Wrecsam yn penodi Graham Barrow fel ei rheolwr newydd

Sion Richards

Sion Richards

Dydd Mawrth, 18 Rhag 2018, 14:59

Mae clwb pêl droed Wrecsam wedi cyhoeddi mae Graham Barrow yw eu rheolwr newydd.

Ymunodd Barrow yn haf 2018 ac roedd yn aelod o dîm hyfforddi’r rheolwr newydd, Sam Ricketts. Mae wedi bod yng ngofal o’r tîm dros dro ers i Ricketts symud i’r Amwythig.

Mae’r gwr 64 mlwydd oed wedi rheoli Wigan Athletic, Caer a Bury yn y gorffennol. Roedd hefyd yn aelod o dîm hyfforddi Wigan yn ystod cyfnod Roberto Martinez wrth y llyw.

Cytunodd i ymestyn ei gytundeb am ddwy flynedd a hanner yn ddiweddar, gan ddweud yn wreiddiol bod dim diddordeb ganddo reoli yn llawn amser.

Bydd y cytundeb yn dod i ben yn haf 2021.

Mewn datganiad dywedodd Wrecsam, “Mae Graham wedi creu tipyn o argraff ers ymuno yn yr haf. Fe oedd y dewis amlwg i adeiladu ar y dechrau da i’r tymor ac mae’r tîm wedi perfformio yn dda yn ystod ei gyfnod yn rheoli dros dro.”

Mae gêm gyntaf Barrow fel y rheolwr parhaol oddi cartref yn Aldershot ddydd Sadwrn.