Mwy o Sgorio

Sion Richards

Sion Richards

Dydd Llun, 9 Ebr 2018, 11:54

Bydd sylw i bel-droed llawr gwlad yr wythnos hon wrth i Lois Angharad, y newyddiadurwr a chefnogwr Crystal Palace, ymuno a Dylan Ebenezer ac Owain Tudur Jones ar y soffa. Mwy o Sgorio, nos Fercher am 6:30.

Yn ogystal a thrafod rownd gynderfynol Cwpan Cymru JD, bydd sylw i Gwpan Rhanbarthau Cymru – cystadleuaeth sy’n cynnig cyfle i chwaraewyr llawr gwlad chwarae yn Ewrop. Bydd Malcolm Allen yn cwrdd a chriw o gefnogwyr hwyliog a thanllyd Machno United, tra byddwn hefyd yn dilyn cystadleuaeth pel-droed cerdded o Ferthyr Tudful.

Mwy o Sgorio, nos Fercher am 6:30.