fed a triphwynt tu ôl i Met yn 8fed.

Dyw Llanelli heb guro Caerfyrddin ar Barc Waun Dew ers Medi 2011.

Canlyniadau diwethaf yn UGC:
Caerfyrddin: ❌✅➖➖➖
Llanelli: ✅➖❌❌➖