Rhagolwg penwythnos UG Cymru

will evs edit

Ar ôl ennill eu gemau agoriadol bydd Aberystwyth a Met Caerdydd yn cwrdd ar Goedlan y Parc o flaen camerau Sgorio nos Wener, cyn i Gei Connah a’r Seintiau fynd benben brynhawn Sul gyda’r ddau glwb yn gobeithio adeiladu ar eu perfformiadau arbennig o’r penwythnos diwethaf.

Nos Wener, 17 Awst

Aberystwyth v Met Caerdydd | Nos Wener – 19:35 (S4C)
Roedd hi’n ddechrau cadarn i’r tymor i Aberystwyth wrth i dîm Neville Powell ennill 1-0 yn erbyn Llandudno ar y penwythnos agoriadol.

Declan Walker oedd yr arwr unwaith eto, yn sgorio gôl gofiadwy o du allan y cwrt – gôl gynta’r tymor yn UG Cymru, ac am gôl!

Fe gafodd golwr Aber, Leigh Jenkins ei anafu yn yr ail hanner, a dyw Neville Powell heb wastraffu dim amser yn dod â’r golwr profiadol Terry McCormick i fewn i’r garfan yn barod ar gyfer y gêm fawr nos Wener.

Dyw Aberystwyth erioed wedi curo Met Caerdydd yn UG Cymru, ac ond wedi sgorio unwaith yn eu pedair gêm cynghrair yn erbyn y myfyrwyr.

Bydd Christian Edwards yn dychwelyd i’w gyn-glwb yn gobeithio parhau â’r dechrau da i’r tymor i Met Caerdydd yn dilyn buddugoliaeth 2-1 yn erbyn Y Drenewydd y penwythnos diwethaf.

Roedd na chwe enw newydd yn nhîm Aber nos Wener diwethaf, ond does dim llawer o newid wedi bod yng ngharfan Met Caerdydd.

Ar ôl cyrraedd rownd derfynol y gemau ail gyfle yn eu dau dymor diwethaf – Ewrop yn sicr yw’r targed i’r myfyrwyr eleni.

Y Drenewydd v Caernarfon | Nos Wener – 19:45
Roedd Chris Hughes yn teimlo bod ei dîm wedi bod yn anlwcus i ddod adref o’r brifddinas yn waglaw ar y penwythnos agoriadol, yn enwedig gan i Nick Rushton fethu o’r smotyn yn yr hanner cyntaf ar Gampws Cyncoed.

Cafodd y Cofis y dechrau perffaith i’w tymor wrth drechu’r Derwyddon 1-0 gan gadw llechen lân yn eu gêm gyntaf yn ôl yn UG Cymru ers naw mlynedd.

Roedd yna bron i 900 o dorf ar yr Oval i wylio’r Caneris yn dychwelyd i’r brif adran, a dywedodd y capten Nathan Craig ar ddiwedd y gêm nad ydi Caernarfon yn y gynghrair i “wneud y niferoedd i fyny… Da ni eisiau profi pawb yn ‘rong a dangos lle yda ni fod.”

Dydd Sadwrn, 18 Awst

Caerfyrddin v Llandudno | Dydd Sadwrn – 14:30
Roedd hi’n dymor digon diflas i’r ddau glwb yma yn 2017/18 gyda Caerfyrddin a Llandudno yn gorffen yn y tri isaf yn UG Cymru.

A doedd na ddim dechrau delfrydol i’r clybiau eleni chwaith wrth i’r ddau dîm golli oddi cartref ar y penwythnos agoriadol.

Nos Wener, fe wnaeth 11 o chwaraewyr wneud eu hymddangosiad cyntaf i Landudno ers ymuno dros yr haf, a bydd Iwan Williams yn gobeithio y gall yr enwau newydd greu argraff y tymor hwn.

Derwyddon Cefn v Llanelli | Dydd Sadwrn – 14:30
Fe gafodd y Derwyddon ddechrau rhwystredig i’r tymor wrth golli 1-0 ar yr Oval yn erbyn Caernarfon.

Ond doedd hynny’n ddim byd o’i gymharu â dechrau hunllefus Llanelli gyda hogiau Andy Hill yn cael crasfa gan Gei Connah (0-7).

Roedd hi’n wers galed i griw Llanelli fydd yn sicr yn gobeithio am well perfformiad ar y Graig ddydd Sadwrn.

Dydd Sul, 19 Awst

Y Barri v Y Bala | Dydd Sul – 14:30
Er colli 5-1 yn erbyn y Seintiau ar y penwythnos agoriadol roedd rheolwr Y Barri, Gavin Chesterfield yn credu bod ei dîm wedi elwa o’r gêm – “our season isn’t going to be defined by our ability to come and beat TNS… We’ll come on and learn off the back that… Whilst today is a huge negative in terms of the scoreline, its a positive for the growth of my team.”

Bydd y Bala’n anelu i barhau â’u dechrau da ar ôl curo Caerfyrddin 2-1 nos Wener ddiwethaf gyda’r enwau newydd yn disgleirio yng ngharfan Colin Caton.

Dyw’r Bala heb ildio gôl yn erbyn Y Barri yn UG Cymru, ac os am gystadlu gyda’r Seintiau ar y copa eleni bydd angen i’r amddiffyn aros yn gadarn.

Cei Connah v Y Seintiau Newydd | Dydd Sul – 16:00
Bydd dau o fawrion y cynghrair yn cyfarfod ar Lannau Dyfrdwy brynhawn Sul pan fydd Cei Connah yn ceisio gosod eu stamp yn erbyn y pencampwyr.

Roedd Andy Morrison yn ei seithfed nef ar ôl gweld ei dîm yn llarpio Llanelli ddydd Sul diwethaf, gyda Michael Bakare yn serennu i’r Nomadiaid, yn sgorio dwy a chreu dwy ar Barc Stebonheath.

Fe orffenodd y Seintiau 17 pwynt uwchben Cei Connah y tymor diwethaf a bydd Andy Morrison yn disgwyl cau’r bwlch yna eleni a chystadlu tua’r brig.

Bydd Scott Ruscoe yn gobeithio talu’r pwyth yn ôl i Gei Connah gan i’r Nomadiaid guro’r Seintiau y tro diwethaf i’r ddau dîm gwrdd yn Stadiwm Glannau Dyfrdwy gan yrru’r pencampwyr allan o Gwpan Cymru yn rownd yr wyth olaf.

Bydd uchafbwyntiau holl gemau UG Cymru i’w gweld ar Sgorio bob prynhawn Llun am 5:35 ar S4C.