Sgorio

Barry Vs Bala 24
Sion Richards

Sion Richards

Dydd Llun, 20 Awst 2018, 11:55

Morgan Jones sy’n bwrw golwg yn ol dros ail benwythnos y tymor yn Uwch Gynghrair Cymru. Dyddiau cynnar ond adeg bwysig wrth i’r deuddeg clwb geisio sicrhau dechrau da. Sgorio, dydd Llun am 5:35 ar S4C.