Sgorio

Barry vs Newtown
Sion Richards

Sion Richards

Dydd Llun, 3 Rhag 2018, 09:32

Parc Jenner yw lleoliad prif gem y penwythnos wrth i’r Barri gwrdd a’r Drenewydd. Mae’r ddau glwb wedi bod yn cystadlu yn gyson yn yr hanner uchaf gan synnu llawer tymor yma. Bydd sylw hefyd i weddill y gemau gan gynnwys y frwydr rhwng y newydd-ddyfodiaid – Caernarfon ar grwydr i Lanelli.

Morgan Jones sy’n cyflwyno’r gorau o Uwch Gynghrair Cymru.