Rownd Gynderfynol Cwpan Nathaniel MG

tns mg

Cambrian a Clydach, Y Seintiau Newydd, Cei Connah a Met Caerdydd sy’n cystadlu am le yn rownd derfynol Cwpan Nathaniel MG 2018/19.

Nos Wener, 23 Tachwedd

Cambrian a Clydach v Y Seintiau Newydd Nos Wener – 19:45
Bydd Cambrian a Clydach yn croesawu pencampwyr Uwch Gynghrair Cymru i Gwm Rhondda ble mae’r tîm o ail haen y pyramid eisoes wedi curo tri o dimau’r brif adran yng Nghwpan Nathaniel MG.

Hon fydd pedwaredd gêm gartref Cambrian yn y gystadleuaeth, ac hyd yma mae hogiau Dane Williams wedi rhoi sioc i’r Barri, Aberystwyth a’r Drenewydd yng Nghwm Clydach.

Ond hon fydd yr her anoddaf eto, gan fod Y Seintiau Newydd wedi ennill pob un o’u 19 gêm ddiwethaf yng Nghwpan y Gynghrair gan godi’r cwpan am y pedwar tymor diwethaf yn olynol.

Mae tîm Scott Ruscoe wedi ennill 0-5 oddi cartref yn erbyn Prestatyn a Llandudno i gyrraedd y rownd gynderfynol ac mi fydd y Seintiau’n ffefrynnau i gael gafael ar y cwpan am y 10fed tro yn eu hanes.

Dydd Sadwrn, 24 Tachwedd

Cei Connah v Met Caerdydd Dydd Sadwrn – 14:30
Mae Cei Connah wedi cyrraedd rownd gynderfynol Cwpan y Gynghrair am y pedwerydd tymor yn olynol – ond eleni mi fydd Nomadiaid Andy Morrison eisiau mynd gam ymhellach a chyrraedd y ffeinal am y tro cyntaf ers 22 mlynedd.

1996 yw’r unig dro i Gei Connah gyrraedd y rownd gynderfynol, ac fe enillon nhw’r gêm honno 1-0 yn erbyn Glyn Ebwy.

Mae Cei Connah wedi curo Airbus UK a’r Bala i gyrraedd y rownd gynderfynol eleni, ble byddan nhw’n croesawu myfyrwyr Met Caerdydd i Lannau Dyfrdwy.

Mae myfyrwyr Christian Edwards wedi trechu Caerfyrddin a Hwlffordd i ddod cyn belled eleni.

Y tymor diwethaf fe gyrhaeddodd Met Caerdydd rownd derfynol Cwpan Nathaniel MG am y tro cyntaf yn eu hanes, ond colli 1-0 yn erbyn Y Seintiau Newydd oedd eu tynged.

Tybed os bydd y ddau glwb yn herio’i gilydd yn y ffeinal unwaith yn rhagor eleni?

Bydd y rownd derfynol yn cael ei darlledu’n fyw ar Sgorio ar ddydd Sadwrn, 19 Ionawr 2019.