Sgorio

Footballers Sgorio
Sion Richards

Sion Richards

Dydd Llun, 12 Mar 2018, 11:22

Ymunwch â Morgan Jones am holl ddigwyddiadau’r penwythnos yn Uwch Gynghrair Cymru JD. Tra bo’r Seintiau Newydd ar daith i wynebu myfyrwyr Met Caerdydd, mae’r Bala ar grwydr i Fangor gyda Cei Connah yn croesawu Derwyddon Cefn i Lannau Dyfrdwy. Yn yr hanner isaf mae Caerfyrddin yn herio’r Barri, Y Drenewydd gartref yn erbyn Aberystwyth a Phrestatyn yn teithio i Landudno.

Sgorio, bob nos Lun am 5.35 ar S4C.