Sgorio

NCM_3786
Sion Richards

Sion Richards

Dydd Llun, 15 Hyd 2018, 09:46

Bydd yna sylw i’r gynghrair a’r cwpan wythnos yma wrth i Cei Conna gystadlu yng Nghwpan Irn Bru. Coleraine o Ogledd Iwerddon yw’r ymwelwyr i Lannau Dyfrdwy yn y drydedd rownd.

Mae yna gemau mawr yn y gynghrair hefyd wrth i Aberystwyth gwrdd a Chaernarfon tra bod Llandudno yn teithio i gartre’r Seintiau Newydd. Bydd yr M4 yn brysur gan fod Met Caerdydd yn teithio i Lanelli a Chaerfyrddin yn mentro i’r Barri. Yng ngem arall y penwythnos mae’r Bala gartref yn erbyn Y Drenewydd.

Sgorio, 5:30 ar S4C.