Y Barri v Y Drenewydd – yn fyw ar S4C

Barry vs TNS30
Rhys Llwyd

Rhys Llwyd

Dydd Iau, 29 Tach 2018, 06:15

Mae’r Barri a’r Drenewydd wedi synnu pawb sydd wedi proffwydo tymor anodd i’r clybiau yma. Ar ôl ennill yn erbyn rhai o’r clybiau mawr mae’r ddau yn bendant yn llygadu lle yn yr hanner uchaf – gan hefyd ddechrau meddwl am gyrraedd Ewrop. Parc Jenner sy’n croesawu criw Sgorio wrth i’r toriad yn y tymor agoshau. Cic gyntaf am 7.30 nos Sadwrn, 1 Rhagfyr.

Y Barri v Y Drenewydd | Nos Sadwrn – 19:30 (S4C)
Mae’n deg dweud bod Y Barri a’r Drenewydd wedi gorgyflawni y tymor yma ac mae’r ddau glwb yn cystadlu yn yr hanner uchaf ar ôl dechrau da i’r tymor.

Mae’r Barri’n dechrau’r penwythnos dim ond un pwynt y tu ôl i’r tîm ar y copa, Cei Connah, tra bo’r Drenewydd ar rediad rhagorol, ac ond wedi colli un o’u wyth gêm gynghrair ddiwethaf.

Doedd Y Barri heb golli gêm gartref ers mis Ionawr cyn eu colled 0-2 yn erbyn Y Seintiau Newydd ar Barc Jenner yn eu gêm ddiwethaf.

Sgoriodd Joe Kenton ddwywaith wrth i’r Drenewydd ennill 2-0 yn y gêm gyfatebol yn gynharach yn y tymor, a bellach, y Robiniaid yw’r unig dîm sydd heb golli gêm gartref yn UG Cymru y tymor hwn.

Ond dyw eu record oddi cartref heb fod cystal gan fod criw Chris Hughes ond wedi ennill dwy o’u wyth gêm gynghrair oddi cartref.

A dyw’r Drenewydd heb ennill oddi cartref ar Barc Jenner ers 17 o flynyddoedd (Mai 2001).

Mi fydd hi’n gêm gyffrous rhwng dau dîm oedd yn y Chwech Isaf y tymor diwethaf, ond sy’n chwarae pêl-droed deiniadol y tymor yma ac yn anelu i sicrhau eu lle yn yr hanner uchaf.

Canlyniadau diwethaf yn UGC:
Y Barri: ✅✅✅➖❌
Y Drenewydd: ✅➖➖✅➖