Rownd Gynderfynol Gemau Ail Gyfle UG Cymru: Met Caerdydd v Y Barri

Barry vs Met 5 Rhys Skinner

Mae Met Caerdydd a’r Barri o fewn dwy fuddugoliaeth i sicrhau pêl-droed Ewropeaidd a gwobr ariannol o €220,000.

Met Caerdydd v Y Barri | Dydd Sadwrn – 17:15 (S4C)
Bydd enillwyr y gêm hon yn herio Derwyddon Cefn am le yn rownd gynragbrofol Cynghrair Europa 2018/19 ddydd Sul nesaf, 20 Mai.

Mae’r Seintiau Newydd, Cei Connah a’r Bala eisoes wedi sicrhau eu lle yn Ewrop.

Mae gan Y Barri brofiad helaeth o chwarae’n Ewrop ar ôl cynrychioli Cymru mewn 24 gêm Ewropeaidd yn y gorffennol, ond mae 15 mlynedd hir wedi mynd heibio ers eu hymddangosiad diwethaf ar y llwyfan Ewropeaidd.

Dyw Met Caerdydd erioed wedi chwarae’n Ewrop, ond bydd Christian Edwards yn benderfynol o newid hynny wedi i’r myfyrwyr ddod mor agos y tymor diwethaf.

Y tymor diwethaf fe enillodd y myfyrwyr yn erbyn Caerfyrddin (1-2) yn rownd gynderfynol y gemau ail gyfle, ond yna colli ym Mangor oedd hanes Met Caerdydd yn y ffeinal y tymor diwethaf (1-0).

Mae’r Barri ar rediad o 10 gêm heb golli ers yr hollt yn UG Cymru (ennill 8, cyfartal 2), felly tybed pa mor bwysig fydd y gair ‘momentwm’ yn y gemau ail gyfle?

Ers newid strwythur y cynghrair, dim ond unwaith y mae tîm o’r Chwech Isaf wedi ennill y gemau ail gyfle, sef Y Bala yn 2012/13.

Roedd Y Bala wedi ennill eu 10 gêm wedi’r hollt yn 2012/13, ac roedd ganddyn nhw’r ‘momentwm’ i fynd ymlaen i ennill tair gêm yn y gemau ail gyfle (vs Cei Connah (8fed), Bangor (3ydd) a Port Talbot (4ydd)) i gyrraedd Ewrop am y tro cyntaf yn eu hanes.

Tydi’r myfyrwyr heb gael cystal hwyl yn eu 10 gêm yn ail ran y tymor (colli 7, cyfartal 2, ennill 1), ond rhaid cofio bod eu gwrthwynebwyr yn y Chwech Uchaf wedi bod yn gryfach na gwrthwynebwyr Y Barri yn y Chwech Isaf.

Dyw Met heb gadw llechen lân yn eu 11 gêm ddiwethaf, ond mae’r myfyrwyr wedi rhwydo saith gôl yn eu dwy gêm ddiwethaf (4-3 vs Bala, 3-3 vs YSN)!

Fe all y wobr o ennill y gemau ail gyfle olygu cymaint i unrhyw un o’r tri clwb sydd yn cystadlu, felly mae’n deg dweud mae hon yw gêm fwya’r tymor i Met Caerdydd a’r Barri.

Gemau diwethaf:
Met Caerdydd 3-0 Y Barri (31/12/17)
Y Barri 1-0 Met Caerdydd (26/12/17)
Y Barri 0-2 Met Caerdydd (24/12/17) Rownd Wyth Olaf Cwpan Nathaniel MG