SGORIO

NCM_8676
Sion Richards

Sion Richards

Dydd Llun, 8 Ion 2018, 12:45

Ymunwch a Morgan Jones am raglen gyntaf 2018 fydd yn llawn cyffro’r penwythnos yn Uwch Gynghrair Cymru JD. Wrth i ni agosau at ddiwedd hanner cyntaf y tymor mae yna sawl gem bwysig gan gynnwys Llandudno yn cwrdd a’r Bala, Caerfyrddin benben a’r Derwyddon a Met Caerdydd gartref yn erbyn Aberystwyth. Yn y gemau eraill mae’r Seintiau Newydd ar daith i Brestatyn, Y Drenewydd yn teithio i Fangor a Chei Connah yn croesawu’r Barri i Lannau Dyfrdwy. Sgorio, nos Lun am 5:35 ar S4C.