Rhagolwg Uwch Gynghrair Cymru

Y frwydr ar frig Uwch Gynghrair Cymru JD yn parhau wrth i gamerâu Sgorio deithio i’r Barri ar nos Sadwrn gyda tîm Gavin Chesterfield dim ond pwynt tu ôl i Gei Connah ar y brig a phedwar pwynt uwchben Y Seintiau Newydd yn drydydd safle. Y Barri v Caernarfon yn fyw ar Sgorio nos Sadwrn am 7:30, gyda’r gic gyntaf am 7:35.

Nos Wener, 21 Rhagfyr

Aberystwyth v Derwyddon Cefn | Nos Wener – 19:45

Byddai buddugoliaeth i Aberystwyth yn eu codi i’r 4ydd safle dros nos, ac yn eu gadael o fewn pwynt i’r Seintiau Newydd.

Ond, os yw Aber yn colli, bydd cyfle i Gaernarfon neidio uwch eu pennau yn y ras am y chweched safle.

Mae deg pwynt yn gwahanu Cefn a’r chweched safle bellach. Gyda dim ond un fuddugoliaeth yn eu wyth gêm gynghrair diwethaf, mae’n edrych yn dalcen caled i’r Derwyddon ail-adrodd y gamp o sicrhau lle yn y Chwech Uchaf.

Daeth rhediad gorau Aberystwyth yn y gynghrair ers tair blynedd i ben y penwythnos diwethaf ar ôl i’r Cofis eu chwalu o bedair gôl i ddim ar yr Oval.

Dyw’r Derwyddon heb ennill oddi cartref yn Aberystwyth ers mis Ionawr 2017.

Gôl hwyr hyfryd James Davies oedd y gwahaniaeth rhwng y timau yn y gêm gyfatebol ar y Graig yn gynarach yn y tymor – (Cefn 1-0 Aber).

Canlyniadau diwethaf yn UGC:

Aberystwyth: ✅✅✅➖❌

Derwyddon Cefn: ➖✅❌➖❌

Dydd Sadwrn, 22 Rhagfyr

Cei Connah v Met Caerdydd | Dydd Sadwrn – 14:30

Am y tro cyntaf ers chwe mlynedd, rydyn ni hanner ffordd trwy’r tymor yn UG Cymru ac mae ‘na dîm gwahanol i’r Seintiau Newydd ar frig y tabl.

Bangor oedd y clwb diwethaf oni bai am y Seintiau i fod ar y brig wedi 17 o gemau yn y tymor a hynny yn 2012/13, ond fe orffennodd y Dinasyddion yn y 3ydd safle y flwyddyn honno, 25 o bwyntiau y tu ôl i’r pencampwyr, y Seintiau Newydd.

Dim ond 1 o’u 12 gêm gynghrair diwethaf mae’r Nomadiaid wedi eu colli (3-0 vs YSN).

Er i Met Caerdydd ennill am y tro cyntaf ers mis Hydref y penwythnos diwethaf, mae lle yn y Chwech Uchaf yn edrych yn anhebygol, gyda’r myfyrwyr 6 pwynt tu ôl i’r Drenewydd yn y 6ed safle ac gyda gemau anodd ar y gorwel.

Dyw Met Caerdydd heb guro Cei Connah yn UG Cymru (colli 6, 3 cyfartal)!

Enillodd Cei Connah yn gyfforddus yn y gêm gyfatebol yng Nghampws Cyncoed – (Met 1-3 Cei), ond ers hynny mae Met wedi trechu Cei Connah yn Stadiwm Glannau Dyfrdwy, eu buddugoliaeth gyntaf erioed yn erbyn y Nomadiaid, ac hynny yn rownd gynderfynol Cwpan Nathaniel MG.

Canlyniadau diwethaf yn UGC:

Cei Connah: ✅➖➖✅✅

Met Caerdydd: ❌❌❌➖✅

Llandudno v Y Seintiau Newydd | Dydd Sadwrn – 14:30

Mae tymor Llandudno’n parhau i waethygu yn yr Uwch Gynghrair – 11 gêm heb fuddugoliaeth i hogiau Iwan Williams (colli 10, cyfartal 1).

Mae angen i’r Seintiau fod yn ofalus wrth i’r bwlch rhyngddyn nhw a’r timau tua’r brig ymestyn – pum pwynt tu ôl i Gei Connah sydd ar frig y tabl a pedwar pwynt tu ôl i’r Barri yn ail.

Daeth colled drymaf Llandudno’n erbyn Y Seintiau Newydd yn y gêm ddiwethaf rhwng y clybiau (6-1, 17/10/18).

Dyw’r Seintiau Newydd heb golli gêm erioed yn erbyn Llandudno (ennill 9, cyfartal 1).

Mae’r clybiau eisoes wedi cwrdd ddwywaith y tymor hwn, ac mae’r Seintiau wedi sgorio 11 o goliau rhwng y ddwy gêm – YSN 6-1 Llno yn UG Cymru, a 0-5 yng Nghwpan Nathaniel MG.

Canlyniadau diwethaf yn UGC:

Llandudno: ❌❌❌❌❌

YSN: ❌❌✅➖➖

Llanelli v Y Bala | Dydd Sadwrn – 14:30

Parhau wnaeth tymor siomedig Llanelli y penwythnos diwethaf wrth i Met Caerdydd chwipio’r Cochion ar Gampws Cyncoed o bedair gôl i ddim.

Steven Tames yn sgorio eto i’r Bala’r penwythnos diwethaf i ennill pwynt gwerthfawr ar Faes Tegid yn erbyn y Seintiau. Y gôl yma hefyd yn golygu mai Tames yw prif sgoriwr y gynghrair (13 gôl).

Dim ond triphwynt y tu ôl i’r Seintiau Newydd yw bechgyn Colin Caton, dim ond dau bwynt uwchben Caernarfon yn y 7fed safle.

Dyw Llanelli heb guro’r Bala ers Rhagfyr 2012 (1-2 ar Faes Tegid).

Y Bala enillodd y gêm gyfatebol wrth i gochion Llanelli orffen gyda dim ond naw dyn ar y cae ar Faes Tegid – (Bala 3-1 Llni).

Canlyniadau diwethaf yn UGC:

Llanelli: ❌❌✅➖❌

Y Bala: ✅✅❌➖➖

Y Drenewydd v Caerfyrddin | Dydd Sadwrn – 14:30

Mae Robiniaid y Drenewydd yn dal i hedfan yn Uwch Gynghrair Cymru JD – yn y 4ydd safle a dim ond triphwynt tu ôl i’r Seintiau Newydd.

Ond fel y Bala ac Aberystwyth, bydd rhaid i’r Drenewydd fod yn ofalus gyda Chaernarfon ddau bwynt tu ôl yn y 7fed safle.

Pum pwynt sydd yn dal i wahanu’r Hen Aur a’r ddau isaf, wrth i’r tri tîm fethu ag ennill pwynt y penwythnos diwethaf.

Mae Caerfyrddin wedi curo’r Drenewydd yn y tair gêm ddiwethaf rhwng y ddau dîm.

Sgoriodd Luke Bowen ddwywaith wrth i Gaerfyrddin guro’r Drenewydd yn gyfforddus yn y gêm gyfatebol ym mis Medi – (Cfin 3-0 Dre).

Canlyniadau diwethaf yn UGC:

Y Drenewydd: ➖✅➖❌✅

Caerfyrddin: ✅❌✅➖❌

Y Barri v Caernarfon | Nos Sadwrn – 19:35 (S4C)

Mae Dreigiau’r Barri’n dal i synnu pawb eleni – dim ond pwynt tu ôl i Gei Connah ar y brig a phedwar pwynt uwchben Y Seintiau Newydd yn y drydydd safle.

Mae hogiau Sean Eardley ar rediad o bedair gêm heb golli yn y gynghrair (ennill 3, cyfartal 1). Os yw canlyniadau’n mynd o’u plaid, bydd cyfle mawr i’r Cofis gamu fewn i’r Chwech Uchaf.

Cafodd Y Barri grasfa gan y Cofis y tro diwethaf i’r ddau dîm gyfarfod ar Barc Jenner yn y gynghrair gyda Caernarfon yn ennill o bum gôl i ddim yn 2004!

Ar gychwyn y tymor hwnnw (2003/04), daeth buddugoliaeth fwyaf yn hanes Caernarfon yn erbyn Y Barri! 8-0 i Gaernarfon ar yr Oval gyda James McIlvogue yn sgorio 4 gôl yn yr hanner cyntaf! Y gêm honno yw colled fwyaf yn hanes Y Barri hefyd!

Does dim gêm gyfartal wedi bod rhwng y ddau dîm erioed.

Roedd angen gôl gampus gan Marcus Jones i wahanu’r timau yn gynharach yn y tymor – (Cfon 0-1 Barri).

Canlyniadau diwethaf yn UGC:

Y Barri: ✅➖❌✅✅

Caernarfon: ❌✅✅➖✅

Bydd uchafbwyntiau holl gemau UG Cymru i’w gweld ar Sgorio bob prynhawn Llun am 5:30 ar S4C.