Rhestr Fer: Rheolwr y Tymor 2017/18

Rheolwr y Tymor
Sion Richards

Sion Richards

Dydd Gwener, 25 Mai 2018, 13:45

Bydd yr enillydd yn cael ei gyhoeddi yng ngwobrau’r tymor ar yr 2il o Fehefin.

Andy Morrison – Cei Connah

Mae Morrison wedi trawsnewid Y Nomadiaid ers cyrraedd yn 2015 gan fynd o frwydro tua’r gwaelod i gystadlu tua’r brig. O dan arweiniad Morrison mae’r clwb wedi cyrraedd Ewrop am y trydydd tymor yn olynol gan orffen y cyfan yn codi Cwpan Cymru am y tro cyntaf yn eu hanes.

Scott Ruscoe – Y Seintiau Newydd

Ar ol ennill pob tlws ym mhêl droed Cymru fel chwaraewr mae Ruscoe wedi dechrau casglu cwpanau fel rheolwr hefyd. Arweiniodd y clwb i’r dwbl yn ei dymor cyntaf wrth y llyw gan hefyd ddechrau gosod ei stamp ei hun ar Y Seintiau. Dechrau da ac mae lot mwy i ddod.

Huw Griffiths – Derwyddon Cefn

Mae hi wedi bod yn dymor gwych i’r Derwyddon ac mae’r rheolwr wedi llwyddo adeiladu carfan gref ar arian bach iawn.

Roedd llawer yn credu mai brwydro i aros yn y gynghrair fyddai tynged y clwb ond arweiniodd y Griffiths nhw i’r hanner uchaf am y tro cyntaf gan orffen yn 5ed – eu safle gorau erioed. Tase hynny ddim yn ddigon mae cefn wedi hefyd cyrraedd Ewrop ar ol ennill y gemau ail gyfle.