Sgorio

Sion Richards

Sion Richards

Dydd Llun, 10 Rhag 2018, 10:07

Trydedd rownd Cwpan Cymru sy’n cael y sylw wythnos yma. Ac wrth i glybiau Uwch Gynghrair Cymru gyrraedd y gystadleuaeth bydd yna ambell i sioc yn bosib ar draws y wlad. Ymunwch a Morgan Jones ar gyfer holl gyffro’r cwpan.