Sgorio

Sion Richards

Sion Richards

Dydd Llun, 12 Tach 2018, 09:46

Mae yna sawl sioc wedi bod yn barod yn y gynghrair y tymor yma a bydd y clybiau ‘llai’ yn gobeithio gweld y patrwm yn parhau penwythnos yma. Mae Caernarfon yn teithio i gartref y pencampwyr, Y Seintiau Newydd tra bod Y Barri yng Nghei Conna. Bydd uchafbwyntiau hefyd o weddill y gemau – o Gaerfyrddin i Gaerdydd.

Ymunwch a Morgan Jones ar gyfer yr holl gyffro o’r gynghrair nos Lun am 5:30 ar S4C.