Y Bala v Caerfyrddin – yn fyw arlein

ca3
Rhys Llwyd

Rhys Llwyd

Dydd Gwener, 10 Awst 2018, 08:24

Mae tymor Uwch Gynghrair Cymru’n dechrau nos Wener, 10 Awst pan fydd Y Bala yn croesawu Caerfyrddin i Faes Tegid yn fyw ar Facebook.

Nos Wener, 10 Awst

Y Bala v Caerfyrddin | Nos Wener – 19:45 (Facebook Live)
Mae hi’n gyfnod cyffrous ym Maes Tegid gyda sawl chwaraewr talentog wedi arwyddo i dîm Colin Caton dros yr haf, ac mi fydd Y Bala yn gobeithio cystadlu am y bencampwriaeth y tymor hwn.

Bydd y blaenwr Steven Tames yn ychwanegiad cryf i garfan Y Bala, yn ogystal â dau o gyn-chwaraewyr canol cae Bangor, Henry Jones a Danny Gosset.

Fe orffenodd Caerfyrddin yn y ddau isaf y tymor diwethaf, ond roedd yr Hen Aur yn lwcus i osgoi’r cwymp gan i Fangor syrthio o’r gynghrair ar ôl methu sicrhau trwydded ddomestig.

Roedd hi’n dymor hir i Gaerfyrddin yn 2017/18 ond daeth eu huchafbwynt o bosib ar Faes Tegid pan achosodd yr Hen Aur dipyn o sioc drwy enill 0-4 oddi cartref yn Y Bala.