Rownd Wyth Olaf Cwpan Cymru

Cwpan Cymru

Mae rownd wyth olaf Cwpan Cymru wedi’n cyrraedd ni, ac mi fydd Bangor yn herio Penydarren ddydd Sul, cyn i’r dair gêm arall cael eu chwarae nos Fawrth.

Dydd Sul, 4 Mawrth

Bangor v Penydarren | Dydd Sul – 14:45 (S4C)
Fyddai na sawl erioed wedi clywed am glwb pêl-droed Penydarren cyn y tymor hwn, ond mae’r clwb bach o Ferthyr wedi hawlio’r penawdau eleni.

Mae Penydarren yn chwarae eu pêl-droed ym 5ed haen y pyramid Cymreig – ac mae 64 safle yn gwahanu Bangor a’u gwrthwynebwyr brynhawn Sul!

Yn rhyfeddol, dyw Penydarren heb golli o gwbl y tymor yma gan chwarae 25 gêm ym mhob cystadleuaeth ac ennill 24 o rheiny (1 gêm gyfartal).

Dyma’r tro cyntaf erioed i Benydarren gystadlu yng Nghwpan Cymru ac fe ddechreuodd eu siwrne yn y rownd ragbrofol gyntaf yn erbyn Penrhiwceibr Rangers, felly hon fydd eu 7fed gêm yn y gystadleuaeth y tymor yma – wedi curo Penrhiwceibr Rangers, Corries Aberhonddu, Corinithiaid Caerdydd, STM Sports, Cyffordd Llandudno a Phontypridd.

Y blaenwr barfog, Christopher Colvin Owens sydd wedi serennu i’r tîm gan sgorio o leiaf unwaith ym mhob un rownd hyd yma (10 gôl mewn chwe gêm).

Bangor fydd eu her anoddaf hyd yma, gan bod y Dinasyddion wedi codi’r cwpan ar wyth achlysur – ond mae bron i wyth mlynedd ers i Fangor ennill y cwpan ddiwethaf.

Mae Bangor wedi curo dau dîm o’r cynghreiriau îs i gyrraedd yr wyth olaf, ond mae’r ddwy gêm wedi bod yn gemau agos (4-3 vs Cwmamman, 2-3 vs Llanrhaeadr).

Mae’r Dinasyddion ar rediad cryf yn ddiweddar, wedi ennill pedair o’u pum gêm ddiwethaf ac yn ffefrynnau clir i gyrraedd y rownd gynderfynol am y tro cyntaf ers pum mlynedd.

Nos Fawrth, 6 Mawrth

Cei Connah v Y Seintiau Newydd | Nos Fawrth – 19:45
Bydd y Seintiau’n dychwelyd i Stadiwm Glannau Dyfrdwy ddydd Sadwrn dim ond wythnos wedi eu buddugoliaeth o 0-1 yno yn UG Cymru.

YSN sydd wedi gyrru Cei Connah allan o Gwpan Cymru y ddau dymor diwethaf, ac allan o Gwpan y Gynghrair am yr eildro’n olynol eleni.

Mae’r Seintiau wedi curo Penrhyncoch a Chaernarfon yn y rowndiau diwethaf, tra bod Cei Connah wedi trechu Cwmbrân Celtic a Porthmadog.

YSN wedi codi’r gwpan chwe gwaith – ac wedi cyrraedd y rownd derfynol am y pedwar tymor diwethaf.

Mae Cei Connah wedi ennill Cwpan Cymru unwaith fel ‘Cei Connah & Shotton’ yn 1929 drwy guro Caerdydd yn y ffeinal ar y Cae Ras (3-0)

Gemau diwethaf:
Cei Connah 0-1 Y Seintiau Newydd (24/02/18)
Y Seintiau Newydd 3-0 Cei Connah (19/12/17)
Cei Connah 0-1 Y Seintiau Newydd (20/11/17) Rownd Gynderfynol Cwpan y Gynghrair
Cei Connah 2-2 Y Seintiau Newydd (10/10/17)

Caerfyrddin v Aberystwyth | Nos Fawrth – 20:00
Ar ôl y gêm ddramatig rhwng y ddau dîm yma’r Sul diwethaf ble rwydodd Caerfyrddin ddwywaith yn y munudau olaf i sicrhau gêm gyfartal (3-3), bydd y timau’n mynd benben unwaith eto’r wythnos yma yn rownd wyth olaf Cwpan Cymru.

Sgoriodd y cefnwr de, Declan Walker, hat-tric i Aberystwyth ar Barc Waun Dew y penwythnos diwethaf, ond fe frwydrodd yr Hen Aur yn ôl i gipio pwynt yn y ras i osgoi’r cwymp y tymor yma.

Mae Aberystwyth wedi curo dau dîm o’r Chwech Uchaf i gyrraedd y rownd yma, ac heb ildio gôl yn y gemau hynny yn erbyn y Bala (4-0) a Met Caerdydd (0-1).

Mae Caerfyrddin wedi trechu Rhydaman (2-3) ac Airbus UK (1-4) o’r cynghreiriau îs i ddod cyn belled eleni.

Bydd Aber yn gobeithio cyrraedd y rownd gynderfynol am y tro cyntaf ers pedair mlynedd, tra bod yna naw mlynedd ers i Gaerfyrddin fynd heibio’r wyth olaf.

Dyw’r ddau dîm ond wedi ennill y cwpan unwaith – Caerfyrddin (2007), Aberystwyth (1900).

Gemau diwethaf:
Caerfyrddin 3-3 Aberystwyth (25/02/18)
Aberystwyth 1-2 Caerfyrddin (01/01/18)
Caerfyrddin 1-0 Aberystwyth (26/12/17)

Llandudno v Y Drenewydd | Nos Fawrth – 20:00
Mi fydd Llandudno yn gobeithio cyrraedd rownd gynderfynol Cwpan Cymru am y tro cyntaf yn eu hanes tra bo’r Drenewydd wedi bod yn y ffeinal lai na tair mlynedd yn ôl.

Colli wnaeth y Robiniaid yn rownd derfynol 2014/15 (2-0 vs YSN), ond mae’r Drenewydd wedi codi’r cwpan ar ddau achlysur (1879 ac 1895).

Mae Llandudno a’r Drenewydd wedi curo dau dîm yr un o Gynghrair Huws Gray i gyrraedd y rownd yma – Llandudno’n curo Gresffordd a Rhuthun, tra bo’r Drenewydd wedi gyrru Cegidfa a’r Fflint allan o’r gystadleuaeth.

Roedd hi’n dipyn o gêm rhwng y ddau dîm fis diwethaf pan enillodd Y Drenewydd (3-4) ar Barc Maesdu, ac mi fydd y clybiau’n cwrdd eto cyn diwedd y mis yn y ras i gyrraedd y gemau ail gyfle.

Gêm ddiwethaf:
Llandudno 3-4 Y Drenewydd (03/02/18)
Y Drenewydd 2-1 Llandudno (14/12/17)
Llandudno 2-1 Y Drenewydd (28/10/17)