Trydedd Rownd Cwpan Cymru

Cwpan Cymru

Mae’n benwythnos Cwpan Cymru, ac mae 12 clwb Uwch Gynghrair Cymru yn ymuno â’r 20 clwb o’r adrannau îs sydd wedi llwyddo i gyrraedd y drydedd rownd eleni.

Nos Wener, 7 Rhagfyr

Bangor v Hotspur Caergybi | Nos Wener – 19:45
Bydd Caergybi yn gwneud y daith fer dros y bont i Nantporth nos Wener i herio hogiau Gary Taylor-Fletcher mewn gêm rhwng dau o glybiau Cynghrair Huws Gray.

Mae’r timau eisoes wedi cwrdd unwaith y tymor yma mewn gêm gynghrair ac fe orffenodd honno’n gyfartal 1-1 ym Mangor.

Ond ers hynny mae Caergybi wedi bod yn stryffaglu ac wedi llithro i waelod y tabl, tra bod Bangor wedi ennill wyth o’u naw gêm ddiwethaf ym mhob cystadleuaeth.

Mae gan Bangor dipyn o hanes yng Nghwpan Cymru ar ôl ennill y gystadleuaeth ar wyth achlysur – ond mae ‘na naw tymor wedi mynd heibio ers i’r Dinasyddion godi’r cwpan ddiwethaf.

I gyrraedd y drydedd rownd eleni mae Bangor wedi trechu Yr Wyddgrug (4-2) a Cefn Albion (6-1), tra bod Hotspur Caergybi wedi curo Corwen (4-2) a Rhuthun (3-1).

Prestatyn v Caernarfon | Nos Wener – 19:45
Bydd y Cofis yn mentro i Erddi Bastion nos Wener i wynebu enillwyr Cwpan Cymru 2013, Prestatyn.

Ar ôl syrthio o UG Cymru y tymor diwethaf, mae’r arwr lleol Neil Gibson wedi dychwelyd i Brestatyn fel rheolwr i geisio achub y clwb rhag llithro ymhellach i lawr y cynghreiriau gan eu bod yn beryglus o agos i waelod tabl Cynghrair Huws Gray.

Mae Prestatyn wedi curo New Brighton Villa (5-1) a Berriw (6-3) i ddod cyn belled yng Nghwpan Cymru eleni.

Fe gyrhaeddodd Caernarfon rownd gynderfynol y gystadleuaeth yn 2017, ond dyw’r Cofis erioed wedi cyrraedd rownd derfynol Cwpan Cymru, a bydd Sean Eardley yn gobeithio am berfformiad cadarn gan y Canerîs yn y cwpan y tymor yma.

Y Barri v Penybont | Nos Wener – 19:45
Mae’r Barri wedi ennill Cwpan Cymru ar chwech achlysur, ond mae ‘na 16 mlynedd ers eu llwyddiant diwethaf yn 2002/03.

Mae criw Gavin Chesterfield yn mwynhau tymor rhagorol yn UG Cymru eleni, ac mi fydd hi’n her a hanner i Benybont ar Barc Jenner nos Wener.

Dan arweiniad y rheolwr Rhys Griffiths, mae Penybont yn brwydro ger brig tabl Cynghrair y De ac yn anelu i sicrhau dyrchafiad i UG Cymru.

Bydd hi’n achlysur arbennig i chwaraewr canol cae Penybont, James Saddler, ymunodd â’r clwb o’r Barri yn ddiweddar ar ôl capteinio tîm Parc Jenner dros y pedair blynedd diwethaf, a’u harwain o Drydedd Adran y De i fyny i’r Uwch Gynghrair.

Mae Penybont wedi trechu Panteg (1-3) ac Aberbargoed Buds (0-2) i gyrraedd y drydedd rownd.

Dydd Sadwrn, 8 Rhagfyr

Cwmbrân Celtic v Y Seintiau Newydd | Dydd Sadwrn – 13:30
Lawr yn Nhorfaen bydd Cwmbrân Celtic o Gynghrair y De yn herio cewri’r cwpan, a pencampwyr Uwch Gynghrair Cymru, Y Seintiau Newydd.

Mae’r Seintiau wedi ennill y cwpan ar chwech achlysur, ond wedi methu cael eu gafael ar y tlws ers 2016.

Y tymor diwethaf fe gollodd y Seintiau yn erbyn Cei Connah yn rownd yr wyth olaf, hynny ar ôl colli’n y ffeinal y tymor blaenorol yn erbyn Y Bala.

Mae Cwmbrân Celtic wedi curo Rhydaman (3-0) a Sully Sports (1-3) i gyrraedd y drydedd rownd y tymor yma.

Cwmamman Utd v Aberystwyth | Dydd Sadwrn – 13:30
Ar ôl cyrraedd y rownd derfynol ddwywaith yn y bedair blynedd diwethaf, bydd Aberystwyth yn gobeithio mynd gam ymhellach eleni.

Unwaith yn unig y mae Aber wedi codi’r cwpan, ac hynny dros ddegawd yn ôl yn 1900.

Mae Cwmamman Utd o Gynghrair y De wedi trechu Dinas Powys (4-0) a Blaenrhondda (2-1) i sichrau eu lle yn y drydedd rownd eleni.

Airbus UK v Porthmadog | Dydd Sadwrn – 14:30
Ar ôl syrthio o UG Cymru yn 2017, mae’n edrych yn debygol y bydd Airbus UK yn dychwelyd i’r brif adran y tymor nesaf gan eu bod yn bell ar y blaen yng Nghynghrair Huws Gray eleni.

Mae hogiau Steve O’Shaughnessy yn hedfan y tymor yma, ac wedi ennill pob un o’u 14 gêm gynghrair hyd yn hyn!

Ond mae Porthmadog hefyd yn mwynhau cyfnod cyffrous gan eu bod heb golli dim un o’u naw gêm ddiwethaf (ennill 8, cyfartal 1).

Airbus UK oedd y tîm diwethaf i guro Port (1-2), ac hynny nôl ym mis Medi, felly bydd Craig Papirnyk a’r criw yn ysu i dalu’r pwyth yn ôl brynhawn Sadwrn.

Mae Airbus wedi ennill yn hawdd yn erbyn Penycae (0-4) a Llay Miners (9-1) i gyrraedd y drydedd rownd, tra bod Porthmadog hefyd wedi ennill yn gyfforddus yn erbyn Pwllheli (0-3) a Llanfair (1-4).

Cegidfa v Cei Connah | Dydd Sadwrn – 14:30
Ar ôl codi Cwpan Cymru am y tro cyntaf yn eu hanes y tymor diwethaf, bydd Cei Connah yn dechrau eu hymgyrch i ddal eu gafael ar y cwpan gyda thrip i Gegidfa.

Enillodd Cei Connah yn erbyn Cwmbrân Celtic, Porthmadog, Y Seintiau Newydd, Bangor ac Aberystwyth ar eu ffordd i godi’r cwpan y tymor diwethaf.

Fe gyrhaeddodd Cegidfa rownd yr wyth olaf yn 2017 cyn colli yn erbyn y clwb aeth ymlaen i godi’r cwpan y flwyddyn honno, sef Y Bala.

Mae Cegidfa o Gynghrair Huws Gray wedi curo Rhostyllen (2-0) a Dyffryn Nantlle (4-3) yn y gystadleuaeth eleni.

Dinbych v Cambrian a Clydach | Dydd Sadwrn – 14:30
Bydd Dinbych o Gynghrair Huws Gray yn croesawu’r clwb o Gynghrair y De gan obeithio gwneud beth mae pedwar o glybiau UG Cymru wedi methu ei wneud y tymor yma, sef curo Cambrian a Clydach.

Yn rhyfeddol, mae Cambrian a Clydach wedi sicrhau eu lle yn rownd derfynol Cwpan Nathaniel MG, ac hynny ar ôl curo’r Barri, Aberystwyth, Y Drenewydd a’r Seintiau Newydd o UG Cymru.

Bydd Cambrian a Clydach yn gobeithio achosi un sioc arall yn erbyn Met Caerdydd yn ffeinal Cwpan Nathaniel MG ar 19 Ionawr.

Mae Dinbych wedi trechu Tref Caergybi (9-3) a Bwcle (1-3) i gyrraedd trydedd rownd Cwpan Cymru, tra bod Cambrian a Clydach wedi curo Port Talbot (5-0) a Cil-y-coed (2-3).

Goetre Utd v Caerfyrddin | Dydd Sadwrn – 14:30
Ar ôl curo Penlan (0-1) a Pontyclun (1-0) bydd Goetre Utd yn gobeithio am lechen lân arall yng Nghwpan Cymru yn erbyn Caerfyrddin.

Cododd Caerfyrddin y cwpan am yr unig dro yn eu hanes yn 2007, ac ar ôl dechrau caled i’r tymor bydd Neil Smothers yn edrych ymlaen i droi ei sylw at y gystadleuaeth hanesyddol.

Mae’r clwb o Bort Talbot yng nghanol tabl Cynghrair y De ac yn gobeithio llorio un o dimau’r brif adran yn y drydedd rownd.

Hwlffordd v Pontypridd | Dydd Sadwrn – 14:30
Yn yr unig gêm rhwng dau o dimau Cynghrair y De bydd Hwlffordd yn croesawu Pontypridd i Ddôl y Bont.

Gyda help y blaenwr profiadol Lee Trundle, mae Hwlffordd wedi curo STM Sports (1-2) a Prifysgol Abertawe (4-3) i ddod cyn belled yn y cwpan, tra bod Pontypridd wedi trechu Llanidloes (1-2) a Goytre (6-3).

Fe gyrhaeddodd Hwlffordd y rownd gynderfynol yn 2005 a’r Adar Gleision fydd y ffefrynnau i selio eu lle yn y bedwaredd rownd eleni.

Llangefni v Llanelli | Dydd Sadwrn – 14:30
Mae Llangefni yn un o’r dim ond dau o glybiau ar ôl yn y gystadleuaeth sydd yn chwarae eu pêl-droed o dan y ddau haen uchaf ym mhyramid pêl-droed Cymru.

Ond byddai Llangefni methu bod dim agosach i’r ail haen gan eu bod ar y brig yn Adran Gyntaf y ‘Welsh Alliance’, sef y drydedd haen.

Mae criw Cefni wedi curo Saltney (4-0), Borth Utd (2-0) a Llanelwy (5-1) ar ôl ymuno â Chwpan Cymru yn yr ail rownd ragbrofol eleni.

Enillwyr Cwpan Cymru 2011, Llanelli fydd yn teithio dros 150 o filltiroedd i ymweld â Chae Bob Parry.

Llansawel v Llandudno | Dydd Sadwrn – 14:30
Mae Birton Ferry Llansawel yn un o naw o glybiau Adran Gyntaf y De sydd yn llygadu eu lle ym mhedwaredd rownd Cwpan Cymru.

Bydd Llandudno yn falch o’r toriad yn y gynghrair ar ôl rhediad trychinebus yn UG Cymru (10 gêm heb fuddugoliaeth).

Mae Llansawel wedi curo Caerau Trelai (1-0) a Treharris Athletic (3-4) yn y ddau rownd flaenorol.

Ton Pentre v Met Caerdydd | Dydd Sadwrn – 14:30
Mae Met Caerdydd eisoes wedi sicrhau eu lle yn un rownd derfynol y tymor yma gan y byddan nhw’n herio Cambrian a Clydach yn ffeinal Cwpan Nathaniel MG ym mis Ionawr, ac mi fydd rheolwr Met, Christian Edwards yn gobeithio am rediad cystal yng Nghwpan Cymru hefyd.

Yn 1999 fe enillodd Inter Caerdydd Gwpan Cymru, ond ers i Inter Caerdydd uno gyda UWIC i greu clwb Met Caerdydd, rownd yr wyth olaf yw’r pellaf y mae nhw wedi ei gyrraedd yn y gystadleuaeth.

Mae Ton Pentre wedi curo Pencoed (3-1) a Cwmbrân Town (1-2) i gyrraedd trydedd rownd Cwpan Cymru eleni.

Y Drenewydd v Y Rhyl | Dydd Sadwrn – 14:30
Ar Barc Latham bydd Y Drenewydd, enillwyr Cwpan Cymru 1879 ac 1895, yn herio Y Rhyl, enillwyr y cwpan ar bedwar achlysur.

Aeth y ddau glwb benben yn rownd gynderfynol Cwpan Cymru 2014/15 pan enillodd Y Drenewydd (1-2) cyn mynd ymlaen i golli yn y ffeinal yn erbyn Y Seintiau Newydd.

Mae 13 tymor wedi mynd heibio ers i Rhyl gael eu dwylo ar y cwpan, ac mae’r Lilisgwynion wedi curo Conwy (1-2) a Chaersws (3-1) i ddod cyn belled eleni.

Mae hogiau Rhyl ar rediad rhagorol ac wedi ennill eu saith gêm ddiwethaf ym mhob cystadleuaeth.

Ynysddu Welfare v Derwyddon Cefn | Dydd Sadwrn – 14:30
Ynysddu Welfare o bumed haen y pyramid pêl-droed yw’r clwb isaf ar ôl yn y gystadleuaeth.

Mae’r tîm o Gynghrair Gwent wedi achosi sawl sioc gan ennill pedair gêm i gyrraedd y rownd hon ar ôl ymuno â’r gystadleuaeth yn y rownd ragbrofol gyntaf ym mis Medi – Machen (2-1), Croesyceiliog (2-3 w.a.y), Ffynnon Tâf (2-1), Trefynwy (1-3).

Mae’r Derwyddon wedi ennill y gwpan ar wyth achlysur, ac wedi chwarae’n y rownd derfynol cyntaf erioed yn 1878 (colli 1-0 vs Wrecsam).

Ond yn y ddau dymor diwethaf mae’r Derwyddon wedi cael eu curo gan glybiau o’r adrannau îs yng Nghwpan Cymru (vs Llanrhaeadr a Llanfair), felly bydd rhaid i Huw Griffiths sicrhau fod ei dîm ddim yn esgeulus ym Mhontllanfraith yn erbyn y clwb sydd 62 safle yn îs na nhw yn y pyramid.

Y Fflint v Y Bala | Nos Sadwrn – 19:30 (S4C)
Camerau Sgorio i ddarlledu gêm fyw o Gae-y-Castell am y tro cyntaf erioed yn nhrydedd rownd Cwpan Cymru 2018/19.

Bydd enillwyr Cwpan Cymru 2017, Y Bala, yn teithio i gartref Y Fflint o Gynghrair Undebol Huws Gray ar ddydd Sadwrn 8fed o Ragfyr, gyda’r darllediad byw yn dechrau am 7:20 nos Sadwrn a’r gic gyntaf am 7:30.

Mae’r Fflint yn yr ail safle, yn brwydro tua’r brig yng Nghynghrair Undebol Huws Gray – Cynghrair cryf sy’n cynnwys Airbus, Bangor, Porthmadog a’r Rhyl.

Bydd dilynwyr Uwch Gynghrair Cymru yn gyfarwydd â rheolwr Y Fflint, Niall McGuinness, gŵr ifanc fuodd yn rheoli Y Rhyl yn y brif adran yn ddiweddar.

Un i’w wylio i’r tîm cartref yw cyn-chwaraewr Y Rhyl, Bangor a Chei Connah, Mark Cadwallader, ymosodwr sydd ar frig rhestr prif sgorwyr Cynghrair Huws Gray gyda 10 gôl y tymor hwn.

Mae’r Fflint eisoes wedi curo Gresffordd (3-2) a Llanrhaeadr (1-2) yn y gwpan, a bydd tîm McGuinness yn gobeithio am sioc ar Gae-y-Castell yn erbyn Y Bala yn y drydedd rownd.

Er i’r Bala godi tlws Cwpan Cymru yn 2017, fe gollodd Y Bala o 4-0 yn erbyn Aberystwyth yn nhrydedd rownd y gystadleuaeth y tymor diwethaf.

Bydd Colin Caton yn gobeithio am well perfformiad y tymor hwn, gyda gwobr ariannol sylweddol, cyfle i chwarae yn Ewrop a chyfle i godi tlws mwyaf hanesyddol pêl-droed Cymru yn y fantol.

Bydd y gorau o gyffro Cwpan Cymru i’w weld ar Sgorio brynhawn Llun am 5:30 ar S4C.