Rhestr Fer Chwaraewr y Tymor 2017/18

Rhestr Fer Chwaraewr y Flwyddyn
Sion Richards

Sion Richards

Dydd Gwener, 25 Mai 2018, 11:00

Bydd yr enillydd yn cael ei gyhoeddi yng ngwobrau’r tymor ar yr 2il o Fehefin.

Greg Draper – Y Seintiau Newydd

Prif sgoriwr Uwch Gynghrair Cymru ac enillydd yr Esgid Aur ar ôl sgorio 22 gôl.

Mae ei berfformiadau wedi bod yn ffactor enfawr yn llwyddiant Y Seintiau Newydd wrth i’r clwb o Groesoswallt ennill y gynghrair a chwpan y gynghrair. Tarodd 4 gôl yn erbyn Y Derwyddon ym mis Mawrth wrth i’r dathliadau ar ôl ennill y gynghrair ddechrau mewn steil.

Jamie Mullan – Y Seintiau Newydd

Mae Mullan yn un arall sydd wedi cyfrannu yn enfawr at lwyddiant Y Seintiau. Yn ogystal â sgorio 9 gol mae’r asgellwr hefyd wedi creu’r nifer fwyaf o goliau yn y gynghrair tymor yma.

Sgoriodd yr unig gol wrth I’r tîm ennill yn rownd derfynol Cwpan Nathaniel MG.

Declan Walker – Aberystwyth

Mae hi wedi bod yn dymor anhygoel i’r ‘amddiffynwr’ sydd wedi sgorio ambell i gol anhygoel. Tarodd 11 gol i gyd gan orffen ymysg prif sgorwyr y gynghrair. Roedd yn ddylanwadol wrth i’r clwb gyrraedd rownd derfynol Cwpan Cymru hefyd.